Komentarze

N. Levi: Recenzja książki „Europe-North Korea. Between Humanitarism And Business?”

Myungkyu Park, Bernhard Seliger, Sung-Jo Park (Eds.), Europe-North Korea. Between Humanitarism And Business?, Berlin: Lit Verlag, 2010, 327 stron.

europe_northkoreaKsiążka Europe-North Korea. Between Humanitarism and Business? podejmuje przede wszystkim temat bardzo dynamicznych w ostatnich latach zmian gospodarczych zachodzących w Korei Północnej. Autorzy opracowania analizują temat niezwykle kompleksowo, z odniesieniem do społecznych przemian, tła kulturowego i politycznego, pokazując na liczne przykłady ukazując specyfikę tego zagadnienia. Czytelnik dowiaduje się przy tym sporo o współczesnej Korei Północnej. Losy Korei Północnej pokazane są ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z Unią Europejską.

Książka pod redakcją Myungkyu Park, Bernhard Seliger i Sung Jo Park’a przedstawia obecny stan stosunków międzynarodowych między Koreą Północną a Unią Europejską. Autorzy chcieli ukazać aktualną sytuację Korei Północnej i rolę Unii Europejskiej w rozwoju reżimu w Pjongjangu. Praca została podzielona na cztery części.

Pierwsza z nich, Human Rights, Humanitarism, przedstawia krótki rys kwestii praw człowieka w Korei Północnej i rolę europejskich organizacji pozarządowych w Korei Północnej. Prawa człowieka to jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych pojęć politycznych naszych czasów. Dzięki wyjątkowo interdyscyplinarnemu ujęciu Myoung-Kyu Park, Peter M. Beck, Nicolas Reader, Sung-Jo Park i Dae-Soon Kim pokazują, że w ostatnich latach europejskie organizacje pozarządowe  odgrywają coraz aktywniejszą rolę w Korei Północnej. Ich aktywność przejawia się również w kwestii przeprowadzania szkoleń dla ludności północnokoreańskiej. Autorzy podkreślają, że ograniczenie działań organizacji humanitarnych wynika z faktu, że nie posiadają całościowej strategii.

Zupełnie inny charakter ma drugą część pracy, Economic, Political and Ideological Relations between East/West Germany and North Korea, and their legacie. W tej części książki zaprezentowano szeroką gamę uwarunkowań, ograniczeń i perspektyw współpracy między Niemcami a Koreą Północną. Kolja Naumann, Bernd Schaefer i Soon Hyung Yi omawiają historyczną ewolucję systemów gospodarczych Niemiec i ich wpływ na współpracę z Koreą Północną. Zwracają oni szczególną uwagę na ograniczenia dla absorpcji nowych technologii niemieckich związane z czynnikami społecznymi i politycznymi.

W trzeciej części książki zamieszczono artykuły dotyczące kilku wybranych problemów instytucjonalnych w Korei Północnej. Dwa pierwsze, Capacity Building for Economic Change in North Korea: The Experience of Hanns Seidel Foundation, napisany przez Bernharda Seligera oraz Specific Structural Features and Future Development Perspectives of the South Korean Province Gangwon autorstwa Petera Jurczeka dotyczą bezpośrednich kontaktów między Koreą Południową a Koreą Północną. Zdaniem autorów bardzo skomplikowane relacje z Koreą Północną mają zasadnicze znaczenie w rozwoju prowincji Gangwon. Autorzy podkreślają też, że gospodarka Korei Północnej jest bardziej liberalna niż się wydaje. Kolejne artykuły, Building Up North Korean Foreign Trade Institutions from the Scratch: Lessons from New EU States and the Role of Capacity Building Ralpha Wrobela oraz Creating a Good Bank for North Korea (and a bad bank within) – Creative Capacity-Building as a Domain for Asian-European Cooperation Bernharda Seligera dotyczą przede wszystkim instytucji finansowych i handlowych. W wyżej wymienionych opracowaniach przedstawiono prawdopodobne scenariusze dalszego rozwoju instytucji finansowych w Korei Północnej w odniesieniu do wybranych segmentów bankowości, a także zidentyfikowano bariery w ich rozwoju. Autorzy podkreślają m.in. fakt, że sankcje przeciwko Korei Północnej ograniczają współpracę i rozwój bankowości w tym kraju. Dowiadujemy się na przykład, że nawiązywania stosunków korespondenckich z bankami i instytucjami finansowymi w Korei Północnej są zakazane.

Czwarta część ksiązki, Investments, Business and Business Schools, prezentuje kluczowe zagadnienia gospodarki Korei Północnej. Jako odrębną instytucję potraktowano uczelnie biznesowe. Autorzy są z jednej strony pozytywnie nastawieni do zmian gospodarczych i edukacyjnych, z drugiej strony nie zaprzeczają, że te uczelnie są ściśle powiązane z silnymi strukturami państwowymi Korei Północnej (Koreańską Armią Ludową i Partią Pracy Korei). Tworzy to dość ciekawą sprzeczność. Autorzy zastanawiają się nad możliwością tworzenia się elit północnokoreańskich, które nie byłyby powiązane co najmniej z Koreańską Armią Ludową.

Podsumowując, można stwierdzić, że książka łączy w sobie podejście historyczne i ekonomiczne. Przede wszystkim ma ambicję ukazania faktycznego stanu Korei Północnej. Autorzy omawiają różne perspektywy współpracy między Koreą Północną a Unią Europejską. Można jednak zwrócić uwagę na pewną niekonsekwencję ideologiczną autorów. Demokrację i wartości zachodnie uznają za pozytywne, ale nie potępiają reżimu północnokoreańskiego za blokowanie ruchów liberalnych. O ponadprzeciętnych walorach recenzowanej książki stanowią głównie: aktualność i ranga podjętej problematyki, skład zespołu autorskiego, poziom naukowy wszystkich zaprezentowanych w książce artykułów, spójność książki, która choć jest pracą zbiorową, ma charakter zwartej publikacji. Uznanie budzi zarówno przemyślany podział na części, jak i interesująca treść poszczególnych tekstów. Jednym z atutów recenzowanej książki jest również międzynarodowy skład autorów (europejski i azjatycki), dzięki czemu możliwa jest analiza porównawcza doświadczeń różnych krajów. Z pełnym przekonaniem książkę można zarekomendować wszystkim polskim czytelnikom zainteresowanym problematyką Korei Północnej i procesom transformacyjnym zachodzącym w tym wyjątkowym kraju. Publikację należy uznać za jak najbardziej interesującą i popularyzującą wiedzę o współczesnej Korei Północnej.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
N. Levi: Recenzja książki „Europe-North Korea. Between Humanitarism And Business?” Reviewed by on 13 sierpnia 2013 .

Myungkyu Park, Bernhard Seliger, Sung-Jo Park (Eds.), Europe-North Korea. Between Humanitarism And Business?, Berlin: Lit Verlag, 2010, 327 stron. Książka Europe-North Korea. Between Humanitarism and Business? podejmuje przede wszystkim temat bardzo dynamicznych w ostatnich latach zmian gospodarczych zachodzących w Korei Północnej. Autorzy opracowania analizują temat niezwykle kompleksowo, z odniesieniem do społecznych przemian, tła kulturowego i

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź