Komentarz eksperta

N. Levi: Konfucjanizm we współczesnej Korei Południowej – wybrane aspekty

Dr-Nicolas-Levi21Ze względu na położenie geograficzne i uwarunkowania historyczne, spośród wszystkich krajów Dalekiego Wschodu Korea Południowa jest krajem, który nawiązuje do zasad etyki i powinnoœci konfucjańskich. Konfucjanizm opiera się na pięciu powinnościach:  poddanego wobec pana, syna wobec ojca, żony wobec męża,  młodszego brata wobec starszego, przyjaciół wobec siebie nawzajem.

W kwestii etyki w Korei Południowej także opierano się na niektórych zasadach konfucjanizmu. Etykieta życia społecznego spełnia liczne zasadnicze funkcje w codziennym życiu Koreańczyka. Służy celom politycznym przy ustalaniu hierarchii społecznej i wpływa na moralnoœść jednostek. W Korei można nawet mówiąc o rozwinięciu badań nad tradycyjną filozofią koreańską, a idee etyki konfucjańskiej stały się podstawowymi ideami ruchu na rzecz odbudowy kultury koreańskiej.

Konfucjanizm opowiada się za społeczeństwem zhierarchizowanym. Dzieci podlegają rodzinie, która jest systemem wzajemnych zależności. Podstawowym obowiązkiem wobec głowy rodziny miała być miłoœść synowska, oparta nie na uczuciu, ale na etyce, która była niezwykle ważna. Taki rodzaj miłoœci jest zbliżony do koncepcji lojalnoœści wobec każdego z członków rodziny. W konfucjanizmie istnieją dwa rodzaje hierarchii: jedna„rodzinna, dotycząca stosunków między członkami rodziny oraz druga, dotycząca pozycji w społeczeństwie, zdeterminowana przez klasę społeczną. Im wyżej jest postawiona osoba, tym bardziej powinna przejawiać chęć zwiększenia swojego dorobku naukowego. Znaczenie pojęcia hierarchii zauważalne jest w rozmowach studentów z nauczycielami – nie tylko stosują oni słowa „Pan, „Pani, lecz także używają honorowego tytułu Sonseng, który oznacza po koreańsku „nauczyciel. Wynika stąd, że Koreańczycy większe znaczenie przypisują osobowoœci i funkcji nauczyciela niż jego sposobowi nauczania. Koreańskie społeczeństwo jest bardzo zhierarchizowane. Wynika to z doktryny konfucjańskiej, która podkreślała kult przodków. Społeczeństwo koreańskie w czasach dynastii Koguryo było podzielone na dwie warstwy: grupę feudałów, którzy zarządzali terenami oraz społeczeństwo, które uprawiało ziemię (szczególnie w północnej części Korei). Koreańskie społeczeństwo jest z pewnością patriarchalne i wciąż zostaje w tyle, jeśli chodzi o równouprawnienie w porównaniu do większości krajów rozwiniętych.

Z punktu widzenia społeczeństwa koreańskiego kult przodków może być uznawany za element pierwotny kultury koreańskiej, jako praktyka uprawiana zasadniczo przez wszystkich Koreańczyków, niezależnie od wyznawanej religii czy też podzielanych poglądów politycznych. Według Tadeusza Żbikowskiego Konfucjusz przywiązywał duże znaczenie do tego kultu, ponieważ służył on do zaciœeśniania więzi z przeszłośœcią. Wspominanie zasług i wielkich czynów wybitnych zmarłych pozwalało na odtwarzanie w pamięci wspaniałych czasów minionych stuleci.

Należy również zwrócić uwagę na to, że w poświęconych Konfucjuszowi świątyniach czczony jest on nie jako bóg, lecz jako ojciec lub nawet praojciec. Świątynie Konfucjusza nie są właściwymi budowlami sakralnymi. Nie ma w nich posągów, a jedynie „tablica duszy, czyli miejsce spoczynku Konfucjusza i jego najważniejszych uczniów.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
N. Levi: Konfucjanizm we współczesnej Korei Południowej – wybrane aspekty Reviewed by on 10 grudnia 2013 .

Ze względu na położenie geograficzne i uwarunkowania historyczne, spośród wszystkich krajów Dalekiego Wschodu Korea Południowa jest krajem, który nawiązuje do zasad etyki i powinnoœci konfucjańskich. Konfucjanizm opiera się na pięciu powinnościach:  poddanego wobec pana, syna wobec ojca, żony wobec męża,  młodszego brata wobec starszego, przyjaciół wobec siebie nawzajem. W kwestii etyki w Korei Południowej także

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź