Komentarz eksperta

N. Levi: Konfucjanizm w Korei Północnej – wybrane aspekty

Dr-Nicolas-Levi21System północnokoreański opiera się na wartościach konfucjańskich, ale należałoby stwierdzić, że rodzina Kimów selektywnie je wybierały, żeby móc je dostosować do swego programu ideologicznego. Korea Południowa i Japonia rozwinęły się na gruncie kultury konfucjańskiej, ale nie stały się z tego powodu krajami z ograniczoną wolnością i gospodarką w stanie upadłości. Gdyby system panujący w Korei Północnej faktycznie był sensu stricto konfucjański, a Korea Południowa była krajem, który ma również konfucjańskie korzenie, należałoby sobie zadać pytanie, dlaczego kraje te nie zjednoczyły się i nie miały tego samego tempa rozwoju politycznego lub gospodarczego. Oznaczałoby to również, że Korea Południowa i Japonia powinny prezentować podobny poziom gospodarki do tego, który prezentuje Korea Północna. Rzeczywistość jest jednak inna: PKB Korei Północnej stanowi 3% PKB Korei Południowej. System konfucjański panujący w obu Koreach wygenerował dwa całkowicie odmienne systemy polityczne i gospodarcze. Klasowość konfucjańska jest obecna w systemie północnokoreańskim. Konfucjańscy uczeni doprowadzili do tego, że w erze Koryo istniały 4 klasy społeczne: Yangban– najwyższa klasa, elita kraju; Chungjin – technicy i rzemieśœlnicy; Yangin – ludzie zwyczajni; Chon – ludzie wykonujący najcięższe prace. W dynastii Silla stratyfikacja społeczna obejmowała nie tylko zwykłych obywateli, lecz także rodzinę królewską, w szeregach której istniało 17 kategorii. Były między nimi spore różnice ze względu na możliwość dojścia do władzy bądźŸ jej kompletny brak.

W systemie kimirsenowskim od czerwca 1970 r. zaczął obowiązywać również œścisły podział całego społeczeństwa północnokoreańskiego na klasy: 3 główne i 51 szczegółowych. Do pierwszej klasy należą ludzie uznani przez władzę za lojalnych i piastujących ważne stanowiska w aparacie państwowym. Stanowią oni około 28% społeczeństwa. Klasę tę można podzielić na dwie części: pierwsza część to nomenklatura KRL-D licząca 200 tys. osób, czyli 1% społeczeństwa KRL-D, a druga to kadry partii, mieszkańcy głównych miast, rodziny, które walczyły z Japończykami (1910–1945), itp. Do drugiej klasy należą ludzie o „niepewnej lojalnośœci”, czyli około 45% społeczeństwa. Głównie są to mieszkańcy mniejszych miast, którzy mają prawo zdobyć najwyżej œśrednie wykształcenie, w większoœści drobni rolnicy. Jednak też należy do nich liczna grupa intelektualistów wykształconych jeszcze przed rewolucją kimirsenowską oraz byli członkowie rodzin konfucjanistów. Trzecia klasa składa się z osób, które nie budzą zaufania władz ze względu na to, że były m.in. właœścicielami ziemi lub mieszkały przed powstaniem reżimu komunistycznego w Korei Północnej, a także osoby religijne, ludzie, których rodziny współpracowały z japońskim kolonizatorem lub z Amerykanami, członkowie innych partii politycznych niż Partia Pracy Korei. Edukacja w Korei Północnej wciąż jest bardzo tradycyjna i wywodzi się z modelu konfucjańskiego, gdyż: —opiera się na nauce pamięciowej; —stosunek między nauczycielem a uczniem jest podobny do relacji ojciec–syn w neokonfucjanizmie; —jest bardzo ważna i ma bezpośredni wpływ na możliwość awansu w hierarchii społecznej. Przypomnijmy, że sam Konfucjusz był nauczycielem. Jego misją było przywrócenie zgody i pokoju na œświecie. Uważał również, że dopóki się nie pojawił, nie było pokoju i panował chaos.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
N. Levi: Konfucjanizm w Korei Północnej – wybrane aspekty Reviewed by on 11 grudnia 2013 .

System północnokoreański opiera się na wartościach konfucjańskich, ale należałoby stwierdzić, że rodzina Kimów selektywnie je wybierały, żeby móc je dostosować do swego programu ideologicznego. Korea Południowa i Japonia rozwinęły się na gruncie kultury konfucjańskiej, ale nie stały się z tego powodu krajami z ograniczoną wolnością i gospodarką w stanie upadłości. Gdyby system panujący w Korei

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź