Artykuły,Publicystyka

M. Kicińska: Import z Chin: szybciej, taniej, prościej

Z okazji zbliżających się targów China Homelife Show 2017 prezentujemy kolejny artykuł, tym razem autorstwa Moniki Kicińskiej przybliżający tematykę kontaktów biznesowych z Państwem Środka:

Import ze Wschodu – od czego zacząć

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej prowadzą i rozwijają swoją działalność gospodarczą opierając się o dostawy towarów i komponentów z Dalekiego Wschodu, w tym głównie z Chin. Dla części z nich są to sporadyczne zamówienia, dla innych regularna produkcja zlecana fabrykom w Państwie Środka. Bez względu na zakres współpracy z Chinami, ta wymiana handlowa – tak odległa pod względem ilości kilometrów dzielących partnerów biznesowych – wymaga zdefiniowania korzystnego dla odbiorcy łańcucha dostaw. Wyborowi podlegają tu przede wszystkim droga dostawy – a zatem rodzaj środka transportu, miejsce / kraj wejścia towaru do Unii Europejskiej, miejsce realizacji odpraw celnych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu dopuszczenia towaru do obrotu w Polsce/UE. Każdy z tych wyborów wpływa na koszt i czas dostawy towaru do odbiorcy, ma zatem kluczowe znaczenie dla rentowności całego importu i sukcesu przedsiębiorcy.

Drogą morską do europejskich portów – dla kogo ta opcja

Dostawy towarów drogą morską są długotrwałe. Wymagają planowania wysyłek z bardzo dużym wyprzedzeniem, cechują się małą elastycznością, zaś znaczącą ich zaletą jest przed wszystkim niższy koszt. Biorąc pod uwagę fakt, że czas dostawy jest około 3 razy dłuższy niż koleją, w tym modelu logistycznym kluczowe jest skrócenie czasu trwania pozostałych elementów łańcucha dostaw, w tym sprawna obsługa celna.

I tak kontenery z Chin trafiają do kluczowych portów europejskich, takich jak Gdańsk i Gdynia, Hamburg, Bremenhaven, Rotterdam, Amsterdam czy Antwerpia. Następstwem wyboru portu jest m.in. konieczność dokonania określonych operacji celnych.
W Gdańsku i Gdyni towar może zostać dopuszczony do obrotu pozostając jeszcze w porcie. Unikatowym w skali Europy rozwiązaniem jest tu dostępna tylko w Polsce odprawa celna w imporcie z odroczoną płatnością podatku VAT (realizowana zgodnie z art. 33a Ustawy VAT). Skorzystać z niej mogą importerzy, którzy zarejestrowani są na potrzeby podatku VAT w Polsce . W trakcie takiej odprawy importer, uiszcza jedynie należności celne, natomiast należny podatek VAT rozliczany jest przez niego dopiero w miesięcznej/kwartalnej deklaracji podatkowej VAT.

W przypadku dostaw towarów do któregoś z portów unijnych poza Polską i dalszego ich transportu do naszego kraju, importerzy mogą skorzystać z odprawy celnej w reprezentacji fiskalnej. Koszty takiej usługi są wyższe, niemniej importer uiszcza wtedy tylko należności celne a podatek VAT związany z importem rozliczany jest przez importera lub odbiorcę towaru dopiero w deklaracji podatkowej .

Oba przedstawione powyżej rozwiązania celne poprawiają płynność finansową firmy. Wymagają natomiast dopełnienia wielu formalności i niosą dodatkowe ryzyka. Z tego względu te rodzaje odpraw celnych oferują głównie duże i stabilne agencje celne, posiadające oddziały w wielu krajach Europy. Samo podpisanie z agencją umowy na tego typu współpracę poprzedzane jest precyzyjnym badaniem wiarygodności importera.

Kogo zainteresuje pociąg z Chin

Od kilku lat coraz większą popularność ponownie zyskuje dawny Jedwabny Szlak. W XXI wieku mówimy tu o pociągach z Chin, których dziennie przybywa do Polski nawet kilkanaście. China Rail to idealne rozwiązanie dla importerów ceniących czas – dostawy są o 2/3 krótsze, niż realizowane drogą morską, To rozwiązanie jest jednakże od nich nieco droższe.

Kolejowych terminali przeładunkowych mamy na wschodniej granicy Polski (a tym samym granicy UE) kilka. Najpopularniejszym i najbardziej rozbudowanym jest obecnie terminal Małaszewicze, usytuowany w pobliżu granicy z Białorusią. Kolejne znajdują się w okolicy Kuźnicy Białostockiej oraz w Hrubieszowie (granica z Ukrainą).

Importowane towary poddawane są na granicy czynnościom granicznym : kontroli celnej, weterynaryjnej fitosanitarnej, SANEPIDU. Część odpraw realizowanych na kolejowych przejściach granicznych to procedury tranzytowe – w takim przypadku towar przed rozładunkiem u odbiorcy podlega kolejnej procedurze celnej – dopuszczeniu do odbiorcy, z którym wiąże się konieczność uiszczenia przez importera należności celno-podatkowych.

Trend ostatnich miesięcy wskazuje na rosnącą liczbę odpraw celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu od razu na terminalach kolejowych. Importerzy o stabilnej sytuacji ekonomiczno- finansowej i tu mogą liczyć na przeprowadzenie odprawy importowej z odroczonym VATem. Przedsiębiorcy posiadający aktywny numer UE-VAT oraz wywożący bezpośrednio po odprawie importowany spoza UE towar do innego kraju unijnego (w ramach wewnątrzwspólnotowych transakcji), mogą skorzystać z odprawy importowej w procedurze przedstawicielstwa podatkowego. Płacą wówczas jedynie należności celne, a podatek VAT rozliczają w kraju dostawy w deklaracji podatkowej.

A może przesyłki lotnicze

Transport lotniczy zapewnia najkrótszy czas dostawy, jest też najdroższy. Ta opcja jest idealna dla niezwykle pilnych oraz mniejszych przesyłek. Towary dostarczane na europejskie lotniska podlegają odprawie podobnie jak w portach i na terminalach kolejowych.

Kto doradzi importerowi

Planując dostawy towarów z Chin, oprócz analizy czasu, kosztów transportu i spedycji należy dokładnie przeanalizować wymagania celne. O ile koszt samej usługi odprawy realizowanej przez agencję celną jest stosunkowo niewielki, o tyle kwota należności celno-podatkowych, termin ich zapłaty, możliwość odroczenia podatku VAT / rozliczenia w deklaracji podatkowej, opcje zwolnienia lub umniejszenia wysokości cła, dostępność i koszt wysokich gwarancji celnych niezbędnych podczas niektórych odpraw towaru o wysokiej wartości, mogą okazać się kluczowe dla rentowności całego przedsięwzięcia. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze kanału dostaw warto skonsultować planowane rozwiązanie ze swoją partnerską agencją celną.

Monika Kicińska Gerlach Sp. z o.o. – europejska sieć agencji celnych

Udostępnij:
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Udostępnienia
M. Kicińska: Import z Chin: szybciej, taniej, prościej Reviewed by on 4 maja 2017 .

Z okazji zbliżających się targów China Homelife Show 2017 prezentujemy kolejny artykuł, tym razem autorstwa Moniki Kicińskiej przybliżający tematykę kontaktów biznesowych z Państwem Środka: Import ze Wschodu – od czego zacząć Polscy przedsiębiorcy coraz częściej prowadzą i rozwijają swoją działalność gospodarczą opierając się o dostawy towarów i komponentów z Dalekiego Wschodu, w tym głównie z Chin.

Udostępnij:
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Udostępnienia

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź