Komentarz eksperta

M. Jarocki: Za mało eskadr myśliwskich Indii

Wojska lotnicze Indii dysponują 25 eskadrami myśliwskimi. Każda z nich wyposażona jest w około 16 samolotów, w większości przestarzałych MiG-21 i MiG-27. Wymagania operacyjne tego rodzaju sił zbrojnych wynoszą jednak 45 takich jednostek, które mają pozwolić na prowadzenie efektywnych działań bojowych na dwóch frontach, np. w jednoczesnej konfrontacji z ChRL i Pakistanem.

Dużym problemem jest wiek obecnie eksploatowanych samolotów myśliwskich. W najbliższych latach większość z nich zostanie wycofana ze służby, co dodatkowo zredukuje liczbę eskadr myśliwskich. Zastępujące je statki powietrzne nie gwarantują efektywnej eksploatacji ze względu na zły stan techniczny oraz problemy z uzgodnieniem warunków dostaw.

Źródło: Wikimedia Commons

Źródło: Wikimedia Commons

Komentarz:

– brak wystarczającej liczby eskadr myśliwskich wojsk lotniczych Indii bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo państwa,

– nie dysponując wymaganą liczbą myśliwców, Indie nie są w stanie prowadzić walki na dwóch frontach, przeciwko państwom uznawanym za największe zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa – ChRL i Pakistanowi. Aby skutecznie odeprzeć agresję ze strony przeciwników i prowadzić efektywną walkę, wojska lotnicze Indii powinny dysponować co najmniej 45 eskadrami myśliwskimi, wyposażonymi w sprawne techniczne i nowoczesne samoloty,

– wystawiając w linii zaledwie 25 eskadr, wyposażonych w około 16 myśliwców (każda), Indie nie są w stanie osiągnąć wystarczającego potencjału odstraszania potencjalnego przeciwnika przed atakiem, co bezpośrednio wpływa na pozycję kraju w regionie oraz jego relacje z sąsiadami,

– braki w lotnictwie myśliwskim wojsk lotniczych Indii są najlepszym dowodem na niekonfrontacyjny charakter prowadzonej przez władze polityki regionalnej, która nie jest nastawiona na konflikt zbrojny (w odwrotnym przypadku stan lotnictwa myśliwskiego powinien być diametralnie odmienny),

– jednocześnie, niewystarczająca liczba samolotów myśliwskich może utrudnić Indiom sprawną reakcję w przypadku niespodziewanego i ograniczonego terytorialnie konfliktu, który wymusza szybkie przerzucenie i wprowadzenie do działań bojowych wojskowych statków powietrznych,

-taki stan zagraża także innym rodzajom sił zbrojnych Indii. W przypadku prowadzenia działań bojowych dużą rolę odgrywa dominacja jednej ze stron w powietrzu, pozwalająca nie tylko na uderzanie w oddziały przeciwnika, ale także ochronę rodzimych jednostek przed podobnym losem. Zbyt mała liczba myśliwców może uniemożliwić wojskom lotniczym Indii wywalczenie dominacji w powietrzu lub też ograniczyć zakres prowadzonych operacji powietrznych, w tym transportu żołnierzy i wyposażenia wojskowego przez samoloty transportowe, czy wykonywania misji patrolowych lub zwiadowczych,

– większość eskadr myśliwskich wojsk lotniczych Indii tworzą przestarzałe MiG-21 i MiG-27. Samoloty zostaną wycofane z linii w latach 2015-2024. Ich miejsce zastąpić mają kolejne Su-30MKI montowane w lokalnych zakładach Hindustan Aeronautics Limited (HAL) (Indie pozyskały dotąd 172 z 272 samolotów tego modelu), a także 126 wielozadaniowych Rafale, dostarczane przez francuskie Dassault Aviation,

-problemem w przypadku Su-30MKI jest zły stan techniczny dostarczonych już samolotów. Indyjscy piloci uskarżają się przede wszystkim na wadliwe funkcjonowanie układu napędowego i instalacji elektrycznej, które powodują utraty ciągu silników AŁ-31FP, a także błędy w pracy foteli wyrzucanych K-36DM, które często uruchamiają się automatycznie, bez powodu,

– przeciągające się negocjacje w sprawie kontraktu na dostawę Rafale, grożą z kolei opóźnieniem w dostawie tych statków powietrznych dla Indii, co jedynie pogłębi problem braków materiałowych wojsk lotniczych. Wycofanie wszystkich MiG-21 i MiG-27, przy jednoczesnych problemach ze stanem technicznym lub terminowością dostaw Su-30MKI i Rafale, może zredukować liczbę eskadr myśliwskich Indii do zaledwie 11 takich jednostek

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
M. Jarocki: Za mało eskadr myśliwskich Indii Reviewed by on 19 stycznia 2015 .

Wojska lotnicze Indii dysponują 25 eskadrami myśliwskimi. Każda z nich wyposażona jest w około 16 samolotów, w większości przestarzałych MiG-21 i MiG-27. Wymagania operacyjne tego rodzaju sił zbrojnych wynoszą jednak 45 takich jednostek, które mają pozwolić na prowadzenie efektywnych działań bojowych na dwóch frontach, np. w jednoczesnej konfrontacji z ChRL i Pakistanem. Dużym problemem jest

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Expert of Poland-Asia Studies Center (www.polska-azja.pl), Amicus Europae Fundation (www.fae.pl) and the Jagiellonian Institute (www.jagiellonski.pl). Member of European Institute for Asian Studies (EIAS). Field of research: Indian-Chinese strategic rivalry in the context of Asian security system; modernization of Indian armed forces; the role of Indian Ocean in the Indian security strategy; changing geopolitical role of Arctic in terms of politics and regional security system. Contributor to the report of NATO Parliamentary Assembly on Arctic strategy, “Security in the High North: NATO’s role”.

Pozostaw odpowiedź