Afganistan news,Komentarze

M. Jarocki: USA oficjalnie przekazały afgańskim władzom kontrolę nad więzieniem Bagram

W poniedziałek 10 września USA oficjalnie przekazały afgańskim władzom kontrolę nad więzieniem Bagram. Pod kontrolą Afgańczyków znalazło się około 3 tys. przetrzymywanych na terenie zakładu więźniów. Wydarzenie było realizacją porozumienia, zawartego pomiędzy stronami w wcześniejszych miesiącach 2012.

Komentarz:

– wymiar propagandowy:

– przekazanie więzienia pod kontrolę afgańskich władz ma potwierdzić zaufanie, jakim Waszyngton obdarza rząd w Kabulu. Wydarzenie stanowi też, oficjalnie, potwierdzenie woli kontynuowania współpracy pomiędzy stronami w zakresie poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego kraju,

– wydarzenie jest realizacją umowy zawartej w marciu br. umowy pomiędzy rządami USA i Afganistanu, co z kolei dowodzi wagi, jakie obydwie strony przykładają do kwestii utrzymywania poprawnych relacji, których jednym z podstawowych elementów jest wywiązywanie się z zawieranych bilateralnie zobowiązań,

– przejęcie przez władze w Kabulu kontroli nad więzieniem może tez być interpretowane jako jeden z etapów na drodze do realizacji planu zakończenia misji ISAF  2014.

– wymiar polityczny:

– w kontekście oceny politycznych skutków wydarzenia, największą korzyść odnotować powinny władze w Kabulu. Rząd Hamida Karzaia zrealizował postulaty obywateli oraz części klasy politycznej, domagających się minimalizacji wpływów USA w kraju, a więc pokazał się, przynajmniej z pozoru, jako realizator woli narodu, zdolny do wymuszenia odpowiednich i oczekiwanych zachowań na władzach amerykańskich.

– wymiar rzeczywisty:

– wydarzenia stanowiło realizację wcześniejszego zobowiązania politycznego USA, wymuszonego częściowo poprzez, szkodliwe PR-owo, „wpadki” z początku br. Nie jest to więc efekt współpracy obydwu stron, a skutek czystej politycznej kalkulacji, gdzie wpływ władz w Kabulu na stanowisko Waszyngtonu potęgowany był poprzez nastroje afgańskiej „ulicy”, a nie same naciski urzędników administracji Karzaia z nim włącznie,

– pomimo przekazania więzienia pod kontrolę Afgańczyków, USA pozostają negatywnie nastawione do faktu jurysdykcji afgańskich władz nad przetrzymywanymi więźniami. Obawy budzi możliwość ułaskawienia części z nich (lub też ich ucieczki w skutek spadku poziomu kontroli zakładu ze strony nowych władz więziennych) i ponownego przyłączenia się do ugrupowań rebelianckich (większość więźniów stanowią osoby co najmniej podejrzane o współpracę z ekstremistami),

– poza efektem propagandowym, skutki realne całego wydarzenia są mocno niepełne. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na fakt, że część zakładu w dalszym ciągu znajduje się pod kontrolą USA, które przetrzymują w niej kilkudziesięcioosobową grupę ekstremistów, w dużej części pochodzących z państw trzecich, złapanych w wyniku/czasie prowadzenia działań operacyjnych na terenie Afganistanu i Iraku,

– więzienie, nawet jeżeli już pod kontrolą samych Afgańczyków, w dalszym ciągu znajduje się w niewielkiej odległości od lotniska wojskowego Bagram, gdzie stacjonują wojska USA oraz częściowo też pozostałych państw misji ISAF. Z tego względu, przynajmniej w teorii, zachowana została możliwość częściowego kontrolowania i monitorowania sytuacji wewnątrz zakładu, a także szybkiej interwencji na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak, np. bunt więźniów lub (co jest bardziej prawdopodobne) atak z zewnątrz, mający na celu uwolnienie przetrzymywanych

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
M. Jarocki: USA oficjalnie przekazały afgańskim władzom kontrolę nad więzieniem Bagram Reviewed by on 24 września 2012 .

W poniedziałek 10 września USA oficjalnie przekazały afgańskim władzom kontrolę nad więzieniem Bagram. Pod kontrolą Afgańczyków znalazło się około 3 tys. przetrzymywanych na terenie zakładu więźniów. Wydarzenie było realizacją porozumienia, zawartego pomiędzy stronami w wcześniejszych miesiącach 2012. Komentarz: – wymiar propagandowy: – przekazanie więzienia pod kontrolę afgańskich władz ma potwierdzić zaufanie, jakim Waszyngton obdarza rząd

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Expert of Poland-Asia Studies Center (www.polska-azja.pl), Amicus Europae Fundation (www.fae.pl) and the Jagiellonian Institute (www.jagiellonski.pl). Member of European Institute for Asian Studies (EIAS). Field of research: Indian-Chinese strategic rivalry in the context of Asian security system; modernization of Indian armed forces; the role of Indian Ocean in the Indian security strategy; changing geopolitical role of Arctic in terms of politics and regional security system. Contributor to the report of NATO Parliamentary Assembly on Arctic strategy, “Security in the High North: NATO’s role”.

Pozostaw odpowiedź