Artykuły,Indie news

M. Jarocki: Rozbudowa systemów obserwacyjnych Indii na Archipelagu Andamanów i Nikobarów

Indie zakończyły w ostatnim czasie rozbudowę bazy nasłuchowej na jednej z wysp Archipelagu Andamanów i Nikobarów. Lokalizacja określana jako Naval Air Station Baaz wchodzi w skład trzy-komponentowego Dowództwa Dalekowschodniego (DD) sił zbrojnych tego państwa. Mieści się ona w zatoce Campbell Bay, na największej w całym zespole wysp Nikobar – wyspie Great Nicobar. Co ważne, jest to najdalej wysunięty na wschód fragment całego Archipelagu, znajdujący się najbliżej wejścia do Cieśniny Malakka (zaledwie sto pięćdziesiąt kilometrów do północnych wybrzeży Indonezji).

Udoskonalone instalacje nasłuchowe, umożliwią Indiom lepszą niż dotychczas obserwację ruchu morskiego wzdłuż Cieśniny. Jest to tym istotniejsze, iż jej wodami przepływa czterdzieści procent światowych transportów ropy naftowej, importowanej w rejonu Zatoki Perskiej. Nie jest tajemnicą, iż większość tych dostaw (około pięciu milionów baryłek surowca dziennie) trafia do Chin.

Ze względu na przebieg linii przesyłowych (tzw. Sea Lines of Communication, SLOC) przez znajdujące się pod faktyczną kontrolą Indii wody Oceanu Indyjskiego (OI), Pekin zdecydował się w ostatnim czasie na zwiększenie swej obecność wojskowej na omawianym akwenie. System sojuszy wojskowych zawieranych z pomniejszymi państwami regionu, budowa własnych lub modernizacja i dzierżawa obcych portów wojskowych, rozbudowa sieci stacji radarowych na całym OI, a także stałe zwiększanie liczby okrętów wojennych na jego terenie. To wszystko stało się wyznacznikiem nowej strategii ChRL względem regionu. Co naturalne, nie pozostało bez odpowiedzi ze strony Indii.

Jednym z jej wymiarów jest właśnie Dalekowschodnie Dowództwo zlokalizowane na obszarze Archipelagu Andamanów i Nikobarów.  Od jakiegoś czasu przechodzi ono fundamentalną metamorfozę. Rozbudowywana jest infrastruktura portowa oraz lotniskowa. Zwiększana jest liczba oraz zasięg systemów nasłuchowych i obserwacyjnych (przykład Campbell Bay). Modernizowane są jednostki praktycznie wszystkich komponentów. Zwiększana jest także ich zdolność operacyjna oraz umiejętności współpracy. New Delhi stara się także aktywnie uczestniczyć w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa morskiego w regionie, kooperując na tym polu z państwami Cieśniny, takimi jak Malezja, Indonezja oraz Tajlandia. Wszystko po to, aby zmniejszyć negatywne skutki nowej chińskiej strategii względem OI.

Komentarz:

– nowa instalacja radarowa, będąca jedynie elementem rozbudowywanego systemu, zwiększy zdolności obserwacji ruchu jednostek chińskiej marynarki wojennej po Cieśninie Malakka oraz na wschodnich wodach Oceanu Indyjskiego. W ten sposób DD uzyska lepszy i bardziej przejrzysty obraz rzeczywistej aktywności chińskich okrętów wojennych w tej części OI. To z kolei ułatwi proces kontrolowania liczby jednostek ChRL, wpływających na wody akwenu,

– zwiększone zdolności obserwacji ruchu morskiego na omawianym obszarze, umożliwią też łatwiejsze niż dotychczas monitorowanie aktywności grasujących na wodach Cieśniny grup pirackich oraz ugrupowań terrorystycznych. W ten sposób Dowództwo, mające wiedzę o ruchach jednostek zagrażających swobodnej żegludze wzdłuż Cieśniny, będzie w stanie lepiej temu ryzyku zapobiec oraz przygotować się na ewentualne niepożądane sytuacje kryzysowe,

– rozbudowa systemów obserwacji ruchu morskiego zwiększy też świadomość sytuacyjną indyjskich jednostek morskich operujących w regionie. Dzięki temu poprawią się ich zdolności reagowania kryzysowego. Będą też lepiej przygotowane do podejmowania się różnego rodzaju akcji, od zbrojnych, przez antypirackie, po ratunkowe,

– powyższy czynnik będzie z kolei stanowił dodatkowy argument dla prowadzonej przez Indie polityki budowania zaufania wśród państw Cieśniny (tj. Malezji, Indonezji, Tajlandii). Rozbudowywane zdolności obserwacji ruchu morskiego na interesujących te państwa wodach, przy braku odpowiedniego potencjału własnego w tym zakresie, skłoni je do szerszej niż dotychczas współpracy operacyjnej z DD. Tym samym przyczyni się do zacieśnienia więzów polityczno-wojskowych z Indiami, tak istotnych dla pomyślnej realizacji celów i założeń indyjskiej polityki względem regionu

– przyczyni się to również do zwiększenia znaczenia Indii, jako kluczowego elementu budowy systemu bezpieczeństwa na omawianym obszarze. Lepsze urządzenia obserwacyjne, zwiększane zdolności operacyjnej jednostek podległych DD, a także poszerzanie współpracy z państwami regionu, poprawią pozycję polityczną New Delhi, zwielokratniając siłę oddziaływania na regionalne podmioty państwowe oraz ułatwiając realizację indyjskich interesów na wodach Cieśniny

– jednocześnie wpłynie to na dalsze kształtowanie pozytywnego PRu Indii w oczach mieszkańców państw regionu. Odbiór społeczny tego kraju jako podmiotu nastawionego pokojowo, sojusznika i gwaranta bezpieczeństwa, wpłynie na sposób postrzegania i interpretacji indyjskiej polityki na omawianym obszarze. Uwzględniając demokratycznych charakter systemów politycznych wymienionych państw Cieśniny, może (choć nie musi) przełożyć się to w przyszłości na decyzje wyborcze ich obywateli, a tym samym zwiększy siłę nacisku społecznego na władze centralne, skłaniając je do podejmowania decyzji zgodnych (lub przynajmniej niesprzecznych) z interesem narodowym New Delhi.

————

Michał Jarocki publikuje w „Stosunkach Międzynarodowych”, „Polsce Zbrojnej”, „Przeglądzie Wojsk Lądowych”, „Przeglądzie Sił Powietrznych”, „Raporcie WTO”, „Gazecie Finansowej” oraz „South Asia Journal”. Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. Specjalista w tematyce arktycznych sporów terytorialnych oraz systemu bezpieczeństwa Azji Południowej.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
M. Jarocki: Rozbudowa systemów obserwacyjnych Indii na Archipelagu Andamanów i Nikobarów Reviewed by on 23 lipca 2012 .

Indie zakończyły w ostatnim czasie rozbudowę bazy nasłuchowej na jednej z wysp Archipelagu Andamanów i Nikobarów. Lokalizacja określana jako Naval Air Station Baaz wchodzi w skład trzy-komponentowego Dowództwa Dalekowschodniego (DD) sił zbrojnych tego państwa. Mieści się ona w zatoce Campbell Bay, na największej w całym zespole wysp Nikobar – wyspie Great Nicobar. Co ważne, jest

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Expert of Poland-Asia Studies Center (www.polska-azja.pl), Amicus Europae Fundation (www.fae.pl) and the Jagiellonian Institute (www.jagiellonski.pl). Member of European Institute for Asian Studies (EIAS). Field of research: Indian-Chinese strategic rivalry in the context of Asian security system; modernization of Indian armed forces; the role of Indian Ocean in the Indian security strategy; changing geopolitical role of Arctic in terms of politics and regional security system. Contributor to the report of NATO Parliamentary Assembly on Arctic strategy, “Security in the High North: NATO’s role”.

Pozostaw odpowiedź