Filipiny news,Japonia news,Komentarz eksperta

M. Jarocki: Japońskie „otwarcie” na Filipiny

Michał-Jarocki11Japonia zamierza rozszerzyć współpracę wojskową z Filipinami. Taka deklaracja padła w minionych tygodniach z ust premiera Shinzō Abe w czasie jego krótkiej wizyty w Manili. Oś zadeklarowanych działań ma koncentrować się na temacie marynarki wojennej oraz straży wybrzeża.

Nie wiadomo do końca, na czym miałaby się opierać nowa, poszerzona japońsko-filipińska współpraca. Najprawdopodobniej dotyczyłaby ona zarówno sfery deklaratywnej, bazującej na dwustronnych oficjalnych zapewnieniach Tokio i Manili co do coraz bliższych relacji polityczno-wojskowych obydwu stron, jak i gotowości wzajemnej pomocy na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa któregoś z państw.

Niewykluczone, a raczej bardzo prawdopodobne, że owa współpraca skupiłaby się także na temacie zwiększania potencjału bojowego komponentów morskich sił zbrojnych obydwu państw (chociaż w tym przypadku bardziej Filipin niż Japonii). I tego typu działania postrzegane byłyby zarówno z perspektywy ćwiczeń wojskowych, jak i zakupu/donacji uzbrojenia, m.in. w postaci nowych okrętów wojennych.

Komentarz:

 • deklaracja premiera Abe stanowi kolejne potwierdzenie procesu zacieśniania się polityczno-wojskowych relacji pomiędzy Japonią i Filipinami. Jest on dostrzegany zwłaszcza w ostatnich latach. Obydwie strony mają bowiem świadomość zmian zachodzących w regionalnym systemie bezpieczeństwa i dążą do zbliżenia, gwarantującego zwiększenie ich  potencjału działania i reakcji na omawiane zmiany,
 • owe zacieśnianie relacji i współpraca pomiędzy Tokio i Manilą przejawia się w kilku aspektach:
 1. politycznym – poprzez podejmowanie się wspólnych działań na regionalnej scenie politycznej, w tym m.in. relacjach pomiędzy Japonią a ASEAN, w którym Filipiny są jednym z głównych propagatorów polityki zbliżenia z Tokio,
 2. wojskowym – postrzeganym z perspektywy wsparcia strony filipińskiej poprzez sprzedaż lub donację poszczególnych typów uzbrojenia. Najlepszym z ostatnich przykładów tego typu działań jest niedawna zapowiedź Tokio dotycząca sprzedaży Filipinom, po preferencyjnej cenie, nieokreślonej liczby kutrów patrolowych. Pierwsze okręty mają trafić do Filipińczyków już w 2014,
 3. wojskowym (2) – widzianym m.in. z perspektywy niedawnej deklaracji Manili dotyczącej udostępnienia w przyszłości filipińskich baz wojskowych dla sił zbrojnych Japonii (oraz USA). Gotowość do goszczenia na swym terytorium wojsk państw trzecich miałaby dotyczyć zwłaszcza morskiego i lotniczego rodzaju ich sił zbrojnych.

Zapowiedziane w ostatnim czasie zacieśnienie japońsko-filipińskiej współpracy wojskowej będzie koncentrować się na kilku szczególnie istotnych aspektach. Pierwszym z nich będzie dalsze wspieranie podejmowanych przez Manilę działań związanych z modernizacją i podnoszeniem potencjału bojowego sił zbrojnych tego państwa. Donacje różnych typów uzbrojenia, wymiana doświadczeń w ich eksploatacji, wsparcie techniczne i szkoleniowe to działania, które nie będą wymagać od Tokio zbyt dużych nakładów finansowych na ich realizację. Pozwolą za to na wzmocnienie południowego sojusznika oraz jeszcze większe zbliżenie (z nim) w odniesieniu do obecnej sytuacji politycznej w regionie.

Ponadto obydwie strony mogłyby podjąć w przyszłości działania zmierzające do wspólnego opracowania i rozwoju nowych technologii wojskowych. W dłuższej perspektywie czasowej takie działania mogłyby przełożyć się na możliwość współprodukcji poszczególnych typów uzbrojenia np. w postaci okrętów wojennych/patrolowych, samolotów patrolowych, stacji radiolokacyjnych.

Owa współpraca powinna koncentrować się przede wszystkim na tych typach uzbrojenia, których opracowanie nie będzie wykraczało poza technologiczne zdolności obydwu stron (zwłaszcza Filipin). Co więcej, aby takie działania mogły przynieść najbardziej wymierne korzyści, musiałyby dotyczyć tego wyposażenia wojskowego, które jest najbardziej potrzebne stronie filipińskiej (w tym m.in. wymienionego powyżej).

Kolejnym przykładem zapowiadanych działań będą wspólne ćwiczenia wojskowe, zarówno bilateralne, jak i przy współudziale pozostałych państw regionu. Będą się one koncentrować na podnoszeniu potencjału bojowego oraz umiejętności współpracy stron, zwłaszcza w odniesieniu do morskich i lotniczych rodzajów sił zbrojnych obydwu państw.

Z pewnością dużo uwagi zostanie poświęcone potencjałowi patrolowemu filipińskich wojsk. Zwłaszcza na akwenach morskich (zarówno w wykonaniu statków nawodnych jak i statków powietrznych) realizowanych przez marynarkę wojenną i straż wybrzeża tego państwa. Będzie to miało ogromne znaczenie w odniesieniu do zaostrzającej się sytuacji bezpieczeństwa na wodach Morza Południowochińskiego.

Reakcja na zmieniającą się rzeczywistość

Zapowiadana japońsko-filipińska współpraca to przede wszystkim wynik zmieniającej się sytuacji politycznej w regionie. Głównym jej przejawem są przybierające na sile spory terytorialne pomiędzy ChRL i mniejszymi państwami basenów mórz Południowo- i Wschodniochińskiego. Ze względu na dominującą pozycję Pekinu względem pozostałych podmiotów, te mniejsze coraz częściej decydują się na podejmowanie wspólnych działań mających na celu opowiedzenie się przeciw polityce morskiej chińskich władz.

Z tego względu wojskowe otwarcie się Japonii na Filipiny to przede wszystkim wynik wyraźnego interesu politycznego Tokio. Zawiązanie sojuszy militarnych z wieloma państwami regionu stanowić będzie bowiem próbę wypracowania odpowiedniej przeciwwagi względem ChRL. Z tego względu, opisywane powyżej działania to:

 • kolejny przykład zaostrzania kursu politycznego Tokio względem regionu, rozumianego przede wszystkim w odniesieniu do wspomnianych sporów terytorialnych (ChRL),
 • innym przejawem tych działań są plany „remilitaryzacji” Japonii poprzez rozbudowę potencjału bojowego japońskich sił samoobrony, rozumianą jako:
  1. zakup nowego wyposażenia wojskowego, zwłaszcza w postaci okrętów wojennych oraz statków powietrznych (bojowych, patrolowych, zwiadowczych),
  2. zmianę mocno ograniczających zapisów konstytucji, która pozwoli japońskim siłom zbrojnym na swobodniejsze zaangażowanie operacyjne w regionie oraz bardziej zdecydowaną reakcję na chińskie prowokacje związane z problemem wysp Senkaku/Diaoiu.
 • co istotne, działania Japonii, zmierzające do budowy mniej lub bardziej formalnej antychińskiej koalicji, realizowane są przy cichym przyzwoleniu ze strony USA. Jest to bowiem element amerykańskiej strategii zwrotu ku Azji.
Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
M. Jarocki: Japońskie „otwarcie” na Filipiny Reviewed by on 8 sierpnia 2013 .

Japonia zamierza rozszerzyć współpracę wojskową z Filipinami. Taka deklaracja padła w minionych tygodniach z ust premiera Shinzō Abe w czasie jego krótkiej wizyty w Manili. Oś zadeklarowanych działań ma koncentrować się na temacie marynarki wojennej oraz straży wybrzeża. Nie wiadomo do końca, na czym miałaby się opierać nowa, poszerzona japońsko-filipińska współpraca. Najprawdopodobniej dotyczyłaby ona zarówno

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Expert of Poland-Asia Studies Center (www.polska-azja.pl), Amicus Europae Fundation (www.fae.pl) and the Jagiellonian Institute (www.jagiellonski.pl). Member of European Institute for Asian Studies (EIAS). Field of research: Indian-Chinese strategic rivalry in the context of Asian security system; modernization of Indian armed forces; the role of Indian Ocean in the Indian security strategy; changing geopolitical role of Arctic in terms of politics and regional security system. Contributor to the report of NATO Parliamentary Assembly on Arctic strategy, “Security in the High North: NATO’s role”.

komentarzy 5

 • Na tym tle ciekawe są zachowania i opinie w Rosji. Pomimo formalnych wspólnych manewrów wojskowych i innych grzeczności polityczno- gospodarczych w rosyjskich mediach pojawiają sie analizy porównujące rozwój współczesnych Chin do III Rzeszy przed Drugą Wojną Światową.

 • Avatar Bartlomiej Zglinski

  Właśnie to jest ciekawy trend – Chiny zostają same, okrążane przez państwa, które bez chińskiej „zachęty” raczej by ze sobą nie współpracowały. Chiny będą się dalej zbroić -> państwa będą zacieśniać współprace -> Chiny…

 • Chiny swoją potęga potrafią przestraszyć nawet tych którzy z przyczyn historycznych nie za bardzo chcieli
  współpracować z Japonią. Dawne sprawy idą w niepamięć, czego dowodem jest współpraca Wietnamu
  z USA.

 • Indie i Wietnam nie mają nic zapewne przeciw tej współpracy natomiast jeśli chodzi o Chiny to z pewnością nie wykażą entuzjazmu,ale to oczywiste.Panie Zgliński czasy ciekawe i zapewne przełomowe .Ale czy zwiastują one dla naszej kultury /mam na myśli Europę i Amerykę Pn/ dobre perspektywy ,z tą oceną bym był bardzo wstrzemiężliwy.

 • Avatar Bartlomiej Zglinski

  Ciekawe, czy zbliżenie Japonia-Filipiny można traktować jako składową nowej sieci kontaktów wojskowych? Gdzie w tej sieci będzie miały miejsce Wietnam i Indie? Żyjemy w bardzo ciekawych czasach

Odpowiedz na „wuteAnuluj pisanie odpowiedzi