Indie news,Komentarz eksperta

M. Jarocki: Indyjskie okręty podwodne z „wypożyczalni”?

Michał JarockiWedług ostatnich doniesień medialnych władze w New Delhi mają rozważać wypożyczenie od Rosji nieokreślonej liczby konwencjonalnych okrętów podwodnych (OP). Informacje na ten temat przekazuje lokalna prasa, powołując się m.in. na źródła w resorcie obrony Indii. Ewentualna pozytywna decyzja w tej sprawie miałaby zostać podjęta po dokonaniu zestawienia kosztów i potencjalnych korzyści wynikających z leasingu OP oraz konsultacjach ze stroną rosyjską.

Nie wiadomo dokładnie, o jaką liczbę rosyjskich OP chodzi. Według niepotwierdzonych informacji chodzi o co najmniej 2 jednostki. Wiemy za to, że Indie wyrażają, wstępne, zainteresowanie wypożyczeniem jednostek proj. 877 (Kilo w kodzie NATO). Szczegóły dotyczące ewentualnego porozumienia z Rosją, w tym terminarzu leasingu oraz jego kosztu, mają być dopiero negocjowane.

Komentarz:

– powyższe informacje pojawiają się w chwili wzmożonej debaty w Indiach na temat stanu i rzeczywistego potencjału bojowego floty OP tego państwa. Dla przypomnienia, New Delhi dysponuje obecnie co najmniej 13 konwencjonalnymi OP, w tym 9 typu Sindhughosh (proj. 877EKM) (nie licząc zniszczonego ostatnio INS Sindhurakshak) i 4 typu Shishumar (niemiecki Typ 209). Do tego dochodzi jeszcze pierwszy – choć nie w pełni operacyjny – rodzimy atomowy INS Arihant (S-73) oraz leasingowany od Rosji od kwietnia 2012 INS Chakra (ex-Nerpa, projektu 971U).

– prezentowane powyżej zestawienie liczbowe indyjskich OP nie odzwierciedla jednak rzeczywistego potencjału floty podwodnej tego państwa. Według różnych szacunków, marynarka wojenna Indii ma w tej chwili do dyspozycji 7-8 okrętów omawianej klasy. Reszta jednostek nie jest w stanie w pełni (bądź też w ogóle) wypełniać stawianych im zadań,

– wynika to m.in. z ich słabego (a czasem wręcz kompromitującego użytkownika) stanu technicznego, braku przeszkolonych załóg, kończącego się resursu, bądź też zwyczajnie zużycia (wynikającego np. z braku przeprowadzenia odpowiednich prac remontowych),

Rzeczywisty potencjał liczbowy floty indyjskich OP to bardzo duży cios dla interesów morskich tego państwa. Przedstawiony stan faktyczny rzutuje bowiem bezpośrednio na potencjał bojowy całej marynarki wojennej Indii. I to w chwili, gdy staje się ona jednym z najważniejszych narzędzi w toczonej przez New Delhi z Pekinem rywalizacji strategicznej, która odbywa się także (a może przede wszystkim) na wodach Oceanu Indyjskiego (OI).

Jest to tym bardziej niepokojące, że jednym z przejawów wspomnianej rywalizacji jest rosnąca aktywność chińskich okrętów wojennych (w tym OP) na wodach OI. Warto wspomnieć, że jeszcze w kwietniu New Delhi raportowało o 22 przypadkach wykrycia na omawianym akwenie 22 OP. Co więcej, inaczej niż w przypadku aktywności indyjskich jednostek omawianej klasy, te chińskie do okręty o napędzie atomowym, prezentujące o wiele większy potencjał bojowy niż ich potencjalni oponenci.

– warto zaznaczyć, że być może większym problemem niż obecny stan techniczny/potencjał liczbowy floty indyjskich OP są marne perspektywy zmiany tego stanu rzeczy w najbliższej przyszłości. Potwierdzenia tej tezy nie trzeba szukać daleko, wystarczy przyjrzeć się kilku, realizowanym/zapowiadanym od lat programom zbrojeniowym:

 1. Project 75 (P-75): program zakłada wprowadzenie do służby 6 nowych OP typu Scorpène. Przetarg na okręty (konstrukcję) został rozstrzygnięty jeszcze w 2005. Wygrało go francuskie przedsiębiorstwo stoczniowe DCNS (współpracujące z hiszpańską Navantią). Według pierwotnych założeń, pierwsze okręty omawianego typu miały wejść do służy jeszcze w 2012. W skutek napotkanych (licznych) problemów przy ich budowie, terminarz realizacji zlecenia (odpowiada za nią rodzime przedsiębiorstwo Mazagon Dock Limited (MDL)), był już kilkukrotnie modyfikowany. Obecnie uważa się, że dostawy omawianych OP rozpoczną się we wrześniu 2016,
 2. Project 75I (P-75I): jego założeniem jest wprowadzenie do służby kolejnej partii 6 nowoczesnych konwencjonalnych OP. Realizacja programu, mówiąc delikatnie, ślimaczy się od lat. W skutek problemów z ustaleniem ostatecznych wymagań technicznych przyszłych OP, zabezpieczeniem odpowiedniego poparcia politycznego oraz bazy finansowej, New Delhi do tej pory nie było w stanie nawet… wysłać zapytań ofertowych (Request for Proposal) do konkretnych producentów tego typu uzbrojenia. Według ostatnich doniesień, ma do tego dojść w ciągu najbliższych miesięcy (wrzesień-październik),
 3. Atomowe OP typu Arihant: program floty rodzimych atomowych OP rozwijany jest od lat. Jego dotychczasowym owocem jest INS Arihant, pierwszy z serii 4-5 jednostek tego typu, które marynarka wojenna Indii zamierza wprowadzić do służby. W ostatnich latach najwięcej problemów konstruktorom OP sprawiała siłownia atomowa okrętu, w tym uzyskanie pełnej mocy 83-megawatowego reaktora wodnego ciśnieniowego. Ostatecznie udało się je przezwyciężyć w ostatnich tygodniach, co pozwala wierzyć w szybkie rozpoczęcie prób morskich jednostki oraz przyspieszenie prac budowlanych nad kolejnymi egzemplarzami serii.

Wobec tak przedstawionych faktów, ogłoszone medialnie plany (rozważane przez władze centralne) wypożyczenia od Rosji co najmniej 2 konwencjonalnych OP nie powinny stanowić zaskoczenia. Są one naturalną konsekwencją problemów malejącego potencjału bojowego floty indyjskich okrętów omawianej klasy. Co więcej, ich ewentualne realizacja, stanowić będzie kontynuację dotychczasowej indyjsko-rosyjskiej współpracy na tym polu, widzianej z perspektywy wspomnianego już leasingowanego INS Chakra.

Nie dziwi też fakt planowanego wypożyczenia OP proj. 877, jako że dokładnie te jednostki (odpowiednio zmodyfikowane/przystosowane do służby w strukturach marynarki wojennej Indii) stanowią podstawę indyjskiej floty podwodnej. Ich wprowadzenie do służby, na określony okres czasu, pozwoli więc na uzupełnienie wynikających z wieloletnich zaniedbań, braków liczbowych OP tego państwa.

Co istotne, i z czego władze w New Delhi powinny zdawać sobie sprawę, to fakt że wypożyczone rosyjskie OP nie będą stanowić długofalowego rozwiązania wspomnianych problemów. Ich przezwyciężenie nastąpi wraz z chwilą wprowadzenia istotnych, fundamentalnych wręcz, zmian w podejściu do utrzymania (i rozwoju) floty podwodnej Indii. Chodzi tu zarówno o programy remontowo-modernizacyjne obecnie użytkowanych OP, jak i sprawną realizację ambitnych programów zbrojeniowych (P-75, P-75I, Arihant).

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
M. Jarocki: Indyjskie okręty podwodne z „wypożyczalni”? Reviewed by on 31 sierpnia 2013 .

Według ostatnich doniesień medialnych władze w New Delhi mają rozważać wypożyczenie od Rosji nieokreślonej liczby konwencjonalnych okrętów podwodnych (OP). Informacje na ten temat przekazuje lokalna prasa, powołując się m.in. na źródła w resorcie obrony Indii. Ewentualna pozytywna decyzja w tej sprawie miałaby zostać podjęta po dokonaniu zestawienia kosztów i potencjalnych korzyści wynikających z leasingu OP

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Expert of Poland-Asia Studies Center (www.polska-azja.pl), Amicus Europae Fundation (www.fae.pl) and the Jagiellonian Institute (www.jagiellonski.pl). Member of European Institute for Asian Studies (EIAS). Field of research: Indian-Chinese strategic rivalry in the context of Asian security system; modernization of Indian armed forces; the role of Indian Ocean in the Indian security strategy; changing geopolitical role of Arctic in terms of politics and regional security system. Contributor to the report of NATO Parliamentary Assembly on Arctic strategy, “Security in the High North: NATO’s role”.

Pozostaw odpowiedź