Komentarz eksperta

M. Dąbrowski: Nowy stymulus, stare problemy

Mariusz_Dabrowski12 grudnia 2013 r. rząd japoński zatwierdził nowy pakiet stymulacyjny w wysokości 5,5 bln JPY (53 mld USD; 161 mld PLN) oraz ogłosił wytyczne budżetowe na kolejny rok fiskalny, który rozpocznie się 1 kwietnia 2014 r. Nowy stymulus będzie o 10% większy niż zapowiadano dwa miesiące temu i zostanie przyjęty w formie budżetu uzupełniającego w bieżącym roku fiskalnym, który zakończy się 31 marca 2014 r. Decyzja rządu czeka teraz na zatwierdzenie władzy ustawodawczej, co będzie formalnością przy obecnym układzie sił politycznych w obu izbach japońskiego parlamentu. Dla przypomnienia dodam, że ostatni budżet uzupełniający (rok fiskalny 2012) w wysokości 13,1 bln JPY przeszedł przez obie izby parlamentu na przełomie lutego i marca br., przy czym w izbie wyższej odbyło się to stosunkiem głosów 117 do 116. Tym razem powinno się to odbyć szybciej i znacznie sprawniej.

Celem nowego pakietu stymulacyjnego jest m.in. złagodzenie negatywnych skutków podwyżki podatku konsumpcyjnego (odpowiednik polskiego VAT) z 5% do 8%, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2014 r. W październiku br. japońskie ministerstwo finansów przyjęło, iż podwyżka powinna zwiększyć przychody podatkowe o 8 bln JPY. W obecnym budżecie wpływy z podatków zostały zaplanowane na 43,1 bln JPY, co przy wydatkach w wysokości 92,6 bln JPY, stanowi jedynie 46,5% potrzeb budżetowych. Tak znacząca różnica między przychodami podatkowymi a wydatkami budżetowymi jest głównym powodem rosnącego zadłużenia z jakim boryka się Japonia, które obecnie prawdopodobnie wynosi ok. 230% PKB (dług na poziomie centralnym i lokalnym). W bieżącym roku fiskalnym, aby zrównoważyć budżet, ministerstwo finansów musiało zaplanować emisję obligacji na kwotę 42,9 bln JPY.

Jeśli do regularnego budżetu na rok fiskalny 2013 wynoszącego 92,6 bln JPY dodamy zatwierdzony przez rząd budżet uzupełniający w wysokości 5,5 bln JPY to otrzymamy łączną kwotę w wysokości 98,1 bln JPY. Dla porównania w roku fiskalnym 2012 była to kwota 100,5 bln JPY (90,3 bln JPY budżet regularny + 13,1 bln JPY budżet uzupełniający – 2,9 bln JPY wsparcie programu emerytalnego). Zatem widać niewielki postęp jeśli chodzi o redukcję wydatków budżetowych. Natomiast po stronie przychodów podatkowych nastąpiła także niewielka poprawa. Małymi krokami sprawy idą w dobrym kierunku i według wytycznych na kolejny rok fiskalny ta polityka ma być kontynuowana. Rząd premiera Abe, chce aby luka między przychodami podatkowymi a wydatkami budżetowymi w kolejnym roku fiskalnym zmniejszyła się o ponad 4 bln JPY.

Obecnie zadłużenie władz centralnych z tytułu emisji obligacji w przeliczeniu na rodzinę japońską (średnio 3,42 osoby) wynosi 20,1 mln JPY (590 tys. PLN). Natomiast całkowity dług władz centralnych i lokalnych w przeliczeniu na rodzinę wynosi 26,2 mln JPY (770 tys. PLN). Biorąc pod uwagę niekorzystne tendencje demograficzne, rząd ma ostatni dzwonek na rozwiązanie problemu rosnącego zadłużenia. Zatem kolejnym krokiem w celu poprawy kondycji fiskalnej państwa będzie podwyżka podatku konsumpcyjnego do 10% w październiku 2015 r. W ciągu najbliższych dwóch lat podatek konsumpcyjny wzrośnie 2-krotnie. Tak drastyczna podwyżka w stosunkowo krótkim czasie może odbić się na kondycji niektórych gospodarstw domowych, więc prawdopodobnie zostaną wprowadzone preferencyjne stawki na niektóre podstawowe produkty, takie jak żywność. Ale to dopiero przy podwyżce z 8% do 10%.

Wracając do budżetu uzupełniającego, prawie 1/5 środków zostanie przeznaczonych na roboty publiczne, w tym na rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej pod kątem Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 r. Ponadto 24 mln Japończyków o najniższych dochodach otrzyma niewielkie benefity (od 10 tys. do 15 tys. JPY, czyli od niespełna 300 do 440 PLN) mające na celu złagodzenie wzrostu cen po pierwszej podwyżce podatku konsumpcyjnego. Rodziny o niskich i średnich dochodach dostaną po 10 tys. JPY na każde dziecko. Na wsparcie rządu będą mogły także liczyć gospodarstwa domowe szykujące się do zakupu nowego mieszkania. Sporo wydatków ma charakter socjalny, ale na szczęście rząd był w stanie wygospodarować dodatkowe środki z większych wpływów podatkowych oraz nierozliczonych wcześniej dochodów, dzięki czemu uchwalenie dodatkowego budżetu nie pociągnie za sobą wzrostu długu publicznego.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
M. Dąbrowski: Nowy stymulus, stare problemy Reviewed by on 13 grudnia 2013 .

12 grudnia 2013 r. rząd japoński zatwierdził nowy pakiet stymulacyjny w wysokości 5,5 bln JPY (53 mld USD; 161 mld PLN) oraz ogłosił wytyczne budżetowe na kolejny rok fiskalny, który rozpocznie się 1 kwietnia 2014 r. Nowy stymulus będzie o 10% większy niż zapowiadano dwa miesiące temu i zostanie przyjęty w formie budżetu uzupełniającego w

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź