Japonia news,Komentarz eksperta

M. Dąbrowski: Abenomika po wyborach do Izby Radców

Mariusz_DabrowskiMinęły już emocje związane z wyborami do izby wyższej japońskiego parlamentu, których wyniki można podsumować w dwóch zdaniach. Koalicja rządząca przejęła kontrolę w Izbie Radców (odpowiednik polskiego Senatu). Partie popierające rewizję pacyfistycznej konstytucji nie posiadają większości 2/3 mandatów potrzebnych do zmiany ustawy zasadniczej. Zatem jakich działań w najbliższej przyszłości należy spodziewać się po japońskich politykach?

Zapewne będzie to gospodarka, bo jesienią rząd musi podjąć kilka ważnych decyzji. Poza tym musi doprecyzować niektóre zagadnienia związane z tzw. „trzecią strzałą”, czyli trzecim filarem polityki gospodarczej zwanej popularnie „Abenomiką”. Na przykład kwestię dotyczącą zachęt podatkowych mających pobudzić inwestycje przedsiębiorstw, czy ustanowienie specjalnych stref ekonomicznych, których celem jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki japońskiej.

Ambitne plany

W czerwcu br. premier Abe zaprezentował najnowsze plany gospodarcze w ramach obecnej polityki „trzech strzał”, ale jak na razie przypominają one bardziej życzenia niż jasno określoną strategię. Warto przypomnieć, że rząd w Tokio zakłada, iż nominalny PKB w latach fiskalnych 2013-2022 będzie rósł średnio o ok. 3% rocznie, natomiast realny PKB o ok. 2% rocznie. Dla porównania w ostatniej dekadzie wzrost gospodarczy wyniósł średnio -0,36% w ujęciu nominalnym i 0,89% w ujęciu realnym.

Obecna „strategia przejścia z 20 lat stagnacji do 10 lat ożywienia” zakłada do końca bieżącej dekady m.in. podwojenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych z 17,8 do 35 bln JPY oraz zwiększenie liczby turystów zagranicznych z 8 z 20 mln rocznie. Takie założenia wiele mówią o prognozowanym przez rząd kursie jena, który prawdopodobnie w długim terminie będzie słabł w stosunku do głównych walut. A jak wygląda walka z deflacją?

Pożegnanie z deflacją

Opublikowane przez japoński urząd statystyczny najnowsze dane pokazują, że w czerwcu nastąpił wzrost indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu rocznym o 0,2%. Inflacja bazowa – po wyłączeniu z koszyka żywności świeżej – wyniosła nawet 0,4% (r/r). Warto podkreślić, że inflacja napędzana jest głównie przez wzrost cen energii. Ale niebawem wzrost podatku konsumpcyjnego z 5% do 8% w kwietniu 2014 r. i z 8% do 10% w październiku 2015 r. sprawi, że konsumenci odczują wzrost cen.

Według Banku Japonii inflacja CPI po wyłączeniu z koszyka żywności świeżej wyniesie w roku fiskalnym 2014 aż 3,3%, natomiast w 2015 ceny wzrosną o 2,6%. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale inflacja w Japonii może być wkrótce wyższa niż w Polsce. Oczywiście warto zaznaczyć, że dla potrzeb tzw. 2-procentowego celu inflacyjnego (wyznaczonego na początku roku przez Bank Japonii) dokonana będzie korekta indeksu cen o efekt wzrostu podatku konsumpcyjnego. Po dokonaniu korekty inflacja konsumencka wyniesie odpowiednio 1,3% w 2014 r. i 1,9% w 2015 r.

Co z podatkiem konsumpcyjnym?

Jesienią rząd będzie musiał podjąć ostateczną decyzję co zrobić z podatkiem konsumpcyjnym od 1 kwietnia 2014 r., podnosić, czy też nie podnosić. Duża dysproporcja między wydatkami budżetowymi a wpływami podatkowymi, które pokrywają niespełna 50% budżetu państwa, przemawia za tym, żeby podnieść podatek. Natomiast trzeba pamiętać, że Japonia wychodzi dopiero z recesji, więc podwyżka odpowiednika polskiego VAT może być bardzo ryzykowna i niepopularna wśród społeczeństwa.

Założeniem „Abenomiki” jest wzrost płac wyższy od inflacji w średnim i długim terminie. W krótkim terminie zapowiada się, że ceny będą rosły szybciej niż płace. Ale oczekiwania płacowe już zaczynają rosnąć, czego przykładem jest ostatni sondaż przeprowadzony przez Nippon Life Insurance Co. Prawie 40% respondentów uważa, że bonusy letnie w roku bieżącym będą wyższe niż w roku ubiegłym, natomiast przeciwnego zdania jest zaledwie ok. 12% badanych. Pozostali uważają, że premie pozostaną bez zmian.

Podsumowując, nadchodzące miesiące wyglądają ciekawie. Poza tym przez najbliższe 3 lata nie należy oczekiwać szerszej debaty na temat rewizji pacyfistycznej konstytucji, więc rząd będzie mógł skupić się na gospodarce. Warto pamiętać jeszcze o jednym… we wrześniu zostaną wyłączone do rutynowego przeglądu reaktory jądrowe w elektrowni Ōi i Japonia prawdopodobnie przez pewien czas będzie bez atomu. Zatem jesień zapowiada się gorąco.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
M. Dąbrowski: Abenomika po wyborach do Izby Radców Reviewed by on 26 lipca 2013 .

Minęły już emocje związane z wyborami do izby wyższej japońskiego parlamentu, których wyniki można podsumować w dwóch zdaniach. Koalicja rządząca przejęła kontrolę w Izbie Radców (odpowiednik polskiego Senatu). Partie popierające rewizję pacyfistycznej konstytucji nie posiadają większości 2/3 mandatów potrzebnych do zmiany ustawy zasadniczej. Zatem jakich działań w najbliższej przyszłości należy spodziewać się po japońskich politykach?

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź