Artykuły,Publicystyka

M. Borkowska, K. Dombrowicz: Przegląd najważniejszych informacji z Azji Południowej #5

Ostre słowa Ministrów Spraw Wewnętrznych Indii i Pakistanu na szczycie SAARC

W ubiegłym tygodniu w Islamabadzie odbył się szczyt SAARC (Południowoazjatyckie Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej), podczas którego Ministrowie Spraw Wewnętrznych krajów członkowskich obradowali nad sprawami dotyczącymi regionu. Podczas swoich indywidualnych mów Ministrowie Spraw Wewnętrznych Indii i Pakistanu obwiniali się wzajemnie o niestabilną sytuację w indyjskiej części Kaszmiru.

Drugiego dnia szczytu, w czwartek (4.08), obaj ministrowie skrytykowali działania strony przeciwnej w sprawie ciągnących się od wielu tygodni protestów w indyjskiej części Kaszmiru wywołanych zabójstwem Burhana Waniego dokonanym przez indyjską armię na początku ubiegłego miesiąca.

Podczas swojej mowy skierowanej do uczestników szczytów, Minister Spraw Wewnętrznych Indii, Rajnath Singh, bezpośrednio skrytykował pakistański rząd, który ostro potępił zabójstwo Burhana Waniego. Nie ma dobrych ani złych terrorystów. Nie powinno się gloryfikować terrorystów jako męczenników – powiedział Singh, odnosząc się do słów premiera Pakistanu Nawaza Sharifa, który tuż po śmierci Waniego ogłosił go męczennikiem. Minister wezwał do zdecydowanych działań, nie tylko przeciw terrorystom i organizacjom terrorystycznym, ale także tych osób, organizacji i narodów, które terroryzm wspierają.

Na zarzuty indyjskiego ministra odpowiedział w swoim przemówieniu Minister Spraw Wewnętrznych Pakistanu, Nisar Ali Khan, choć nie odniósł się bezpośrednio do indyjskiego rządu. Khan w mocnych słowach skrytykował nadużycie siły podczas prób zdławienia protestów trwających w indyjskiej części Kaszmiru. Używanie tortur względem niewinnych dzieci i przemoc skierowana w ludność cywilną kwalifikuje się jako terroryzm, powiedział Khan odnosząc się do działań indyjskiej armii w Kaszmirze. Dodał, że podobnie jak podczas ataków w Pathankot, Kabulu, Mumbaju i Dhace, Pakistan również stracił wiele żyć w wyniku terroryzmu. Pakistański minister podkreślił również potrzebę dialogu w celu rozwiązania problemów nękających region i wezwał do zaprzestania wzajemnego obwiniania się, które, wedle jego słów, w ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat nie przyniosło korzyści nikomu.

Kontrowersje wywołał również fakt, że minister Singh odmówił spotkania z przedstawicielami pakistańskiego rządu podczas pobytu w Islamabadzie. Podczas konferencji, która miała miejsce po zakończeniu szczytu, Nisar Ali Khan poinformował, że mimo to Pakistan wciąż pozostaje otwarty na dialog. Zawsze jesteśmy gotowi do dyskusji i dialogu, ale przeprowadzanych z godnością i szacunkiem – powiedział Khan.

Choć napięcie między przedstawicielami Pakistanu i Indii zdecydowanie zdominowało szczyt SAARC, uczestnicy zgromadzenia debatowali nad kluczowymi dla regionu kwestiami dotyczącymi m.in. terroryzmu, zapobiegania handlem narkotykami i żywym towarem, jak również ujednolicenia systemu wizowego w krajach członkowskich SAARC.

Źródła:

http://www.pakistantoday.com.pk/2016/08/03/national/saarc-deliberates-visa-reforms-human-trafficking/

http://www.pakistantoday.com.pk/2016/08/04/national/saarc-summit-pm-nawaz-calls-for-joint-efforts-to-end-terrorism/

http://www.pakistantoday.com.pk/2016/08/04/uncategorized/violence-in-indian-kashmir-is-terrorism-says-ch-nisar/

http://www.pakistantoday.com.pk/2016/08/05/national/pakistan-never-listens-rajnath-singh-apprises-parliament-about-saarc-meet/

Koniec pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla Pakistanu

W ubiegły poniedziałek (1.08), Minister Finansów Pakistanu Ishaq Dar ogłosił chęć odcięcia się Pakistanu od pomocy otrzymywanej przez kraj od MFW. Wkrótce MFW wypłaci Pakistanowi sto dwa miliony dolarów, które stanowią ostatnią transzę trzyletniego programu pomocowego opiewającego na nieco ponad 6 miliardów dolarów. Pakistan zapowiada, że będzie to ostatnia tego typu pomoc.

W ubiegłym tygodniu, podczas spotkania w Dubaju, przedstawiciele MWF dokonali oceny postępów pakistańskiej ekonomii. Po wystawieniu pozytywnej opinii zadecydowano o wypłaceniu ostatniej transzy programu pomocowego. Harald Finger, który czuwał nad realizacją programu z ramienia MWF, wyraził zadowolenie z tempa rozwoju pakistańskiej ekonomii. Podczas trwania programu finansowanego przez MWF, pakistańska ekonomia dokonała znaczących postępów w kierunku umocnienia makroekonomicznej i finansowej stabilności, a także położyła fundamenty pod wyższy i bardziej zrównoważony rozwój – powiedział Finger.

Przedstawiciel MWF zwrócił jednak uwagę na spadek eksportu i opóźnienia w przeprowadzaniu reform w sektorze energetycznym. Prywatyzacja przedsiębiorstw sektora publicznego miała być kluczowym punktem programu, jednakże postęp jakiego dokonał Pakistan w tym zakresie jest niewielki.

Minister Finansów Pakistanu, Ishaq Dar w czwartek (4.07) oświadczył, że pozytywna opinia przedstawicieli MWF świadczy o wielkim zaangażowaniu rządu w reformowanie ekonomii. Podczas wywiadu telewizyjnego Dar powiedział również, że do 2050 roku Pakistan stanie się osiemnastą największą gospodarką na świecie. Zapowiedział również, że zbliżający się ku końcowi program pomocowy MWF będzie ostatnim tego typu, z którego skorzysta Pakistan. Podobny pogląd podziela premier kraju. Moim życzeniem jest abyśmy pożegnali się z MWF – powiedział Nawaz Sharif krótko po ogłoszeniu decyzji o wypłacie ostatniej transzy z funduszu.

Źródło: commons.wikimedia.org

Źródło: commons.wikimedia.org

Źródła:

http://www.dawn.com/news/1275361/

http://www.pakistantoday.com.pk/2016/08/02/national/pakistan-does-not-need-imf-support-anymore-dar/

http://www.dawn.com/news/1274681/pakistan-does-not-need-imf-support-anymore-claims-ishaq-dar

http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/08/04/14/01/PR16373-Pakistan-IMF-Staff-Completes-Twelfth-and-Final-Review-Mission

Rząd Indii wprowadza jednolity podatek od towarów i usług

Niższa izba parlamentu, Radźja Sabha, w środę przegłosowała wprowadzenie jednolitego podatku od towarów i usług (The Goods and Services Tax, w skrócie: GST), zastępującego szereg podatków stanowych. Podatek ma wejść w życie w przyszłym roku.

GST  zastąpi wiele mniejszych podatków. Jego celem jest stworzenie jednolitego rynku. Nie będzie też żadnych opłat na granicach stanów. Podatek harmonizuje co najmniej 11 stanowych i centralnych podatków od sprzedaży oraz obniża koszty transakcji.  Jednolity podatek ma również ułatwić firmom rozwój w całym kraju. Do tej pory wysokość podatków, a więc i cena produktów, była różna w zależności od stanu, w którym sprzedawano produkt.  Dla przykładu, towary sprowadzane z miasta Harijana, na północy, do Ćennaj, na południu, były opodatkowane w sześciu różnych stanach. Rozdrobniony rynek jest dużym biurokracyjnym obciążeniem i marnotrawstwem pieniędzy. Każdy stan decydował o swoich własnych podatkach, co zachęcało do lokalnego protekcjonizmu i nierównomiernego rozwoju. Ilość podatków zniechęcała także inwestorów zagranicznych, którzy wyczekiwali stabilizujących reform gospodarczych.

Wprowadzenie w życie podatku GST oznacza również polityczny sukces premiera Narendry Modiego, który w swych obietnicach wyborczych zapowiadał pobudzenie wzrostu gospodarczego w trzeciej, co do wielkości, gospodarce Azji. Przegłosowanie nowego podatku w izbie wyższej parlamentu otwiera drogę do rozpowszechnienia największej reformy podatkowej w Indiach od czasu uzyskania niepodległości.

Analitycy ostrzegają jednak, że nowy podatek może mieć negatywny wpływ na gospodarkę w krótkim okresie, gdyż wyższe podatki to w konsekwencji niższy poziom konsumpcji i wzrost inflacji o 20-70 punktów bazowych w pierwszym roku od wprowadzenia podatku.

Choć głosowanie w izbie wyższej jest przełomem dla indyjskiej gospodarki, pozostaje jeszcze wiele kroków do podjęcia zanim ustawa wejdzie w życie. Po pierwsze, co najmniej połowa stanów będzie musiała zatwierdzić ustawę, zanim będzie mogła stać się prawem. Następnie, rząd będzie musiał ustalić jego wysokość. Obecna propozycja to 17-18%. Zmiany wymagają też ogromnych nakładów czasu i pieniędzy w konfigurację systemów informatycznych, przeszkolenie urzędników podatkowych i przystosowanie firm. Jak podają eksperci, tylko 20% firm jest przygotowane na zmiany systemu podatkowego. Są to głównie duże przedsiębiorstwa.

Największym beneficjentem jednolitego i ogólnokrajowego systemu podatkowego będzie sektor samochodowy i logistyczny, wcześniej obłożony wieloma podatkami. Skutki są widoczne już teraz. Na dzień po uchwaleniu podatku akcje Tata Motors (TAMO.NS) wzrosły o 4,3%. Firmy logistyczne, jak Shipping Corp of India (SCI.NS) zyskały 3,8%, a Transport Corp of India (TCIL.NS) 2%.

Rząd planuje wejście podatku w życie w kwietniu 2017r.

Źródła:

http://www.reuters.com/article/us-india-stocks-idUSKCN10F0JZ

http://www.reuters.com/article/us-india-tax-idUSKCN10D2P7

http://www.nytimes.com/2016/08/04/world/asia/india-goods-and-services-tax.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FIndia

http://indianexpress.com/article/explained/gst-bill-parliament-what-is-goods-services-tax-economy-explained-2950335/

http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/gst-bill-how-world-media-reported-this-economic-reform-2955151/

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-36961498

Indie: atak na plac targowy w Asamie: 14 osób zabitych

W piątek w godzinach przedpołudniowych trzej napastnicy otworzyli ogień na ruchliwym placu targowym na obrzeżach miasta Kokradźhar, w północno-wschodnim stanie Asam w Indiach. W wyniku ataku zginęło co najmniej 14 osób, 15 zostało rannych. Głównymi podejrzanymi są rebelianci z separatystycznej frakcji Frontu  Narodowo Demokratycznego Bodoland (NDFB).  Jeden z napastników zginął w strzelaninie z siłami bezpieczeństwa w dzielnicy Kokrajhar. Dwóch pozostałych poszukuje policja.

Władze Asamu, zapowiedziały wysokie odszkodowania dla rannych i rodzin zabitych w ataku.

Głównym postulatem NDFB jest wydzielenie ze stanu Asam, w pełni niezależnego terytorium dla grupy etnicznej Bodo: stanu Bodoland, gdyż obecna autonomia jest dla nich niewystarczająca. Rząd Indii określił ich jako organizację terrorystyczną.  Jest to jedna z wielu frakcji plemiennych na północnowschodnim krańcu Indii.

Miasto Kokradźhar, zdominowane przez społeczność Bodo, jest centrum konfliktów etnicznych od dawna. Muzułmańscy imigranci są tu regularnie atakowani przez separatystycznych rebeliantów Bodo, czemu często towarzyszą zamieszki i ataki na większą skalę. Obwinia się imigrantów za przejmowanie należących do Bodo terytorium.

W 2014 r rebelianci z NDFB zabili co najmniej 62 osób w Sonitpur i Kokradźhar. Społeczność Bodo ma obecnie autonomiczny samorząd terytorialny, kontrolowany przez jedną z ich partii, Front Ludowy Bodoland (BPF). Pod jego protekcją znajduje się ponad 3 tys. miejscowości, gdzie większość stanowią Bodo.

Problemy w stanie Asam nie są tylko kwestią regionalną. Chaos w regionie, negatywnie wpływa na całe Indie. Kokradźhar, jak i cały Asam, stanowi startegiczny punkt kolejowy, łączący stany północno-wschodnie z resztą. Indii.

Źródła:

http://cnn.com/2016/08/05/asia/attackers-kill-12-at-indian-market/

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-36983423

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-18993905

http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/terror-attack-in-assams-kokrajhar-district/

http://www.thehindu.com/news/national/other-states/bodo-rebels-attack-market-in-kokrajhar-assam/article8949514.ece

Sri Lanka: Więźniowie polityczni rozpoczynają strajk głodowy

W niedzielę (7.08) tamilscy więźniowie polityczni na Sri Lance zapowiedzieli rozpoczęcie kolejnego strajku głodowego. W lankijskich więzieniach pozostają setki Tamilów aresztowanych podczas trwającej prawie trzy dekady wojny domowej na Sri Lance, która zakończyła się w 2009 roku. Mimo wielokrotnie podejmowanych negocjacji, lankijski rząd wciąż odmawia uwolnienia tamilskich więźniów politycznych.

W sobotę (6.08) z więźniami przebywającymi w zakładzie karnym w Anuradhapurze spotkał się przedstawiciel TNA (Tamil National Alliance) Selvam Adaikalanathan. TNA reprezentuje interesy mniejszości tamilskiej w lankijskim parlamencie, a jednym z jego sztandarowych postulatów jest amnestia dla więźniów politycznych.

Więźniowie z Anuradhapury przekazali na ręce Adaikalanathana list skierowany do TNA,  w którym oskarżają rząd o brak zainteresowania problemem więźniów politycznych. Do podobnego strajku w tym samym więzieniu doszło w grudniu ubiegłego roku. Ponieważ jednak rząd obiecał pochylić się nad sprawą, strajk przerwano. W marcu tego roku strajk głodowy podejmowali również więźniowie polityczni z Kolombo, do których przyłączyli się także inni skazani.

Wszyscy więźniowie przetrzymywani są w zakładach karnych na podstawie drakońskiej ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi, która pozwala na zatrzymanie podejrzanego na okres ponad osiemnastu miesięcy bez procesu sądowego.

Uwolnienia więźniów, oprócz samych zainteresowanych i ich rodzin, domagają się także TNA, lankijska opozycja, ONZ, rząd Stanów Zjednoczonych i organizacje pozarządowe z całego świata.

Źródła:

http://colombogazette.com/2016/08/07/political-prisoners-to-go-ahead-with-fast-tomorrow/

M. Borkowska, K. Dombrowicz

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
M. Borkowska, K. Dombrowicz: Przegląd najważniejszych informacji z Azji Południowej #5 Reviewed by on 8 sierpnia 2016 .

Ostre słowa Ministrów Spraw Wewnętrznych Indii i Pakistanu na szczycie SAARC W ubiegłym tygodniu w Islamabadzie odbył się szczyt SAARC (Południowoazjatyckie Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej), podczas którego Ministrowie Spraw Wewnętrznych krajów członkowskich obradowali nad sprawami dotyczącymi regionu. Podczas swoich indywidualnych mów Ministrowie Spraw Wewnętrznych Indii i Pakistanu obwiniali się wzajemnie o niestabilną sytuację w indyjskiej części

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź