Inne-news,Komentarz eksperta

K. Palonka: Prognozy dla Azji Południowo-Wschodniej

Koniec roku 2012 przyniósł zmiany we władzach Chin i USA. Zarówno przyszły prezydent Chin jak i ponownie wybrany prezydent USA wyrazili zainteresowanie regionem Azji Południowo-Wschodniej co znalazło między innymi wyraz w tym, iż niemal natychmiast złożyli oni oficjalne wizyty w regionie. Bez wątpienia obydwa kraje planują większe zainteresowanie – polityczne i ekonomiczne – w tej części globu. Jak się to przełoży na praktyczne działania, czy będą to raczej wybory bilateralne czy tez chęć współpracy z organizacjami powstałymi w integrującym się regionie.. na razie pozostaje niejasnym.

ASEAN jako najbardziej licząca się organizacja, deklarująca nacisk na ekonomiczny rozwój państw członkowskich będzie zapewne w centrum uwagi obydwu mocarstw.

Wizyta prezydenta Obamy na spotkaniu East Asia Summit w Phnom Penh w listopadzie i następująca po tym wizyta w Myanmar, gdzie wyraził poparcie dla zmian demokratycznych każe przypuszczać , że USA wybierze raczej działania bilateralne (dowodzą tego również zeszłoroczne podróże byłej już sekretarz stanu Hilary Clinton). Z drugiej strony szybszy niż w innych częściach świata rozwój gospodarczy regionu opiera się w coraz większym stopniu na rosnącej dynamice powiązań gospodarczych wewnątrz regionu. (Spadek eksportu do Europy i USA, wzrost obrotów wewnętrznych oraz wzrost konsumpcji wewnętrznej opartej często na wielkich projektach w infrastrukturze, wzroście plac minimalnych i wzroście wydatków na opiekę zdrowotna i edukację). Myanmar jak wiadomo zależy od powiązań gospodarczych z Chinami w znacznie większym stopniu niż z Ameryką.

Wzrost gospodarczy regionu szacuje się na 5,2% w roku przyszłym, wzrost światowy na około 3,6%, wzrost Chin na około 8%, natomiast „ Stary Świat” niestety pozostanie na poziomie około 1,5% (USA 2%, Eurozone około 0%).

Wszystkie te kraje borykają się z wieloma problemami wewnętrznymi. Dotyczą one zarówno sfery polityki jak i gospodarki. Istnieje bez wątpienia korupcja w Indonezji i na Filipinach, inflacja i bałagan finansowy w Wietnamie, walka polityczna miedzy rożnymi ugrupowaniami , często na tle religijnym w Tajlandii czy Malezji a nawet perturbacje w Myanmarze. Wszystko to na pewno nie daje różowego obrazu, warto jednak zauważyć, że rosnący poziom edukacji jak i łatwość mobilizacji rozmaitych ruchów społecznych dzięki, miedzy innymi, rozprzestrzenianiu się Internetu, daje impuls optymizmowi w skali ogólnej. Ta tendencja powoduje również wzrost świadomości, że jako grupa np. w ramach ASEAN, kraje te mogą osiągnąć znacznie więcej zarówno w ramach wspólnoty jak i na arenie ogólnoświatowej.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
K. Palonka: Prognozy dla Azji Południowo-Wschodniej Reviewed by on 12 stycznia 2013 .

Koniec roku 2012 przyniósł zmiany we władzach Chin i USA. Zarówno przyszły prezydent Chin jak i ponownie wybrany prezydent USA wyrazili zainteresowanie regionem Azji Południowo-Wschodniej co znalazło między innymi wyraz w tym, iż niemal natychmiast złożyli oni oficjalne wizyty w regionie. Bez wątpienia obydwa kraje planują większe zainteresowanie – polityczne i ekonomiczne – w tej

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar