Komentarz eksperta,Top news

K. Palonka: Następny sukces w umiędzynarodowieniu juana. Chińska waluta w koszyku SDR

Christine Lagarde, dyrektor  oraz inni specjaliści Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF-International  Monetary Fund) oświadczyli zgodnie, że w końcu listopada chińska waluta ( juan –RMB ) zostanie włączona do elitarnego koszyka czterech walut (US- dolar, euro, jen i funt szterling ) będących wspólnie quasi-pieniądzem światowym tzw. Specjalne Prawa Ciągnienia – (SDR – Special Drawing Rights). Jeśli tak będzie, oznacza to istotną zmianę w systemie SDR i pierwszą znaczącą zmianę w światowym systemie finansowym od 1999 roku.

Źródło: flickr.com

Źródło: flickr.com

To niewątpliwe zwycięstwo Centralnego Banku Chin (PBOC) i chińskiej polityki ekonomicznej. Wielu analityków nie kryje satysfakcji. (niewątpliwie juan będzie bardziej respektowany jako waluta międzynarodowa), a bardziej umiarkowane kola uważają, że jest to bardziej gest polityczny niż istotna zmiana w finansach światowych. Istotnie w najbliższych latach wiele się nie zmieni, bycie bowiem w koszyku SDR znaczy tylko, że juan stanie się oficjalnie rezerwową walutą światową.[1] Oficjalnie nie znaczy realnie. Chociaż bowiem coraz więcej państw (głównie mających znaczące obroty handlowe z Chinami ) używa w transakcjach chińskiej waluty – ( robią to zresztą tylko do wysokości podpisanych z Chinami tzw. umów swapowych) to w niewielkim stopniu gromadzą one rezerwy w juanach. Zresztą  jest to także w niewielkim stopniu możliwe bo chińskie obligacje rządowe – główny instrument gromadzenia rezerw – nie występują w  swobodnym obrocie na rynkach finansowych.

Postępujące reformy systemu finansowego Chin pozwoliły urzędnikom MFW stwierdzić, że dwa główne kryteria, które pozwoliły włączyć juana w system SDR (czyli szerokie i swobodne korzystanie z tej waluty) zostały spełnione. Oznacza to na razie tyle, że Chiny są największym handlowym mocarstwem na świecie. Co do tego czy juan jest „swobodnie wykorzystywany w transakcjach” zdania są podzielone. Według specjalistów MFW wszystkie kraje – 188 – członków, mogą formalnie uzyskać, gdy zechcą, kredyt w juanach.

Sytuacja będzie się powoli zmieniać, a za decyzja  MFW, zawsze blokowaną przez przedstawicieli USA, leży coś jeszcze. Pozycja dolara, mimo wielkiego zadłużenia USA opiera się, wbrew potocznej opinii, również  na ogromnych zasobach rezerw złota, a Chiny w ostatnim czasie zaczęły powiększać swoje rezerwy tego metalu i podobno nie ujawniają ich rozmiarów. Czyżby zatem w obliczu kryzysów i turbulencji złoto zaczęło odzyskiwać znaczenie jako ostateczna rezerwa ?

Ostatnie publikacje pokazują, że Chiny maja stosunkowo niewielkie w strukturze całości rezerwy złota. (Polska ma np. ok. 102 ton co stanowi 3,5% naszych rezerw walutowych). Patrz tabela poniżej;

Źródło: International Monetary Fund's International Financial Statistics (IFS), September 2015

Źródło: International Monetary Fund’s International Financial Statistics (IFS), September 2015

Drugi element przetargowy neutralizujący poniekąd poczynania globalne Chin to niespodziewana, szeroka akceptacja przez główne potęgi ekonomiczne (poza USA), nowoutworzonego Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych AIIB. Jako członek ścisłego kręgu MFW, Chiny nie powinny zbyt przeciwstawiać się jego polityce w strukturach AIIB.

Decyzja MFW poniekąd „wymusi” dalsze reformy systemu finansowego Chin. Przede wszystkim swobodny dostęp inwestorów zagranicznych do rynków finansowych Chin. Nie nastąpi to szybko, bo Chiny już doświadczają spekulacyjnych przepływów pieniądza destabilizujących młody, płytki i przez to wrażliwy system pieniężno-finansowy. Jeśli zaś Chiny zechcą, aby ich waluta była używana przez inne kraje jako rezerwa walutowa (tak jak obecnie dolar), powinna wyemitować ogromne ilości pieniądza i pozwolić aby odpłynął za granicę to znaczy dopuścić do deficytu bilansu płatniczego. To odległy cel i skomplikowane decyzje do podjęcia warto przy tym pamiętać, że nie tylko decyzje  dotyczące polityki pieniężnej i finansowej będą miały wpływ na działania inwestorów. Także harmonijne wpisywanie się całego systemu gospodarczo-politycznego Chin w struktury globalne.

[1] SDR jest zresztą niezbyt często używany i ma raczej znaczenie symboliczne. Członkowie MFW maja prawo prosić fundusz o pomoc (jak zrobił to np. Europejski Bank Centralny) w sytuacji zagrożenia kryzysowego. Zaciągają wówczas kredyt w SDRach, który obwarowany jest zwykle drakońskimi warunkami.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
K. Palonka: Następny sukces w umiędzynarodowieniu juana. Chińska waluta w koszyku SDR Reviewed by on 23 listopada 2015 .

Christine Lagarde, dyrektor  oraz inni specjaliści Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF-International  Monetary Fund) oświadczyli zgodnie, że w końcu listopada chińska waluta ( juan –RMB ) zostanie włączona do elitarnego koszyka czterech walut (US- dolar, euro, jen i funt szterling ) będących wspólnie quasi-pieniądzem światowym tzw. Specjalne Prawa Ciągnienia – (SDR – Special Drawing Rights). Jeśli tak

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź