Komentarz eksperta

K. Palonka: Koszty pracy w Chinach – nie będzie taniej

Dr-Krystyna-PalonkaZ założeń obowiązującego w Chinach Planu Promocji Zatrudnienia (ang. Employment Promotion Plan) wynika, że płace minimalne powinny rosnąć do roku 2015 nie mniej niż 13 proc. rocznie. Ponadto płaca minimalna nie powinna być niższa niż 40 proc. średniej płacy w danej prowincji. Dzięki takiej polityce średni wzrost płac w Chinach w ciągu czterech lat (2008-2012) wynosił 12,6 proc.

Władze lokalne są zobowiązane podnosić poziom płac minimalnych co najmniej raz na dwa lata, tego także wymaga państwowa polityka płacowa.

Miasto Shenzhen w prowincji Guangdong jest bez wątpienia wiodącą metropolią w realizacji tego planu. Ostatnie zarządzenia władz, z datą wejścia w życie 1 lutego 2014 r., zakładają minimalną płacę miesięczną na poziomie 1808 RMB (obecny kurs RMB do złotego to w przybliżeniu 0,5 PLN za 1 RMB), a godzinową na poziomie 16,5 RMB. Wcześniej władze Shenzhen podniosły płace w marcu 2013 roku, tak więc nie minął nawet rok od ostatnich podwyżek. Jedną z przyczyn, poza spełnianiem nakazów płynących z centrum, jest bez wątpienia kurcząca się podaż nowych pracowników i chęć przyciągnięcia ich wyższymi zarobkami. Podwyżka płac w Shenzhen, jak podaje prowincjonalne biuro zatrudnienia i ubezpieczeń, obejmie około 936 tys. pracowników.

Następny po Shenzhen jest Szanghaj z minimalną płacą miesięczną 1620 RMB. Jednak stawka godzinowa (14 RMB) jest niższa niż w Pekinie (15,2 RMB) oraz prowincjach Guangdong (15 RMB) i Xinjiang (15 RMB).

W ostatnim czasie 27 regionów w Chinach prowadziło bardzo aktywną politykę płacową. Tabela poniżej podaje szczegóły tych operacji.

tabela

Źródło: December 30, 2013 by China Briefing; www China-briefing.com

Wiele czynników składa się na znaczny sukces tych poczynań. Pierwszy to aktywna polityka rządu, skierowana na zmniejszenie zależności gospodarki od eksportu na rzecz wzrostu konsumpcji wewnętrznej, a więc zwiększenia tzw. siły nabywczej ludności. Drugi to konkurencja pomiędzy poszczególnymi prowincjami i regionami, które pragną osiągnąć wysokie wskaźniki wzrostu poprzez rozbudowę lokalnych ośrodków przemysłowych i usługowych wymagających oczywiście obsługi. Trzeci to długoletni program urbanizacji wymagający przesunięcia ludności z względnie przeludnionej wsi do ośrodków miejskich. Aby tego dokonać, należy tym ludziom zapewnić dostateczne dochody gwarantujące im względny dobrobyt. Po czwarte, dotychczasowa polityka demograficzna „jednego dziecka w rodzinie” doprowadziła w efekcie do kurczenia się zasobów pracowników w wieku produkcyjnym i mimo że ostatnio została złagodzona, nie zapewni natychmiast wypełnienia luki w podaży następnych rzesz młodych pracowników.

Przesadzona wydaje się ponura prognoza zamierania przemysłu we wschodnich prowincjach nastawionych na eksport. Shenzhen i cała prowincja Guangdong, tak bardzo zależna od wielkiego zasobu siły roboczej, wyraźnie dąży do przyciągnięcia i utrzymania pracowników. Jedno jest pewne – wszyscy ci, którzy chcą inwestować w Chinach ze względu na niskie koszty pracy, powinni się zastanowić. Znane są już przypadki strajków na tle płacowym, które odbywają się w zakładach przemysłowych będących własnością ( lub współwłasnością) firm polskich.

grafika

Geograficzna ilustracja średniej płacy minimalnej w prowincjach Chin na początku 2013 roku.


1
Shenzhen – miasto w południowo-wschodnich Chinach, w prowincji Guangdong, bezpośrednio graniczące z Hongkongiem. W 2010 roku liczba mieszkańców strefy zurbanizowanej wynosiła 1 370 396. Zespół miejski w 2009 roku liczył 8 912 300 mieszkańców.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
K. Palonka: Koszty pracy w Chinach – nie będzie taniej Reviewed by on 4 stycznia 2014 .

Z założeń obowiązującego w Chinach Planu Promocji Zatrudnienia (ang. Employment Promotion Plan) wynika, że płace minimalne powinny rosnąć do roku 2015 nie mniej niż 13 proc. rocznie. Ponadto płaca minimalna nie powinna być niższa niż 40 proc. średniej płacy w danej prowincji. Dzięki takiej polityce średni wzrost płac w Chinach w ciągu czterech lat (2008-2012)

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź