Chiny news,Komentarz eksperta

K. Palonka: Droga kariery w Chinach – „Stara Tradycja”

Dr Krystyna PalonkaZacznijmy od anegdoty znalezionej w dwumiesięczniku „Foreign Affairs „(Jan/Feb;2013) „gdyby prezydent Obama żył w Chinach zapewne  nie zakwalifikowałby się nawet do grupy średniej  rangi urzędników państwowych”. Ścieżka awansu tych urzędników od najniższej do najwyższej rangi jest długa , a instytucją monitorującą, dokonującą selekcji i podejmująca decyzje jest Departament Organizacyjny KPCh. Proces oceny  i promocji jest sprawny, ocenia ludzi według zasług- tworząc zróżnicowaną według rang  grupę „ merytokracji”, która rządzi współczesnymi Chinami. Oczywiście istnieje i protekcjonizm i korupcja, nikt tego nie neguje, jednak generalne zasady ( przypominające zasady czasów cesarskich mandarynów ) ciągle funkcjonują.

Każdego roku odpowiednie instytucje organizują, wśród absolwentów uniwersytetów nabór na stanowiska urzędnicze w postaci egzaminów. Dotyczy to: miejsc pracy w urzędach państwowych na poziomie lokalnym, w państwowych przedsiębiorstwach i w organizacjach podległych państwu ( uniwersytety, programy rządowe etc ). Miliony młodych ludzi biorą udział w tych egzaminach a na jedno miejsce przypada bardzo wielu chętnych. Większość przyjętych zasila najniższy poziom rang urzędniczych tzw. KE YUAN.

Po kilku latach Departament Organizacyjny ( OD ) dokonuje oceny dokonań nowoprzyjętych i może ich promować na kolejne , coraz bardziej elitarne szczeble. Sa to w kolejności rangi : FU KE i  KE,   FU CHU i CHU. Pozycje odpowiadające w praktyce tym rangom sa bardzo różne – od kierowania systemem ochrony zdrowia w biednej wiosce , poprzez  stworzenie klimatu inwestycyjnego w miasteczku lub gminie. Corocznie OD dokonuje przeglądu wszystkich rang i osiągnięć poszczególnych osób ( są to oceny mierzalne według odpowiednio dobranych kryteriów, prowadzone sa wywiady ze zwierzchnikami, kolegami i osobami podległymi oraz oceny osobistych zachowań. Sięga się także do ocen tzw. opinii publicznej w zależności od tego jakie sfery działań podlegały danemu urzędnikowi ) .

Dopiero po skompletowaniu pełnego dossier OD decyduje o promocji danej osoby do wyższej rangi. Na poziomie CHU urzędnicy sa często przesuwani pomiędzy stanowiskami państwowymi w rożnych obszarach ( stanowiska polityczne, przedsiębiorstwa państwowe, organizacje społeczne ). W wielu wypadkach sa oni także wysyłani za granice do najbardziej renomowanych szkół ( Harward, Kennedy School of Government , National University of Singapore).

Dopiero po sprawdzeniu się na niższych stanowiskach najbardziej obiecujący pracownicy sa promowani do najwyższej rangi FU JU i JU. Na tym poziomie mogą oni zarządzać okręgami mającymi miliony ludności i przedsiębiorstwami o milionach dolarów dochodów. Statystyki dotyczące selekcji w roku 2012 mówią , ze na poziomie FU KE i KE  było w Chinach 900 000 urzędników, na poziomie FUCHU i CHU 600 000 i tylko 40 000 na poziomie FU JU i JU.

Dopiero po osiągnięciu tej ostatniej rangi i przepracowaniu wielu lat na najbardziej odpowiedzialnych stanowiskach pracownicy tacy mogą być do-kooptowani do Komitetu Centralnego KPCh. Cały proces awansowania to zwykle 20 – 30 lat i wszyscy członkowie KC maja doświadczenie w pracy prawie w każdym sektorze państwa. Spośród 25 członków nowego KC KPCh 19 zarządzało prowincjami ( zwykle większymi niż niektóre państwa w świecie i z budżetem większym niż ich PKB).

Przykładem takiej drogi awansu może być kariera obecnego prezydenta Chin Xi Jinping’a. Rozwijała się przez 30 lat, od poziomu FU KE – gdy był zastępcą szefa w biednej wiosce , do pierwszego sekretarz w Szanghaju i wreszcie najwyższego stanowiska w państwie.

Ostatnie doniesienia o popularności książki Alexisa de Tocqueville „ The Old Regime and the Revolution”  wśród chińskiej elity politycznej odnoszą się do tego , ze XVIIIwieczny teoretyk współczesnej demokracji zachodniej doceniał  to iż w Chinach rządzi nie arystokracja lecz merytokracja. Z drugiej strony uważał , ze nieelastyczny , sztywny system awansu i centralistyczny system rządów zagraża innowacyjności. Ten argument jest teraz najistotniejszy jeśli chodzi o przyszłość Chin i nie dotyczy to bynajmniej tylko gospodarki. Wydaje się , ze innowacyjne reformy polityczne i społeczne będą dominowały wśród trudnych wyborów do rozstrzygnięcia w Chinach i w świecie. Trzy zmiany personalne nastąpiły ostatnio wśród  najbardziej wpływowych  osób na naszym globie. Prezydent Obama, prezydent Xi i papież Franciszek musza się zmierzyć z podobnymi problemami- restrukturyzacją ładu społecznego i zmianą systemu dystrybucji bogactwa w świecie. Będzie niezmiernie pasjonującym obserwować któremu z nich i w jakim stopniu się powiedzie.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
K. Palonka: Droga kariery w Chinach – „Stara Tradycja” Reviewed by on 19 marca 2013 .

Zacznijmy od anegdoty znalezionej w dwumiesięczniku „Foreign Affairs „(Jan/Feb;2013) „gdyby prezydent Obama żył w Chinach zapewne  nie zakwalifikowałby się nawet do grupy średniej  rangi urzędników państwowych”. Ścieżka awansu tych urzędników od najniższej do najwyższej rangi jest długa , a instytucją monitorującą, dokonującą selekcji i podejmująca decyzje jest Departament Organizacyjny KPCh. Proces oceny  i promocji jest

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

komentarze 2

 • A ja prosiłbym o więcej szczegółów tego procesu wybierania kadry, może jakieś źródło danych?

  Proszę o dłuższy artykuł omawiający tą konkretną kwestię.

 • „jednak generalne zasady ( przypominające zasady czasów cesarskich mandarynów ) ciągle funkcjonują.”

  Prosiłbym o okreslenie tych zasad z czasów cesarskich mandarynów.

Pozostaw odpowiedź