Artykuły,Publicystyka,Top news

K. Michalewicz: Kraina 1001 Filmów – Chinese Taipei Film Archive

Jeśli istnieje niebo na ziemi dla miłośników kinematografii i kultury Dalekiego Środka, to jest nim na pewno Tajwan, a ściślej mówiąc Chinese Taipei Film Archive. Instytucja ta udowadnia, że archiwum wcale nie musi być nudnym miejscem, a oglądanie, dosłownie i w przenośni, zbiorów, może zapełnić nie godziny, a lata rozrywką.

Chińska kinematografia zaczęła rozwijać się dopiero w latach 20-tych ubiegłego wieku. Pierwszą rodzimą produkcją był szanghajski film fabularny z 1921, wyreżyserowany przez Ren Pengnian’a o tytule ,,Yang Ruisheng”.1 Obecnie w Chińskiej Republice Ludowej oraz na Tajwanie znajduje się 35 wytwórni filmowych, w tym 17 wytwórni fabularnych. Szacuje się, że co roku w Chinach powstaje 150 filmów fabularnych.2 Na Tajwanie liczba firm związanych z branżą kinematograficzną w latach 2009-2012 prawie podwoiła się. W 2009 było ich 235, a trzy lata później już 446. 3Wpływ na rozwój kinematografii ma również polityka kulturalna władz chińskich. Polega ona na tym, że w ciągu roku w kinach może być wyświetlonych tylko około dziesięciu filmów zagranicznych. Pozostałe muszą być rodzimej produkcji.4

W 1979 przez Motion Picture Development Foundation została założona Biblioteka Filmowa, która miała charakter typowo edukacyjny.5 6 Pierwszym jej dyrektorem był producent filmowy Xu Likong.7 Dekadę później przekształconą ją w Archiwum Filmowe.8 Nowy dyrektor Ray Jing Yingruei postanowił częściowo zmienić profil instytucji i położyć szczególny nacisk na archiwizację filmów oraz innych materiałów filmowych.9 Zadaniem instytucji było zbieranie, odnawianie, odzyskiwanie, ochrona i poszukiwanie filmów wyprodukowanych w Republice Chińskiej Tajwanu.10 W 1991 CFTA stało się prywatną, niezależną instytucją, otrzymującą jedno dofinansowanie przede wszystkim od rządu i z innych publicznych pieniędzy. Dodatkowym źródłem dochodu są datki od darczyńców.11 W 1992 roku CTFA starało się o członkostwo w Międzynarodowej Federacji Archiwalnych Filmów. Jednak z powodu silnego sprzeciwu Chińskiego Archiwum Filmowego udało mu się osiągnąć swój cel dopiero trzy lata później.12 Planowano, że w przyszłości CTFA stanie się Narodowym Centrum Filmowym.13

Jednak 28 lipca 2014 roku obowiązki CTFA przejął jego następca, Tajwański Instytut Filmowy, ustanowiony przez tajwańską Minister Kultury Lung Yintai. Minister zapowiedziała, że obowiązkiem nowej instytucji jest także przede wszystkim ochrona i restauracja narodowego przemysłu kinematograficznego, dbanie o jego promocję, zapewnienie jak najlepszej pozycji na międzynarodowym rynku oraz prowadzenie badań w tym zakresie.14

W Chinach Kontynentalnych podobną rolę jaką pełniła CTFA, pełni nadal jej odpowiednik Chińskie Archiwum Filmowe (中国电影资料馆).15

Zbiór CTFA jest bardzo bogaty. Składa się on przede wszystkim z odbitek filmów, plakatów, a także innych materiałów związanych ściśle z tajwańską kinematografią16 Ważne miejsce odgrywają tutaj szczególnie filmy, w których aktorzy mówią tradycyjnymi tajwańskimi dialektami.17 Instytucja pragnęła pokazać, że filmy mają nie tylko służyć rozrywce, ale stanowią przede wszystkich bezcenne źródło historyczne.18 19

W zbiorach można było odnaleźć kilka rodzajów archiwaliów, umieszczone na różnych nośnikach, m.in. negatywy filmów, odbitki filmów, dzienniki, trailery, fotografie papierowe, negatywy i pozytywy fotografii, slajdy, taśmy magnetowidowe (szpule oraz kasety), płyty CD, DVD, VCD, LD, płyty gramofonowe, a także książki i dokumenty związane z produkcją filmów. W archiwum znajdował się także sprzęt do filmowania, kostiumy aktorów, nagrody i rekwizyty.20

W 2013 roku instytucja w swoich zasobach posiadała ponad 14 tysięcy filmów.21 Wśród nich, oprócz wcześniej wymienionych znalazły się również szanghajskie filmy sprzed 1949 roku (w dialekcie mandaryńskim), amatorskie filmy wykonane podczas okupacji japońskiej a także produkcje tak sławnych reżyserów jak np. King Hu, Lee Xing. 22 23 24Na uwagę zwraca również ich różnorodność, w zbiorach znajdowały się m.in. kroniki filmowe, filmy dokumentalne, fabularne, a także krótkometrażowe. 25 Instytucja przechowywała także ponad 2900 zagranicznych filmów. Wśród innych materiałów znalazło się 2000 klisz z tajwańskich filmów, 5000 plakatów promujących tajwańskie filmy oraz 5500 plakatów promujących zagraniczne produkcje.26

Dodatkowo archiwum od 1997 roku zajmowało się również nagrywaniem oraz zbieraniem wywiadów z aktorami, kostiumologami oraz z innymi osobami, które uczestniczyły w produkcji filmów.27 Archiwum dysponuje nagraniami z wywiadów z reżyserem Tsai Yangmingem, aktorem Shi Jun, aktorką Niu Fangyu oraz kostiumologiem Li Yanhong.28 W tym roku zaczęto zbierać filmy dokumentalne, a także kroniki filmowe. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był następca Ray’a Jinga, dyrektor CFTA Edmond Wong.29 W tym samym roku instytucja otrzymała od rządu dofinansowanie w postaci miliona dolarów. Dzięki tym dodatkowym funduszom instytucja mogła od tego czasu przyjmować w depozyt kopie z każdego nowo-wyprodukowanego na terenie Tajwanu filmu.30

W 1999 po trzęsieniu ziemi do CTFA trafiło ponad 300 milionów stóp kwadratowych (9,144,000 m2) kronik filmowych, które wcześniej należały do Taiwan Film Culture. 31 W 2000 roku kolekcja powiększyła się o nowe nabytki. Do CFTA trafiły zbiory China Film Studio przekazane w depozyt na 50 lat na wniosek Ministra Obrony.32 33 Wśród nich znalazły się kroniki filmowe, filmy dokumentalne, oraz filmy fabularne. Zajmowały one 1084 metrów kwadratowych. 34 W 2009 również Central Motion Picture Corporation przekazało swoje zbiory do CFTA. Dzięki temu Archiwum, które od początku posiadało również zbiory Union Film Company, stało się w 2009 właścicielem zbiorów wszystkich trzech najważniejszych tajwańskich instytucji zajmujących się kinematografią po II wojnie światowej. 35

Od 2007 CFTA zaczęło dygitalizować swoje zbiory. W 2009 roku CTFA rozpoczęła projekt ,,Digital Archives Project”. Zdigitalizowano wtedy m.in. 500 godzin filmów, 20 000 dokumentów oraz klisz.36 Mimo postępujących prac w 2011 roku 1300 godzin filmów a także 66000 plakatów nadal czekało na zdigitalizowanie.37 W latach 2012-2014 CTFA uczestniczyło w specjalnym projekcie, który miał na celu odnowienie oraz zdigitalizowanie tajwańskich klasycznych filmów oraz ich promowanie. Nadzór nad realizacją projektu przejęło bezpośrednio Ministerstwo Kultury.38 W 2013 roku wśród odnowionych filmów znalazły się min. ,,Dragon Inn (1967, reżyser -King Hu), Love and Duty (film niemy z 1931 roku, reżyser- Bu Wancang), Four Moods (1970, reżyser- Li Han Xiang), A Trip Through China (1917, reżyser- Benjamin Brodsky), a także sześć filmów Deng Nangguang’a. 39 40 Według rocznego raportu z 2013 roku CTFA posiadało wtedy 3220 cyfrowych plików, 6550 materiałów związanych bezpośrednio z filmem, oraz 2110 materiałów nie związanych bezpośrednio z filmem, ale powiązanych z kinematografią.41

Rok 2013 okazał się niezwykle pomyślny dla CTFA, ponieważ jego zbiór ponownie znacznie się powiększył. Dzięki dotacji rządu udało się nabyć odbitki 32 filmów. Kolejne 84 CTFA otrzymała jako dar albo depozyt od kilkunastu innych wytwórni filmowych. Innym cennym nabytkiem archiwum, otrzymanym również w formie darowizny, był zbiór 346 plakatów oraz klisz, które zostały przekazane przez 41 darczyńców. Wśród darów znalazło się również 7 negatywów przekazanych archiwum przez hongkońską instytucję Mandarin Laboratory.42

Mimo swoich sukcesów CFTA przez cały okres swojego istnienia zmagało się z licznymi problemami. W 2013 według rocznego raportu pierwszym z nich był brak wystarczającej ilości funduszy na ochronę i odnawianie zniszczonych filmów. 94% z jednomilionowego funduszu pochodził z dotacji od rządu. Drugim zaś, znacznie poważniejszym problemem był naglący brak wystarczającej ilości miejsca na biuro oraz zbyt mały skarbiec.43

CTFA udostępniło swój zasób archiwalny a także za jego pomocą, promowało swoją działalność. Przykładem tej promocji jest projekcja jednego z odnowionych filmów z kategorii wuxia (sztuki walki) ,,Dragon Inn”. Z Okazji Światowego Dnia Audiowizualnego Dziedzictwa wyświetlono go w 50 kinach. 44 Oglądano go również w 2004 roku na 67 festiwalu Filmowym w Cannes. Jako że sam film pochodził z 1967 roku pokazano go w kategorii ,,Klasyka”. Dzięki temu, nie tylko podkreślono wagę Tajwańskich filmów dla międzynarodowej kinematografii, ale również pokazano wkład CTFA w rozwój oraz ochronę nie tylko chińskiego, ale również światowego dziedzictwa kulturowego. 45 Ciekawostką jest, że CFTA popularyzowało swoją działalność poprzez organizację konkursów filmowych.46 W latach 2006-2007 CFTA sfinansowała kilka grantów na krótkie filmy metrażowe o formacie 16 mm35mmm. Możliwe było uzyskanie dofinansowania nawet w wysokości 50 tysięcy dolarów. 47

CFTA dbała o kontakty z instytucjami zajmującymi się archiwistyką z całego świata. W roku 2006 oraz 2009 zorganizowała dwie międzynarodowe konferencje, na których poruszano problematykę związaną z ochroną, digitalizacją oraz odnawianiem starych filmów.48 Natomiast w 2013 roku dyrektor CFTA Jinn Pei Chang uczestniczył w kongresie organizowanym przez SEAPAVAA (Southeast Asia-Pacific Audiovisual Archive Association) natomiast przedstawicielka instytucji Teresa Huang uczestniczyła w kongresie zorganizowanym przez FIAF w Barcelonie. 49

CFTA często wypożyczało swoje zbiory m.in. innym instytucjom zajmującym się taką samą działalnością np. członkom zrzeszonym FIAF.50 Sama też wypożyczała zbiory archiwalne od swoich partnerów. Np. w 2013 roku wypożyczyła od hongkońskiego Archiwum Filmowego dwa filmy. Oprócz instytucji indywidualne osoby mogły korzystać na miejscu ze zbiorów CFTA. Część znajdowała się zdigitalizowana na ich oficjalnej stronie. Jednak wyszukiwarka umieszczona na oficjalnej stronie CFTA jest dostępna tylko w języku chińskim. (Dużym utrudnieniem jest to, że znaki chińskie nie są uproszczone, ale tradycyjne).51

CFTA wydało również kilka naukowych oraz popularnonaukowych pozycji jak np. ,,Henry Kung: 10 years in Central Motion Picture Company”, oraz wydawało własny kwartalnik: ,, Film Appreciation Journal”.52

Katarzyna Michalewicz

Bibliogafia:

 1. ,,Dragon Inn” Hero Shih Chun at Cannes [online], taipeifilmcommission.org [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie:http://www.taipeifilmcommission.org/en/MessageNotice/NewsDet/3388.
 2. About Us -History of CTFA [online], ctfa.org.tw/ [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://www.ctfa.org.tw/en_index.htm.
 3. CFA Collections, [online], cfa.gov.cn/ [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na: http://www.cfa.gov.cn/english/tabid/280/Default.aspx.
 4. Chinese Taipei Film Archive annual report 2013
 5. Ciolek Matthew T., Chinese Taipei Film Archive [online], h-net.org/ [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na:http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=h-asia&month=0308&week=a&msg=rRX7SsK2iYPKYjnq4TKL%2BQ&user=&pw=.
 6. Culture ministry’s new center to aid local film industry, [w:] taipeitimes.com [online], [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2014/07/29/2003596189.
 7. Culture ministry’s new center to aid local film industry, [w:] taipeitimes.com [online], [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2014/07/29/2003596189.
 8. Donald Stephanie, The Chinese Taipei Film Archive,[w:] http://tlweb.latrobe.edu.au/humanities/screeningthepast/ [online], [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://tlweb.latrobe.edu.au/humanities/screeningthepast/shorts/reviews/rev998/taipei.htm.
 9. Funds for Short Films [online], ctfa.org.tw/ [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://www.ctfa.org.tw/en/programming/shortfilms.php
 10. Hsin-Ping Pan: Chinese Taipei Film Archive Grant for Short Films [online],hsinping-pan.duckstudios.com [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na: http://hsinping-pan.duckstudios.com/video/76921224.
 11. International Exchanges [online], ctfa.org.tw/ [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://www.ctfa.org.tw/en_exchanges.htm.
 12. Kajdański Edward, Chiny Leksykon, Książka i Wiedza, Warszawa 2005 r.
 13. Lee Daw-Ming, Historical Dictionary of Taiwan Cinema, Londyn 2013 r.
 14. Lin B., Chinese Taipei Film Archive: a journey to learn more about movies [online], culture.tw [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://www.culture.tw/index.php?option=com_content&task=view&id=2517&Itemid=157.
 15. Objectives [online], ctfa.org.tw/ [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://www.ctfa.org.tw/en_missions.htm.
 16. Skowron -Markowska Stefania, cykl wykładów pt. ,,Zwyczaje i Obyczaje Chińskie”, Wrocław 2012/2013.
 17. Taiwan E-Learning and Digital Archives program -Chinese Taipei Film Archive (Government Information Office, Executive Yuan) [online],
 18. Vaults -Brief History [online], ctfa.org.tw/ [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://www.ctfa.org.tw/en_vaults.htm
 19. teldap.tw/en/index.html [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://teldap.tw/en/inst_9.html.
 20. Zhang Yingjing, Xiao Zhiwei, Encyclopedia of Chinese Film, Londyn 2002 r.
 21. 專題企劃 [online], ctfa.org.tw/ [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://www.ctfa.org.tw/topic/index.php
 22. 1. Y. Zhang, Z Xiao, Encyclopedia of Chinese Film, Londyn 2002 r, s. 378.
 23. 2. E. Kajdański, Chiny Leksykon, Książka i Wiedza, Warszawa 2005 r, s. 71-72.
 24. 3. Culture ministry’s new center to aid local film industry, [w:] taipeitimes.com [online], [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2014/07/29/2003596189.
 25. 4. S. Skowron -Markowska, cykl wykładów pt. ,,Zwyczaje i Obyczaje Chińskie”, Wrocław 2012/2013.
 26. 5. About Us -History of CTFA [online], ctfa.org.tw/ [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://www.ctfa.org.tw/en_index.htm.
 27. 6. S. Donald, The Chinese Taipei Film Archive,[w:] http://tlweb.latrobe.edu.au/humanities/screeningthepast/ [online], [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://tlweb.latrobe.edu.au/humanities/screeningthepast/shorts/reviews/rev998/taipei.htm.
 28. 7. D. M. Lee, Historical Dictionary of Taiwan Cinema, Londyn 2013 r, s. 123.
 29. 8. About Us -History of CTFA [online], ctfa.org.tw/ [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://www.ctfa.org.tw/en_index.htm.
 30. 9. D. M. Lee, Historical Dictionary of Taiwan Cinema, Londyn 2013 r, s. 123.
 31. 10. B. Lin, Chinese Taipei Film Archive: a journey to learn more about movies [online], culture.tw [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://www.culture.tw/index.php?option=com_content&task=view&id=2517&Itemid=157.
 32. 11. S. Donald, The Chinese Taipei Film Archive,[w:] http://tlweb.latrobe.edu.au/humanities/screeningthepast/ [online], [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://tlweb.latrobe.edu.au/humanities/screeningthepast/shorts/reviews/rev998/taipei.htm.
 33. 12. D. M. Lee, Historical Dictionary of Taiwan Cinema, Londyn 2013 r, s. 124.
 34. 13. About Us -History of CTFA [online], ctfa.org.tw/ [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://www.ctfa.org.tw/en_index.htm.
 35. 14. Culture ministry’s new center to aid local film industry, [w:] taipeitimes.com [online], [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2014/07/29/2003596189.
 36. 15. CFA Collections, [online], cfa.gov.cn/ [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na: http://www.cfa.gov.cn/english/tabid/280/Default.aspx.
 37. 16. S. Donald, The Chinese Taipei Film Archive,[w:] http://tlweb.latrobe.edu.au/humanities/screeningthepast/ [online], [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://tlweb.latrobe.edu.au/humanities/screeningthepast/shorts/reviews/rev998/taipei.htm.
 38. 17. D. M. Lee, Historical Dictionary of Taiwan Cinema, Londyn 2013 r, s. 123.
 39. 18. Objectives [online], ctfa.org.tw/ [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://www.ctfa.org.tw/en_missions.htm.
 40. 19. D. M. Lee, Historical Dictionary of Taiwan Cinema, Londyn 2013 r, s. 123.
 41. 20. Vaults -Brief History [online], ctfa.org.tw/ [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie:http://www.ctfa.org.tw/en_vaults.htm.
 42. 21. D. M. Lee, Historical Dictionary of Taiwan Cinema, Londyn 2013 r, s. 124.
 43. 22. S. Donald, The Chinese Taipei Film Archive,[w:] http://tlweb.latrobe.edu.au/humanities/screeningthepast/ [online], [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://tlweb.latrobe.edu.au/humanities/screeningthepast/shorts/reviews/rev998/taipei.htm.
 44. 23. D. M. Lee, Historical Dictionary of Taiwan Cinema, Londyn 2013 r, s. 124.
 45. 24. Chinese Taipei Film Archive annual report 2013
 46. 25. T. M. Ciolek, Chinese Taipei Film Archive [online], h-net.org/ [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na:http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=h-asia&month=0308&week=a&msg=rRX7SsK2iYPKYjnq4TKL%2BQ&user=&pw=.
 47. 26. D. M. Lee, Historical Dictionary of Taiwan Cinema, Londyn 2013 r, s. 124.
 48. 27. D. M. Lee, Historical Dictionary of Taiwan Cinema, Londyn 2013 r, s. 124.
 49. 28. Chinese Taipei Film Archive annual report 2013

29D. M. Lee, Historical Dictionary of Taiwan Cinema, Londyn 2013 r, s. 124.

 1. 30. S. Donald, The Chinese Taipei Film Archive,[w:] http://tlweb.latrobe.edu.au/humanities/screeningthepast/ [online], [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://tlweb.latrobe.edu.au/humanities/screeningthepast/shorts/reviews/rev998/taipei.htm.
 2. 31. Vaults -Brief History [online], ctfa.org.tw/ [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://www.ctfa.org.tw/en_vaults.htm.
 3. 32. Vaults -Brief History [online], ctfa.org.tw/ [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://www.ctfa.org.tw/en_vaults.htm.
 4. 33. D. M. Lee, Historical Dictionary of Taiwan Cinema, Londyn 2013 r, s. 124 -125.
 5. 34. Vaults -Brief History [online], ctfa.org.tw/ [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://www.ctfa.org.tw/en_vaults.htm.
 6. 35. D. M. Lee, Historical Dictionary of Taiwan Cinema, Londyn 2013 r, s. 124 -125.
 7. 36. Taiwan E-Learning and Digital Archives program -Chinese Taipei Film Archive (Government Information Office, Executive Yuan) [online],

www.teldap.tw/en/index.html [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://teldap.tw/en/inst_9.html.

 1. 37. D. M. Lee, Historical Dictionary of Taiwan Cinema, Londyn 2013 r, s. 125.
 2. 38. Chinese Taipei Film Archive annual report 2013

39Informacje o reżyserze, roku premiery, oraz o rodzaju filmu pochodzą ze strony: www.imdb.com.

 1. 40. Chinese Taipei Film Archive annual report 2013
 2. 41. Chinese Taipei Film Archive annual report 2013
 3. 42. Chinese Taipei Film Archive annual report 2013
 4. 43. Chinese Taipei Film Archive annual report 2013
 5. 44. Chinese Taipei Film Archive annual report 2013
 6. 45. ,,Dragon Inn” Hero Shih Chun at Cannes [online], taipeifilmcommission.org [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie:http://www.taipeifilmcommission.org/en/MessageNotice/NewsDet/3388.

46Funds for Short Films [online], www.ctfa.org.tw/ [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://www.ctfa.org.tw/en/programming/shortfilms.php

 1. 47. Hsin-Ping Pan: Chinese Taipei Film Archive Grant for Short Films [online],hsinping-pan.duckstudios.com [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na: http://hsinping-pan.duckstudios.com/video/76921224.
 2. 48. D. M. Lee, Historical Dictionary of Taiwan Cinema, Londyn 2013 r, s. 125.
 3. 49. Chinese Taipei Film Archive annual report 2013
 4. 50. International Exchanges [online], ctfa.org.tw/ [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://www.ctfa.org.tw/en_exchanges.htm.
 5. 51. 專題企劃 [online], ctfa.org.tw/ [dostęp 25 VII 2018], dostępny w internecie na stronie: http://www.ctfa.org.tw/topic/index.php
 6. 52. Chinese Taipei Film Archive annual report 2013

 

Udostępnij:
 • 10
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  10
  Udostępnienia
K. Michalewicz: Kraina 1001 Filmów – Chinese Taipei Film Archive Reviewed by on 7 sierpnia 2018 .

Jeśli istnieje niebo na ziemi dla miłośników kinematografii i kultury Dalekiego Środka, to jest nim na pewno Tajwan, a ściślej mówiąc Chinese Taipei Film Archive. Instytucja ta udowadnia, że archiwum wcale nie musi być nudnym miejscem, a oglądanie, dosłownie i w przenośni, zbiorów, może zapełnić nie godziny, a lata rozrywką. Chińska kinematografia zaczęła rozwijać się

Udostępnij:
 • 10
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  10
  Udostępnienia

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź