Japonia news,News

Japońska opozycja szykuje poprawki do konstytucji

Konserwatywna Partia Liberalno-Demokratyczna pracuje nad zestawem poprawek do obowiązującej od 1946 r. konstytucji. Politycy planują ukończyć projekt do 28 kwietnia, dnia, na który przypada 60 rocznica podpisania traktatu pokojowego z San Francisco, który oficjalnie zakończył okres powojennej okupacji Japonii. Gotowe poprawki mają wtedy trafić do rozpatrzenia na forum parlamentu.

Pierwsza ze zmian dotyczy pozycji cesarza, który zgodnie z obecną konstytucją jest „symbolem Państwa i jedności narodu, wywodzącym swoje stanowisko z woli narodu, do którego należy władza suwerenna” (art. 1). PLD chce nadać cesarzowi status „głowy państwa” poprzez wprowadzenie do preambuły zapisu „Naród japoński o długiej historii i wyjątkowej kulturze tworzy państwo, na czele którego stoi cesarz jako symbol jedności narodu”.

Koleją poprawką miałoby być wprowadzenie zapisów o symbolach państwowych. Ponieważ obecna konstytucja nie zawiera żadnych regulacji w tej kwestii, PLD chce, aby oficjalnie ustanowiono „Hinomaru” flagą państwową, zaś „Kimigayo” hymnem państwowym. Wraz z tymi zmianami miałby pojawić się zapis o obowiązkowym okazywaniu szacunku wyżej wymienionym symbolom.

PLD planuje także nadać nowe uprawnienia premierowi, a mianowicie prawo do ogłoszenia stanu wyjątkowego w przypadku ataku militarnego ze strony innego państwa, ataku terrorystycznego lub poważnej klęski żywiołowej. Premier mógłby wprowadzić stan wyjątkowy podczas spotkania Rady Ministrów, ale tylko wtedy, gdy wcześniej uzyska zgodę parlamentu. Po ogłoszeniu stanu wyjątkowego zarządzenia wydane przez rząd miałyby moc prawną tak jak ustawy, a społeczeństwo miałoby obowiązek stosowania się do instrukcji wydanych przez władzę centralną lub poszczególne instytucje publiczne. W trakcie trwania stanu wyjątkowego niemożliwe byłoby rozwiązanie Izby Reprezentantów (izba niższa parlamentu).

Największą planowaną poprawką jest przyznanie Japońskim Siłom Samoobrony statusu sił zbrojnych. Zwierzchnikiem sił zbrojnych miałby zostać premier. Obecna japońska konstytucja została przygotowana przez Amerykanów tuż po II wojnie światowej i jest jedyną konstytucją na świecie, która zawiera zapis o wyrzeczeniu posiadania armii. Konserwatyści chcą utrzymania tej części art. 9, która mówi o wyrzeczeniu się wojny jako suwerennego prawa narodu, ale chce wprowadzić zapis o możliwości użycia sił zbrojnych w celu samoobrony (powiązane z zapisem o stanie wyjątkowym).

Zgodnie z konstytucyjnym zapisem o rozdziale państwa od religii PLD chce dać funkcjonariuszom publicznym możliwość uczestniczenia w czynnościach religijnych o ile nie wykraczają poza zwyczajowe zachowania lub ceremonie społeczne, np. pogrzeby czy śluby. Taki zapis oznacza konstytucyjnie ugruntowane wsparcie dla wizyt w kontrowersyjnym chramie Yasukuni.

Wśród innych poprawek znalazły się zapisy o ograniczeniu prawa do zgromadzeń ugrupowań, których celem jest zakłócanie porządku publicznego i godzących w interesy państwowe. PLD będzie również wnioskować o złagodzenie przepisów regulujących kwestię wprowadzenia zmian do konstytucji. Zamiast obowiązującej w obu Izbach większości kwalifikowanej (2/3 głosów) decyzję podejmowano by zwykłą większością głosów.

Źródło: Asahi Shinbun

Opracowała: Agata Czapkowska

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Japońska opozycja szykuje poprawki do konstytucji Reviewed by on 1 marca 2012 .

Konserwatywna Partia Liberalno-Demokratyczna pracuje nad zestawem poprawek do obowiązującej od 1946 r. konstytucji. Politycy planują ukończyć projekt do 28 kwietnia, dnia, na który przypada 60 rocznica podpisania traktatu pokojowego z San Francisco, który oficjalnie zakończył okres powojennej okupacji Japonii. Gotowe poprawki mają wtedy trafić do rozpatrzenia na forum parlamentu. Pierwsza ze zmian dotyczy pozycji cesarza,

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź