Japonia news

Japonia: Zmiany w prawodawstwie dotyczącym odbierania praw rodzicielskich?

Chiba Keiko

Chiba Keiko

Rząd Japonii postanowił wprowadzić system ograniczania niektórych praw rodzicielskich w celu przeciwdziałania maltretowaniu dzieci.

Według źródeł, minister sprawiedliwości, Chiba Keiko, nakaże w przyszłym miesiącu Radzie Legislacyjnej, organowi doradczemu funkcjonującemu przy jej ministerstwie, o dokonanie rewizji obecnego prawodawstwa dotyczącego uprawnień rodzicielskich. Raport z rewizji miałby zostać jej przekazany przed końcem 2011 roku, wtedy też miałaby ona przedstawić na sesji Parlamentu projekt ustawy wprowadzającej poprawki do Kodeksu Cywilnego.

Nowa ustawa upoważniałaby sądy rodzinne do pozbawiania rodziców praw do opieki nad dzieckiem oraz czasowego odbierania im innych praw rodzicielskich na podstawie skargi krewnych dziecka tudzież poradni dziecięcych. Pozwalałoby to wyżej wymienionym poradniom na ochronę maltretowanych dzieci w sytuacji kiedy krzywdzący je opiekunowie chcieliby je odebrać.

Obecny Kodeks Cywilny zawiera klauzulę pozwalającą na jednoczesne pozbawienie rodziców wszystkich praw odnośnie ich dzieci, jednak nie uwzględnia ona możliwości czasowego odebrania praw rodzicielskich, przez co, jako do zbyt drastycznej, rzadko sięga się do niej w praktyce. Funkcjonariusze opieki społecznej domagają się wprowadzenia prawa, które jest bardziej elastyczne w ograniczaniu praw rodzicielskich.

Według Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej, działające w na terenie całej Japonii poradnie dziecięce zarejestrowały w roku fiskalnym 2008 42,664 zgłoszonych przypadków maltretowania dzieci.

Marta Karpińska

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Japonia: Zmiany w prawodawstwie dotyczącym odbierania praw rodzicielskich? Reviewed by on 5 stycznia 2010 .

Rząd Japonii postanowił wprowadzić system ograniczania niektórych praw rodzicielskich w celu przeciwdziałania maltretowaniu dzieci. Według źródeł, minister sprawiedliwości, Chiba Keiko, nakaże w przyszłym miesiącu Radzie Legislacyjnej, organowi doradczemu funkcjonującemu przy jej ministerstwie, o dokonanie rewizji obecnego prawodawstwa dotyczącego uprawnień rodzicielskich. Raport z rewizji miałby zostać jej przekazany przed końcem 2011 roku, wtedy też miałaby ona

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź