Japonia news,News

Japonia stawia na energię odnawialną

Celem rządu japońskiego będzie potrojenie dostaw energii generowanej przez elektrownie wiatrowe do 75 milionów kW, poprzez rozwijanie sieci przesyłowych na Hokkaido i w regionie Tohoku. Projekt, którego czas realizacji zaplanowano na 10 lat, zostanie sfinansowany przez sektor publiczny oraz prywatny. Koszt inwestycji oszacowano na 310 mld jenów. Wiatr jest głównym źródłem, dzięki któremu można zwiększyć udział energii odnawialnej, ponieważ generuje znaczne ilości energii elektrycznej i jest tańszy niż energia słoneczna czy geotermalna. Według danych na 2010 r. rząd oszacował, że koszt wytworzenia jednej kilowatogodziny przez elektrownie wiatrowe to 10 jenów – prawie tyle samo energia cieplna wytworzona przez skroplony gaz ziemny. Jednakże w roku fiskalnym 2011 ilość energii pozyskanej z elektrowni wiatrowych wyniosła 179,63 mln kilowatogodzin, co daje mniej niż 0,1% krajowej produkcji energetycznej.

Ze względu na regularne i silne wiatry regiony Hokkaido oraz Tohoku to najlepsze lokalizacje do wybudowania elektrowni wiatrowych. Ostatnio Hokkaido Electric Power Co. oraz Tohoku Electric Power Co. wybudowały linie przesyłowe, w celu połączenia farm wiatrowych z istniejącą siecią przesyłową. Jednak ze względu na brak funduszy prace nad kolejnymi liniami zostały zawieszone. Przyszły projekt zakłada pokrycie przez rząd kosztów budowy sieci przesyłowych z opłat za użytkowanie infrastruktury przez firmy zarządzające elektrowniami wiatrowymi. Możliwe, że w przyszłości energia z elektrowni wiatrowych będzie zasilać także Tokio i okolice.

Oprócz Hokkaido i Tohoku, energię z wiatru produkuje się także w takich regionach, jak Hokuriku czy Sanin (Kyushu). Rząd szacuje, że gdyby zastosować metodę finansowania budowy sieci z opłat za użytkowanie infrastruktury również w innych regionach, to można by zwiększyć wydajność elektrowni wiatrowych do 14,7 mln kilowatów, co daje sześciokrotny wzrost w stosunku do stanu obecnego.

W przeciwieństwie do elektrowni atomowych czy cieplnych, trudno jest utrzymać maksymalną moc produkcyjną elektrowni wiatrowej ze względu na zmieniające się nasilenie wiatru. W związku z tym, aby zapewnić stabilne dostawy prądu, stacje transformatorowe powinny być wyposażone w zapasowe akumulatory. Inną problematyczną kwestią jest to, że od momentu stworzenia planu do oszacowania wpływu na środowisko oraz rozpoczęcia funkcjonowania elektrowni wiatrowej potrzeba około 7 lat. Ponadto wytwarzanie energii z wiatru wiąże się z hałasem oraz innymi problemami natury środowiskowej.

Źródło: Yomiuri Shinbun

Opracowała: Agata Czapkowska

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Japonia stawia na energię odnawialną Reviewed by on 4 lutego 2013 .

Celem rządu japońskiego będzie potrojenie dostaw energii generowanej przez elektrownie wiatrowe do 75 milionów kW, poprzez rozwijanie sieci przesyłowych na Hokkaido i w regionie Tohoku. Projekt, którego czas realizacji zaplanowano na 10 lat, zostanie sfinansowany przez sektor publiczny oraz prywatny. Koszt inwestycji oszacowano na 310 mld jenów. Wiatr jest głównym źródłem, dzięki któremu można zwiększyć

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź