Japonia news,Wydarzenia i zapowiedzi

„Japonia i Świat: Spotkania na pograniczach kultur” w Krakowie

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

oraz

Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Uniwersytetu Jagiellońskiego

zapraszają na cykl wykładów

JAPONIA I ŚWIAT

SPOTKANIA NA POGRANICZACH KULTUR

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

ul. Konopnickiej 26, Kraków

18.00 – 19.30

fujiJaponia ukazana w kontekście badań interkulturowych i interdyscyplinarnych to temat cyklu wykładów „Japonia i świat – spotkania na pograniczach kultur” przygotowanego przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha oraz Katedrę Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ w semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010. Serię spotkań rozpocznie wykład poświęcony kulturze popularnej, która w XXI wieku odgrywa rolę pomostu łączącego Japonię z Zachodem i częstokroć stanowi pierwszy etap glębszego poznania kultury Japonii.

Bardzo ważnym elementem w procesie poznawczym są nasze wyobrażenia o nieznanej kulturze i wizerunek, który na ich podstawie tworzymy. Również w przypadku Japonii taki wizerunek istnieje. W XVI wieku, wpoczątkowej fazie kontaktów Europejczyków z Japonią, był on daleki od stanu rzeczywistego, lecz w kolejnych stuleciach nabierał realnych kształtów, wraz z intensyfikacją kontaktów kulturowych. Proces powstawania i przemian obrazu Japonii w kulturach Zachodu będzie tematem drugiego spotkania.

Polityka i kultura polityczna Japonii oraz wybrane aspekty polityki zagranicznej to temat przewodni kolejnych pięciu wykładów. Stając się potęgą gospodarczą, Japonia stała się również aktywnym partnerem w stosunkach międzynarodowych, tworząc sieć kontaktów na całym świecie. Spowodowało to konieczność zapoznania się z kulturą polityczną tego kraju, co jest tematem trzeciego wykładu. Podczas kolejnych czterech spotkań ukazana zostanie pozycja Japonii na arenie międzynarodowej zarówno w kontekście kultur azjatyckich, jak i niezależnie od nich. Wątek ważny dla polskiego kręgu kulturowego podejmie wykład przedstawiający historię stosunków polsko-japońskich, kończący część cyklu poświeconą polityce.

Trudno wyobrazić sobie spotkania kultur bez wykładu o literaturze. Również w tej dziedzinie zauważamy intensywną wymianę kulturową, prowadzącą do  powstania nowych nurtów literackich oraz kreowania nowych form, środków wyrazu i języka. W przypadku spotkania Japonii z Europą szczególne miejsce zajmuje literatura okresu Meiji, w której tak wyraźne są wpływy kultur Zachodu. Ta problematyka zostanie podjęta przez wybitnego japonistę i literaturoznawcę niemieckiego.

Ostatnia część naszego cyklu składa się z pięciu wykładów poświęconych sztuce japońskiej oraz jej wpływom w Europie. Pierwsze spotkanie Europy ze sztuką japońską miało miejsce już w XVII wieku, kiedy to porcelana i wyroby z laki stały się nieodzowną ozdobą rezydencji zamożnej arystokracji. Kolejny etap zainteresowania Japonią przypada na drugą połowę XIX i początek XX wieku. Ówczesny zachwyt francuskich malarzy  japońskimi drzeworytami bardzo szybko objął również inne dziedziny sztuki japońskiej i rozprzestrzenił się niemal na całą Europę, tworząc nurt nazwany później japonizmem. Nurt ten zostanie omówiony zarówno na gruncie europejskim, jak i japońskim. Dwa ostatnie wykłady zakończą część poświęconą sztuce i zamkną cały cykl. Ich celem jest pokazanie jednego z elementów spotkań z kulturą japońską, a mianowicie pokazanie sposobów spojrzenia na sztukę japońską – zarówno tę tradycyjną, reprezentowaną na przykład przez miecz japoński, jak i współczesną, której egzemlifikacją będą rzeźby profesora Miyazakiego  Kojiego, prowadzącego ostatnie wykłady.

– Podobnie jak w poprzednich semestrach, proponowany cykl wykładów przeznaczony jest dla studentów UJ, ale także dla wszystkich zainteresowanych chcących poznać Japonię z perspektywy studiów interkulturowych. Studenci biorący w nim udział mają możliwość otrzymania zaliczenia w ramach zajęć pozainstytutowych, jak również uzyskania oceny po przystąpieniu  egzaminu końcowego. Zapraszamy na wykłady do Muzeum Sztuki i Techniki Manggha w Krakowie od 9 marca 2010!

TERMINY WYKŁADÓW [zawsze o 18.00]


09.03.2010 (wtorek)

Dr Dorota Barańska (Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński)

Kultura popularna – spotkania Japonii z Zachodem


17.03.2010 (środa)

Dr Ewa Kamińska (Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński)

Obraz Japonii w kulturach Zachodu

24.03.2010 (środa)

Prof. dr Yoshiko Kuni (Department of Social Sciences, Tokyo Gakugei University)

What is unique about Japanese politics? – Part I

Policymaking system – the relationship between politicians and bureaucrats

(wykład tłumaczony symultanicznie)

Na czym polega unikatowość japońskiej polityki? – część I

System kreowania polityki – relacje między politykami a biurokratami

25.03.2010 (czwartek)

Prof. dr Yoshiko Kuni (Department of Social Sciences, Tokyo Gakugei University)

What is unique about Japanese politics? – Part II

Foreign policy – a comparison of the Japan-U.S. alliance with NATO

(wykład tłumaczony symultanicznie)

Na czym polega unikatowość japońskiej polityki? – część I

Polityka zagraniczna – porównanie sojuszu amerykańsko-japońskiego z NATO

7.04.2010 (środa)

Dr Łukasz Gacek (Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński)

Polityka zagraniczna Chin wobec Japonii w XX wieku

14.04.2010 (środa)

Dr Ewa Trojnar (Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński)

Japonia a Tajwan: historia i współczesność

21.04.2010 (środa)

Prof. dr Ewa Pałasz-Rutkowska (Zakład Japonistyki i Koreanistyki, Uniwersytet Warszawski)

Historia stosunków polsko-japońskich

23.04.2010 (piątek)

Prof. dr Matthew Königsberg (Japanologie, Freie Universität Berlin)

Creating a modern literary language for Japan: western and native impulses

(wykład tłumaczony symultanicznie)

Tworzenie nowoczesnego języka literackiego w Japonii – impulsy zachodnie i rodzime

28.04.2010 (środa)

Dr Ewa Kamińska (Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński)

China i Japanning – zachwyt sztuką japońską w Europie w XVII i XVIII wieku

5.05.2010 (środa)

Anna Król (kurator, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha)

Japonizm – inspiracje sztuką japońską w Europie na przełomie XIX i XX wieku

12.05.2010 (środa)

Anna Trzaska (doktorantka UJ, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha)

Japończycy o japonizmie

26.05.2010 (środa)

Prof. Koji Miyazaki (Department of Arts and Education, University of Fukui)

日本美術を考える –part I

「たたら製鉄」と「日本刀」

Spojrzenie na sztukę japońską – część I

Technika wytwarzania miecza japońskiego i jego estetyka

(wykład tłumaczony symultanicznie)

31.05.2010 (poniedziałek)

Prof. Koji Miyazaki (Department of Arts and Education, University of Fukui)

日本美術を考える – część II

日本美術における「時間」のとらえ方

Spojrzenie na sztukę japońską – część II

Pojęcie czasu w sztuce japońskiej

(wykład tłumaczony symultanicznie)

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
„Japonia i Świat: Spotkania na pograniczach kultur” w Krakowie Reviewed by on 8 marca 2010 .

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha oraz Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na cykl wykładów JAPONIA I ŚWIAT SPOTKANIA NA POGRANICZACH KULTUR Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha ul. Konopnickiej 26, Kraków 18.00 – 19.30 Japonia ukazana w kontekście badań interkulturowych i interdyscyplinarnych to temat cyklu wykładów „Japonia i świat – spotkania

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

komentarze 3

 • A może pójdziemy razem?

 • Wspaniały pomysł na wykłady. Dopiero teraz to zauważyłam, ale na pewno będę chodzić :)

 • Mieszkam blisko Centrum Manggha więc pójdę na pewno.

Pozostaw odpowiedź