Chiny news,News

Polska Huta Chińska Huta

Części Huty Stalowa Wola została sprzedana chińskiemu producentowi maszyn budowlanych Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd (LiuGong). 

 Agencja Rozwoju Przemysłu potwierdziła fakt zawarcia umowy sprzedaży z dnia 30 grudnia 2011 r. Pod dokumentem popisali się Zeng Guang’an, wiceprzewodniczący, prezydent Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd. oraz Krzysztof Trofiniak, prezes HSW.

– LiuGong jest jednym z największych na świecie producentów maszyn budowlanych, działającym zarówno na wielkim i rosnącym rynku chińskim, jaki i na rynkach międzynarodowych. W oparciu o potencjał huty inwestor chce tu stworzyć główny ośrodek produkcji i dystrybucji maszyn budowlanych na Europę, kraje byłego Związku Radzieckiego i Amerykę. Wydzielona i sprywatyzowana cywilna część spółki wraca do gry jako znaczący producent sprzętu budowlanego, stając się częścią koncernu o skali globalnej – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes ARP SA.

Jak podała ARP jest to warunkowa umowa sprzedaży przedsiębiorstwa HSW S.A. Oddział I, tj. cywilnej części Huty Stalowa Wola S.A., która po spełnieniu warunków pozwoli zawrzeć najpóźniej do końca lutego 2012r. ostateczną umowę sprzedaży przedsiębiorstwa, jest realizacją podstawowych zadań „Zespołu ds. działań mających na celu wsparcie HSW SA”, działającego pod przewodnictwem Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa ARP SA. Celem prac zespołu było udzielanie bieżącego wsparcia dla funkcjonowania i restrukturyzacji Huty, a także znalezienie inwestora dla biznesu maszyn budowlanych.

Agencja Rozwoju Przemysłu będąc wraz z Ministerstwem Skarbu Państwa współwłaścicielem 87,63 proc. akcji huty od początku uczestniczyła w procesie sprzedaży wyodrębnionej z HSW SA części przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją cywilną – HSW S.A. Oddział I (produkcja maszyn budowlanych).
Podpisanie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa zorganizowanego w formie Oddziału I HSW SA. było możliwe dzięki wspólnie podjętym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz powołany zarządzeniem premiera Donalda Tuska zespół ds. działań mających na celu wsparcie HSW działaniom na rzecz pozyskania inwestora.

Sprzedaż cywilnej części Huty Stalowa Wola SA wraz z udziałami w Dressta Sp. z o.o. kończy ważny etap procesu restrukturyzacji spółki. W latach 2003-2007 Huta Stalowa Wola S.A. realizowała plan restrukturyzacji prowadzony w ramach pomocy publicznej, który uzyskał akceptację Komisji Europejskiej. W 2007 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dokonała konwersji wierzytelności o wartości 75 mln zł na kapitał zakładowy w zamian za objęcie akcji spółki. W latach 2008-2009 Huta Stalowa Wola S.A. prowadziła dalsze działania restrukturyzacyjne szczególnie w obszarach produkcji, majątku, ograniczania kosztów, zmniejszania zatrudnienia.

Światowy kryzys gospodarczy i znaczący spadek sprzedaży maszyn budowlanych o ponad połowę spowodował, że HSW SA znalazła się w trudnej sytuacji wymagającej podjęcia działań ratunkowych. W tym celu zarządzeniem premiera 23 marca 2009 r. powołano „Zespół ds. działań mających na celu wsparcie HSW SA”, pod przewodnictwem prezesa ARP SA., Wojciecha Dąbrowskiego, którego najważniejszym zadaniem było udzielanie wsparcia HSW SA umożliwiającego spółce kontynuowanie działalności aż do etapu jej prywatyzacji (m.in. ARP udzieliła HSW S.A. pożyczek na warunkach rynkowych w łącznej wysokości ponad 80 mln zł na realizację zamówień dla MON i inne cele, zrestrukturyzowano zobowiązania HSW wobec CZH SA). 

Firma LiuGong została wybrana w trybie publicznego zaproszenia do rokowań. HSW wśród najważniejszych kryteriów oceny oferty wymieniła cenę oraz plany rozwojowe Oddziału i planowane kierunki inwestycji, a także zobowiązania dotyczące zagwarantowania interesów pracowniczych.

ARP po uzyskaniu informacji o planowanych inwestycjach LiuGong w Europie, mających za cel wkroczenie na zjednoczony rynek Unii Europejskiej, po długotrwałych negocjacjach przekierowała zainteresowanie tej firmy na możliwość dokonania inwestycji w Polsce, a następnie konkretnie na zakup biznesu maszyn budowlanych w HSW.

Ostateczne sfinalizowanie sprzedaży biznesu maszyn budowlanych kończy program restrukturyzacji Huty, która pozostanie przedsiębiorstwem produkującym wyroby przede wszystkim na rzecz przemysłu obronnego. Inwestycja chińskiej spółki będzie największą jak dotąd inwestycją tego kraju w Polsce. Cena sprzedaży biznesu maszyn budowlanych wyniesie około 300 mln zł, a deklaracje inwestycyjne LiuGong w Stalowej Woli to utworzenie znaczącego centrum produkcyjno-dystrybucyjnego maszyn budowlanych. Poza tym Chińczycy planują znacząco zwiększyć roczną produkcję w Oddziale I (w 2010 r. sprzedano 266 szt. maszyn, w 2011 r. około 300 szt.), dalszy istotny rozwój produkcji w latach następnych oraz znaczne inwestycje w ciągu 3 lat w budynki, wyposażenie, badania i rozwój oraz składniki kapitału pracującego.

źródło ARP

Katarzyna Fryc

 

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Polska Huta Chińska Huta Reviewed by on 17 stycznia 2012 .

Części Huty Stalowa Wola została sprzedana chińskiemu producentowi maszyn budowlanych Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd (LiuGong).   Agencja Rozwoju Przemysłu potwierdziła fakt zawarcia umowy sprzedaży z dnia 30 grudnia 2011 r. Pod dokumentem popisali się Zeng Guang’an, wiceprzewodniczący, prezydent Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd. oraz Krzysztof Trofiniak, prezes HSW. – LiuGong jest jednym z największych na

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź