Chiny news,Inne-news,News

Dyrektywa UE w sprawie bezpieczeństwa zabawek przyczyną obaw producentów w Chinach

 

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek weszła w życie w środę / 20 lipca br – nowe przepisy są powodem do niepokoju dla wielu chińskich producentów  z uwagi na wzrost kosztów produkcji, który będzie skutkiem aktualnie obowiązujących w UE przepisów dotyczących bezpieczeństwa zabawek.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa zabawek, która została opublikowana w dniu 30 czerwca 2009 w Dz.U. L170 / 1  ogranicza min. stosowanie 19 rodzajów metali ciężkich wykorzystywanych w  procesach produkcji zabawek – przy czym poprzednio obowiązujące przepisy ograniczały tylko 8.

Wielu chińskich producentów uważa, że aktualnie obowiązujące przepisy są jednym z najtrudniejszych do zastosowania regulacji prawnych w zakładach produkujących zabawki w Chinach. Obowiązujące od 20 lipca br  rozporządzenie  zabrania również wykorzystywania  55 substancji zapachowych przy czym ograniczenia korzystanie z 11 po raz pierwszy. 

Chiny pozostają największym eksporterem zabawek na świecie z wartością szacowaną na około 70 % wartości światowego eksportu aczkolwiek nowe regulacje mogą przyczynić się do niewielkiego spadku eksportu.

 Chiński eksport zabawek do UE wyniósł 2,2 mld  $ w 2010 roku, co stanowi  jedną czwartą ogólnej wartości eksportu z Chin, przy wartości 87 procentowego importu UE. Wielu chińskich producentów uważa, że wdrożenie nowej dyrektywy będzie powodem wzrostu kosztów produkcji oraz obniżeniem wysokości zysków.

„Na badania bezpieczeństwa będziemy musieli przeznaczyć więcej środków aby spełnić wymagania nałożone dyrektywą z uwagi na inwestycje w nowe urządzenia badawcze oraz modernizację procesu technologicznego”, powiedział Wu Difei, który jest kierownikiem sprzedaży w Guangdong Meiye Electronic Technology Co. Wu Difei dodał, że zwiększenie inwestycji w opakowania zabawek, materiały wykorzystywane w produkcji oraz środki przeznaczane na ochronę środowiska przyczynią się do podniesienia kosztów produkcji co najmniej o 15%  .  Chińskie Ministerstwo Handlu poinformowało, że w roku ubiegłym odnotowano wzrost o 35 %  wolumenu eksportu zabawek przy czym  od stycznia do maja br eksport zabawek wynosił 13,2 %,  a średnia cena sprzedawanej zabawki wynosiła ok. 0,48 $, spadek eksportu w pierwszym półroczu br w porównaniu z ubiegłym wynosi 16,2 %.

W opinii Wu Difei nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa zabawek są problemem zwłaszcza, że obecnie producenci w Chinach borykają się z licznymi problemami.

Nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa zabawek odbierane są przez producentów chińskich jako  działania zmierzające do osłabienie konkurencyjności produktów z rynków wschodzących. Wu Difei powiedział, że jego firma będzie prowadziła odpowiednie badania i rozwijała produkcję nowych produktów, które będą spełniały wymogi nowej dyrektywy.

 Warto zaznaczyć, że  chińskie firmy wykazują wiekszą zdolności adaptacji do zmieniającego się rynku globalnego. Zdaniem  Cai Jiechen Zastępcy Sekretarza Generalnego Guangdong Toy Association nowe przepisy będą sposobnością dla producentów zabawek do poprawy ich konkurencyjności. Zakres nowych wymagań dla produkcji bezpiecznych zabawek jest okazją dla Chin na potwierdzenie, że sprostają nowym wyzwaniom i zachowają konkurencyjność.

 

Tekst dyrektywy dostępny tutaj

 

 źródło China Daily, EUR-Lex

Katarzyna Fryc

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dyrektywa UE w sprawie bezpieczeństwa zabawek przyczyną obaw producentów w Chinach Reviewed by on 21 lipca 2011 .

  Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek weszła w życie w środę / 20 lipca br – nowe przepisy są powodem do niepokoju dla wielu chińskich producentów  z uwagi na wzrost kosztów produkcji, który będzie skutkiem aktualnie obowiązujących w UE przepisów dotyczących bezpieczeństwa zabawek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 roku w

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź