Komentarz eksperta

Dominik Konieczny: Chiny są już graczem globalnym

 

 

   Dominik_Konieczny

 Wzrastająca w ostatnim okresie aktywność chińskich koncernów jest kolejnym dowodem na to, że Państwo Środka jest już potężnym graczem doskonale poruszającym się na globalnej szachownicy gospodarczej. Tylko w bieżącym miesiącu przedstawiciele chińskiego koncernu energetycznego CNPC, przy okazji udziału prezydenta Hu Jintao w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, parafowali w Uzbekistanie i Kazachstanie porozumienia dotyczące zwiększenia ilości przesyłanego gazu rurociągiem Turkmenistan – Chiny. Niemal w tych samych dniach z wizytą w Grecji przebywała chińska delegacja pod przewodnictwem wicepremiera ChRL Zhanga Dejianga. Podpisała ona ok. 14 porozumień dotyczących inwestycji i współpracy w sektorze telekomunikacyjnym, transportu kolejowego, infrastruktury morskiej, turystyki i spożywczym o wartości przekraczającej 1 mld EUR. Zapewne dyskutowano również kwestię ewentualnego nabycia przez Pekin greckich obligacji. Ponadto na przełomie maja i czerwca br. chińskie przedsiębiorstwo przeładunkowe SIPG nabyło 25% pakiet akcji belgijskiej spółki zarządzającej terminalem w porcie Zeebrugge. Z kolei w Australii przedstawiciele Chin podpisali szereg porozumień dotyczących współpracy w sektorze energetycznym i surowcowym o szacowanej wartości prawie 9 mld USD. I tak mógłbym wymieniać bez końca.

    Podsumowując w mojej ocenie należy przyjąć do wiadomości fakt, że Państwo Środka jest już samodzielnym podmiotem realizującym swoje interesy nie tylko w regionie Azji Wschodniej, ale na wszystkim kontynentach. Natomiast w rezultatach wizyty delegacji wicepremiera Zhanga Dejianga w Grecji dostrzegam przynajmniej dwa elementy, które mogą mieć istotny wpływ na wizerunek oraz aktywność chińskich koncernów w Europie. Po pierwsze, w okresie „ucieczki” kapitału z Grecji, działań spekulacyjnych zachodnich funduszy podnoszących koszty obsługi długu, obniżenia przez agencję Moody’s ratingu Aten oraz obwarowaniu przyznania przez UE i MFW pomocy koniecznością wdrożenia rygorystycznych rozwiązań, to właśnie ChRL, nie stawiając żadnych warunków, deklaruje gotowość zainwestowania miliardów euro w grecką gospodarkę. W ten sposób władze w Pekinie tworzą nowy wizerunek Państwa Środka (światowa opinia publiczna otrzymuje komunikat – nasz dynamiczny rozwój nie jest zagrożeniem, a wręcz przeciwnie, w razie poważnych problemów jesteśmy gotowi udzielić Wam pomocy) oraz budują, jak to określa Joseph Nye, swoje Soft Power. Oczywiście nasuwają się w tej sytuacji jak najbardziej uzasadnione skojarzenia z chińską polityką w Afryce. Po drugie, celem budowy infrastruktury transportowej lub dzierżawy portów morskich jest uczynienie z Grecji centrum logistycznego dla chińskich spółek na Bałkany, Północną Afrykę i Południową Europę. Jednocześnie działania te wpisują się zapowiadaną przez Chiny strategię dywersyfikacji posiadanych nadwyżek kapitałowych, czyli wzroście poziomu inwestycji w aktywa rzeczowe przy jednoczesnym ograniczaniu, oczywiście jeśli to możliwe, zakupów obligacji rządowych denominowanych w USD. Należy także podkreślić, że obecna trudna sytuacja w jakiej znalazły się władze w Atenach oraz greckie przedsiębiorstwa stwarza możliwość wynegocjowania bardzo korzystnych warunków kontraktowych, nabycia określonych aktywów po niskich cenach oraz umożliwia zdynamizowanie procesu zwiększania chińskich wpływów gospodarczych i politycznych w Południowej Europie.

 

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dominik Konieczny: Chiny są już graczem globalnym Reviewed by on 24 czerwca 2010 .

         Wzrastająca w ostatnim okresie aktywność chińskich koncernów jest kolejnym dowodem na to, że Państwo Środka jest już potężnym graczem doskonale poruszającym się na globalnej szachownicy gospodarczej. Tylko w bieżącym miesiącu przedstawiciele chińskiego koncernu energetycznego CNPC, przy okazji udziału prezydenta Hu Jintao w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, parafowali w Uzbekistanie i Kazachstanie porozumienia

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

komentarze 2

 • „Ponadto na przełomie maja i czerwca br. chińskie przedsiębiorstwo przeładunkowe SIPG nabyło 25% pakiet akcji belgijskiej spółki zarządzającej terminalem w porcie Zeebrugge. Z kolei w Australii przedstawiciele Chin podpisali szereg porozumień dotyczących współpracy w sektorze energetycznym i surowcowym o szacowanej wartości prawie 9 mld USD. I tak mógłbym wymieniać bez końca. ”
  gdzie tu… Polska….? Albo inaczej, kiedy?

  • W komentarzu przedstawiłem tylko kilka projektów podpisanych w okresie maj-czerwiec 2010. Natomiast jeśli uważnie się śledzi polską prasę, to można zauważyć również rosnące zainteresowanie ze strony chińskich koncernów rozwijaniem działalności w naszym kraju (m.in. infrastruktura portowa, sektor motoryzacyjny).

Pozostaw odpowiedź