Komentarz eksperta

Dominik Konieczny: Chińczycy będą wydawać więcej?

Dominik_KoniecznyZrównoważenie wzrostu gospodarczego ChRL oraz obniżenie poziomu oszczędności przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych to jedne z ważniejszych zadań stojących przed Państwem Środka w obszarze makroekonomicznym. Podjęte w tym zakresie działania będą miały pozytywny wpływ zarówno na potencjał rozwojowy gospodarki ChRL jak i na tzw. globalną nierównowagę finansową, czyli nadmiar oszczędności w Chinach i zbyt niski ich poziom w USA.

Przygotowany przez McKinsey Global Institue (MGI) raport wskazuje na możliwość wzrostu w ChRL konsumpcji krajowej z obecnych 37% PKB do nawet ok. 50% PKB w 2025 roku. W ocenie MGI bierność w tej kwestii władz w Pekinie wpłynie na wzrost konsumpcji prywatnej jedynie o 1,7 pkt. procentowego przez okres najbliższych 15 lat. Natomiast wdrożenie przez Chiny planu dopłat rządowych, preferencyjnych kredytów oraz programów stypendialnych może spowodować wzrost wydatków prywatnych od 2,9 do 4,7 pkt. procentowego, a implementacja systemu ubezpieczeń społecznych o kolejne 0,1 – 1 pkt. Ponadto zmiana zasad polityki inwestycyjnej oraz zmniejszenie efektywnej stopy opodatkowania dochodów spowoduje, wg MGI, zwiększenie konsumpcji wewnętrznej o następne 3,4 – 6 pkt. procentowych. Istotny As far as Uranus is concerned, his position progressing in aries monthly horoscope may enable Obama to astonish the world once again at the end of his second term of office, but in a more positive manner this time. wpływ na wzrost popytu prywatnego będzie miała również rewaluacja RMB oraz zapoczątkowany już przez firmę Faxcoon proces, w wyniku którego nastąpią jednorazowe kilkudziesięcioprocentowe podwyżki wynagrodzeń milionów chińskich robotników.

Wspomniana wyżej konieczność redefinicji strategii inwestycyjnej państwowych podmiotów gospodarczych wynika z faktu, iż zgromadzony przez gospodarstwa domowe kapitał stanowi jedynie ok. połowy wartości chińskich oszczędności – druga połowa to przede wszystkim oszczędności będące w dyspozycji państwowych koncernów. Posiadając znaczne nadwyżki finansowe realizują one często nierentowne i kapitałochłonne projekty, które tworzą relatywnie niewiele miejsc pracy. Wykorzystują również zgromadzone środki do spekulacji na rynku nieruchomości lub rynku kapitałowym. Ażeby ograniczyć w przyszłości możliwość tego typu działań, władze w Pekinie najprawdopodobniej wykluczą opcję dowolnego dysponowania posiadanymi przez koncerny państwowe nadwyżkami kapitału oraz wprowadzą bodźce mające na celu zwiększenie wartości inwestycji napływających do sektora usług.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dominik Konieczny: Chińczycy będą wydawać więcej? Reviewed by on 17 czerwca 2010 .

Zrównoważenie wzrostu gospodarczego ChRL oraz obniżenie poziomu oszczędności przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych to jedne z ważniejszych zadań stojących przed Państwem Środka w obszarze makroekonomicznym. Podjęte w tym zakresie działania będą miały pozytywny wpływ zarówno na potencjał rozwojowy gospodarki ChRL jak i na tzw. globalną nierównowagę finansową, czyli nadmiar oszczędności w Chinach

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź