Artykuły,Publicystyka

D. Meliksetjan: Chińskie wpływy w Gruzji

Chińskie wpływy w Gruzji

Od wieków region Kaukazu był istotnym punktem na mapie szlaków handlowych oraz komunikacyjnych. Region na pograniczu Europy i Azji łączący ze sobą północ z południem oraz wschód i zachód był atrakcyjny dla wielu państw, które uznawały go za podległy sobie lub strefę wpływów. O Kaukaz walczyli między innymi Mongołowie, Persowie, Turcy i Rosjanie. Od 1813 r. region był własnością Imperium Rosyjskiego a potem Sowieckiego aż do 1991 r.

 

Gruzja w relacjach z Chinami po rozpadzie Związku Radzieckiego

W 1991r. po rozpadzie ZSRR Kaukaz odzyskał niepodległość a wraz z nią stał się otwarty na oddziaływanie innych państw.

Już 27 grudnia 1991 r. Chiński rząd oficjalnie uznał niepodległość Gruzji a 9 czerwca 1992 roku mogliśmy obserwować nawiązanie oraz rozwój stosunków dyplomatycznych między Gruzją a Chińską Republiką Ludową. Do końca 1992 r. w Gruzji powstała Chińska ambasada[1].

Uzyskanie niepodległości przyczyniło się również do utworzenia w 1992 r. wydziału badającego język oraz kulturę Chin w Instytucie Azji i Afryki. Liu Guangwen była pierwszą profesorką tego wydziału i wyszkoliła pierwszą grupę badaczy języka chińskiego.

W 1995 r. Gruzja utworzyła fundusz finansowany ze środków publicznych dzięki, któremu studenci mogli studiować za granicą. Z takiej możliwości skorzystała garstka Gruzinów z praktyczną znajomością chińskiego. To oni później zostawali nauczycielami języka chińskiego oraz tłumaczami[2].

Stosunki Chińsko – Gruzińskie rozwijały się również na szczeblu regionalnym. W roku 2007 zostało podpisane memorandum o przyjaznej współpracy i wzajemnym zrozumieniu między miastami Rustavi a Harbinem[3]. Kolejny krok w tej kwestii został podjęty rok później, w 2008 r. nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy gruzińskim regionem Kacheti a Autonomicznym Regionem Xinjiang-Ujgur.

Stosunki handlowe między Chinami a Gruzją gwałtownie wzrosły po roku 2008 kiedy to Gruzja toczyła wojnę z Rosją. Gospodarka Gruzji musiała się odbudować dzięki czemu eksport do Chin wzrósł z zaledwie 6 milionów USD w 2009 r. do 170 milionów USD w 2016r. Między 1992 r. a 2014 r. wartość wymiany handlowej wzrosła z 4 milionów USD do 823 milionów USD[4].

10 grudnia 2015 r. na 7 posiedzeniu międzynarodowej Komisji Współpracy Handlu i Współpracy Gospodarczej między Chinami a Gruzją  przedstawiciel handlu międzynarodowego MOFCOM[5] i wiceminister Zhong Shan podpisali memorandum o rozpoczęciu negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu. Gruzja ma duży potencjał, aby stać się centrum logistycznym łączącym Chiny z UE i poza nią.

Chiny są trzecim co do wielkości partnerem handlowym i drugim co do wielkości krajem importującym z Gruzji. Umowa o wolnym handlu między Chinami a Gruzją sprzyja wzmocnieniu stosunków bilateralnych, pogłębieniu wymiany handlowej oraz współpracy gospodarczej.[6]

Gruzja jest na Kaukazie państwem wyjątkowym ponieważ jako jedyna w regionie zawarła umowy o wolnym handlu z UE, państwami WNP, Turcją , a także Chinami. W 2015 r. dołączyła do AIIB[7] jako kraj założycielski oraz ratyfikowała jako pierwsza dokument założycielski banku. Przystępując do AIIB, Gruzja będzie mogła korzystać ze środków przeznaczonych na realizację projektów infrastrukturalnych w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku[8].

 

China-Georgia Investment Forum[5]

Rok temu w Szanghaju miało miejsce spotkanie przedstawicieli stu dużych chińskich firm z liderami rządu Gruzji i wysłannikami  firm statutowych. Na spotkaniu zostały zaprezentowane liczne projekty inwestycyjne o wartości 7 miliardów dolarów, które miały na celu zainteresowanie oraz przyciągnięcie chińskich inwestorów.

Najważniejsze kwestie poruszone na spotkaniu:

 • postępy w kwestii rozmów nad utworzeniem strefy wolnego handlu,
 • ustanowienie Wspólnej Rady ds. Handlu i Inwestycji ułatwiającej wymianę informacji o przedsiębiorcach, przyciąganie inwestorów oraz rozwijanie handlu,
 • ustanowienie inicjatywy “One Belt, One Road” mającej na celu zaoferowanie wielu nowych możliwości krajom wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku.

 

Dane ekonomiczne:

 Eksport Gruzji

 

Import Gruzji

 

 

Inwestycje w Gruzji

Strategiczne położenie Gruzji między Morzem Czarnym a Morzem Kaspijskim czyni je korytarzem tranzytowym. Inwestując w infrastrukturę transportową oraz inną infrastrukturę komunikacyjną Gruzja może odegrać znaczącą rolę w kwestii handlu poprzez zapewnienie większej łączności między Azją Zachodnią, Azją Centralną i Europą.

 

Projekt obwodnicy Batumi realizowany przez Asian Infrastructure Investment Bank[6]

Projekt zakłada skonstruowanie nowej dwupasmowej autostrady o długości 14,3 km, która zapewni obwodnicę do portu Batumi. Droga przebiega przez dosyć górzysty teren, co wymaga wybudowania 5 tuneli i 19 mostów nad rzekami i dolinami. Projekt obejmuje również usługi w zakresie nadzoru budowlanego i zapewnienia jakości robót budowlanych, w tym specjalistycznych prac budowlanych i geotechnicznych.

Celem projektu jest poprawa łączności regionalnej i poprawa efektywności transportu drogowego wzdłuż East–West Highway w Gruzji. Celem jest zmniejszenie czasu podróży i zwiększenie natężenia ruchu.

 

Anaklia Black Sea Deep Water Port Project[7]

W ramach Nowego Jedwabnego Szlaku Gruzja rozpoczęła realizację projektu “Anaklia Black Sea Deep Water Port Project” – budowę głębokowodnego portu stanowiącego konkurencję dla portów tureckich. Anaklia ma również szansę stać się jednym z przystanków na drodze chińskich statków towarowych. Anaklia będzie największym portem w Gruzji, warto dodać, że projekt obejmuje także budowę 600-hektarowej Wolnej Strefy Przemysłowej, gdzie firmy z całego świata będą mogły produkować towary i usługi wolne od podatków.

 

CEFC

China Energy Company Limited jest chińską firmą, która w ostatnim czasie dokonała znacznej inwestycji w Gruzji. Przedsiębiorstwo zakupiło 75% udziałów w strefie przemysłowej Poti Free Industrial Zone. Asystentka głównego przedstawiciela CEFC zaznaczyła, iż planowane są kolejne duże inwestycje w Poti, który jest postrzegane jako  jeden z kluczowych portów w Gruzji ze względu na łatwy dostęp do europejskich szlaków żeglugowych. Poti stanowi kolejną bazę do produkcji wolnocłowej. Obszar o powierzchni 300 hektarów otwarto w 2011 roku i mieści przedsiębiorstwa produkujące niemal wszystko, od wytwarzania produktów z drewna po usługi IT.

CEFC podpisało memorandum porozumienia z Gruzińskim Ministerstwem Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju w dniu 19 stycznia. Zgodnie z umową, CEFC będzie dalej rozwijać FIZ, dzieląc się swoimi praktykami i technologiami, a także będzie działać na rzecz rozwijania inwestycji, nowoczesnej technologii, zarządzania zasobami oraz logistyki.

 

Hualing Group

Od 2007 roku Hualing Group przeznaczyła około $500 mln na rozwój wielu branż, od pozyskiwania drewna i górnictwa po budowę wysokiej jakości infrastruktury turystycznej. W 2012 r. zakupiła także kontrolny pakiet w prywatnym gruzińskim banku BasisBank, a według chińskiej ambasady- negocjuje zakup innego gruzińskiego banku[8].

Ze względu na atrakcyjne warunki inwestycyjne i biznesowe, strategiczne położenie geograficzne, łatwość dostępu do rynków regionalnych i europejskich, grupa Hualing podjęła decyzję o utworzeniu Strefy Wolnocłowej Hualing w drugim, najbardziej zaludnionym mieście Gruzji- Kutaisi. Hualing Kutaisi FIZ obejmuje obszar 36 hektarów i stanowi ważny węzeł łączący Tbilisi z portami Morza Czarnego: Poti i Batumi. Dzięki dogodnej infrastrukturze transportowej (kolej, drogi, porty i transport lotniczy) Hualing Kutaisi FIZ może służyć jako przemysłowe i logistyczne centrum handlowe w obrębie regionu Morza Czarnego i Kaspijskiego.

Obecnie na terenie strefy wolnocłowej w Hualing działa pięć przedsiębiorstw: przemysł drzewny, produkcja mebli, obróbka kamieni, produkcja konstrukcji metalowych i materaców. Kutaisi FIZ jest gotowe przyjąć wszystkie projekty potencjalnych inwestorów.

Dzięki inwestycjom oraz wsparciu grupy, w Gruzji powstała wioska sportowa „Hualing. Tbilisi Sea New City „, która dysponuje dziewięcioma budynkami mieszkalnymi gotowymi pomieścić 3800 sportowców, pięciogwiazdkowym hotelem, centrum fitness, restauracją dla 2000 osób oraz przestrzenią rekreacyjną. Łączna inwestycja w pierwszych trzech latach wyniosła około 171 milionów dolarów.

Projekt końcowy będzie obejmował powierzchnię mieszkalną oraz komercyjną[9].

 

Kwestia uzbrojenia i współpracy militarnej Gruzji[10]

Brak dotychczas współpracy chińsko- gruzińskiej na polu obronności. W roku 2016 gruzińskie zakupy uzbrojenia wynosiły jedynie $16mln i były to kontrakty realizowane w Stanach Zjednoczonych. W latach 2015 nie dokonano żadnych inwestycji, a w 2014 zaledwie o wartości  $1mln. Był to głównie sprzęt defensywny.

 

Nowy Jedwabny Szlak (NJS) dał Gruzji niesamowitą szansę na ożywienie gospodarki, w tym rozwijanie współpracy z Chinami i innymi państwami zaangażowanymi w projekt. Gruzja dzięki swojemu położeniu stanowi naturalny łącznik Wschodu z Zachodem, co pozwala jej stać się centrum logistycznym. Wszelkie prognozy i dane statystyczne wskazują na umacnianie pozycji Gruzji w ramach NJS.

 

Dawid Meliksetjan

 

Bibliografia:

Podbój Świata po chińsku – Araújo Heriberto, Cardenal Juan Pablo

 

Netografia:

 

Materiały PDF:

 

Dane:                 

[1] http://thediplomat.com/2017/05/georgia-the-black-sea-hub-for-chinas-belt-and-road/

[2] http://thediplomat.com/2013/05/1537/

[3] http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=134&lang=eng

[4] http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201503/20150300908541.shtml

[5] http://agenda.ge/news/62641/eng

[6] https://www.aiib.org/en/projects/approved/2017/batumi-bypass-road-project.html

[7] http://thediplomat.com/2017/05/georgia-the-black-sea-hub-for-chinas-belt-and-road/

[8] http://www.eurasianet.org/node/74341

[9] http://hualing.ge/language/en/

[10] https://www.sipri.org/

Przypisy do wstępu:

[1] http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2012/3853/pdf/Working_Paper_54_en_corrected.pdf rozdział VIII

[2] http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2012/3853/pdf/Working_Paper_54_en_corrected.pdf rozdział VII

[3] http://china.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=552

[4] http://gip.ge/wp-content/uploads/2017/10/Chineti%20Saqartvelo%20Eng_Ydit.pdf

[5] http://english.mofcom.gov.cn/

[6] http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201512/20151201211539.shtml

[7] https://www.aiib.org/en/index.html

[8] http://agenda.ge/news/50658/eng

Udostępnij:
 • 17
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  17
  Udostępnienia
D. Meliksetjan: Chińskie wpływy w Gruzji Reviewed by on 2 sierpnia 2017 .

Chińskie wpływy w Gruzji Od wieków region Kaukazu był istotnym punktem na mapie szlaków handlowych oraz komunikacyjnych. Region na pograniczu Europy i Azji łączący ze sobą północ z południem oraz wschód i zachód był atrakcyjny dla wielu państw, które uznawały go za podległy sobie lub strefę wpływów. O Kaukaz walczyli między innymi Mongołowie, Persowie, Turcy

Udostępnij:
 • 17
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  17
  Udostępnienia

O AUTORZE /

Avatar

KOMENTARZE: 1

 • Mądry chłopak :))))

Pozostaw odpowiedź