Artykuły,Publicystyka

D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #7

Chiny: Przygotowanie do ewentualnego konfliktu z USA kwestią niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwu Środka.

Nieustające napięcia na linii Pekin – Waszyngton, od czasu wyboru na urząd prezydenta Donalda Trumpa, zdaniem chińskich analityków, wyraźnie zwiększają prawdopodobieństwo konfliktu zbrojnego i rozpoczęcia działań wojennych przez strony.

Kroki, w związku z możliwą deterioracją stosunków chińsko – amerykańskich, podejmowane będą przede wszystkim poprzez zapewnienie bezpieczeństwa na Morzu Południowochińskim, którego to obszar stanowi jeden z głównych punktów eskalujących ów napięcia – stwierdził na łamach South China Morning Post, Liu Zhen.

Zgodnie zaś z zamieszczonym w ubiegły piątek (20.01), a więc w dniu inauguracji nowego prezydenta USA, na oficjalnej stronie ALW stanowiskiem, z uwagi na istniejący szereg komplikacji w zakresie problematyki bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku, zdaniem wojskowych decydentów zagrożenie wojną stało się znacznie bardziej realne.

Departament Mobilizacji Obrony w Centralnej Komisji Wojskowej wezwał ponadto stronę amerykańską do przebalansowania strategii we wschodnich i południowowschodnich akwenach morskich, bezpośrednio graniczących z Państwem Środka, a także tej odnoszącej się do instalacji kontrowersyjnej zdaniem Chin i Rosji tarczy antyrakietowej na terenie Korei Południowej, bowiem prowadzą one do zaognienia sytuacji w regionie.Odpowiednią egzemplifikacją konsekwencji zdaje się być, obok zakrojonych na szeroką skale reform, wyraźnie zwiększających dotychczasowy potencjał bojowy Państwa Środka, szereg zmian na najwyższych stanowiskach w ALW, a w tym przede wszystkim  mianowanie dowódcą marynarki Admirała Wu ShengLi, który to w opinii analityków charakteryzuje się skrajnym podejściem do kwestii problemu spornego akwenu.

Co więcej, warto nadmienić, iż to właśnie chińska marynarka była przedmiotem modernizacji w ramach kompleksowych reform, czego przykład stanowią inwestycje w zakup oraz budowę licznych okrętów.

Napięcia na linii Pekin – Waszyngton dodatkowo podsycone zostały wypowiedzią, wówczas jeszcze kandydata na Sekretarza Obrony USA, Rexa Tillersona, który podczas przesłuchania na zajmowane obecnie stanowisko wyraźnie stwierdził, iż Amerykanie winni zablokować dostęp do sztucznie usypanych przez Chińczyków wysp na spornym obszarze. Atmosferę potencjalnej konfrontacji spotęgowała także opinia wyrażona przez Seana Spicera. Nowy rzecznik Białego Domu zapowiedział, iż Stany Zjednoczone zapewnią ochronę, a także możliwość realizacji interesów w regionie. Ponadto, jeżeli sporne wyspy należą do wód międzynarodowych, nie zaś terytorium ChRL, zapewniona zostanie także skuteczna ich obrona przed aneksją przez jedno z państw – dodał.

W komentarzu do zajętych przez administrację Trumpa stanowisk, strona chińska zapewniła o niezmienności prowadzenia czynności na spornym obszarze Morza Południowochińskiego, niezależnie od pojawiających się prowokacji zewnętrznych.

Ponadto, Hua Chunying – rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych – zaapelowała o daleko idącą ostrożność w kwestii podejmowanych czynności, których implikacją jest destabilizacja sytuacji w regionie.

Wyraźna nieustępliwość w podejściu do wspomnianych kwestii spornych powoduje istotne ryzyko ewolucji sporu w konflikt zbrojny. Z jednej strony bowiem Pekin zapewnia o braku możliwości rezygnacji z roszczeń względem akwenu Morza Południowochińskiego w wyniku rosnącej presji ze strony USA, wyraźnie zwiększając swą asertywność. Z drugiej zaś dążenia te spotykają się z reorientacja dotychczasowej polityki Waszyngtonu i obraniem zdecydowanie bardziej reakcyjnego i bezkompromisowego kursu, choć jak warto zaznaczyć – na razie tylko w teorii.

Źródło:www.scmp.com

źródło: commons.wikimedia.org

Chiny – Pekin potwierdził zaangażowanie w regionalną współpracę gospodarczą.

We wtorek (24.01) rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Hua Chunying  zapewniła o tym, iż Chiny dalej aktywnie partycypować będą w negocjacjach nad utworzeniem Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego (RCEP) oraz Strefy Wolnego Handlu Azji i Pacyfiku (FTAAP) w celu nadania nowej dynamiki globalnemu rozwojowi ekonomicznemu. Dodała również, że chińskie intencje od zawsze podyktowane były dążeniem do powołania regionalnego porozumienia wolnohandlowego, w ramach którego decyzje podejmowane byłyby drogą negocjacji prowadzonych z poszanowaniem równości wszystkich partnerów.

Wdrożenie RCEP stanowiłoby swego rodzaju nową jakość w relacjach 16 krajów, wśród których znalazło się zarówno 10 państw członkowskich ASEAN, jak i Chiny, Japonia, Republika Korei, Australia, Indie oraz Nowa Zelandia.

Utworzenie FTAAP natomiast byłoby równoznaczne z powstaniem największej w skali świata strefy wolnego handlu, obejmującej swym zasięgiem niemal połowę ogółu globalnej wymiany.

Hua, podkreśliła także chińską wolę kooperatywnego pokonywania wyzwań stojących przed współczesną społecznością międzynarodową oraz poczucie zobowiązania do aktywnej promocji powszechnego rozwoju i dobrobytu. Zaznaczyła ponadto, iż pekińska percepcja zaangażowania odnosi się do pojęcia globalnej odpowiedzialności, jako determinanty kierunków działań Chin.

Źródło: xinhua.net

Chiny:  wzmożone wysiłki władz w Xinjiangu na rzecz działań prewencyjnych w związku z katastrofami geologicznymi w regionie.

W ciągu najbliższych trzech lat Chiny zainwestują blisko 7.3 miliona $ w Ujgurskim Autonomicznym Regionie Xinjiang. Kwota ta przeznaczona będzie na inwestycje ukierunkowane na usprawnienie szeregu prewencyjnych narzędzi w celu przeciwdziałania katastrofom geologicznym.

Ponadto region północno – zachodnich Chin będzie w najbliższym czasie przedmiotem wszechstronnych badań nad występującymi tam zagrożeniami – podał do wiadomości Wei Wenhui – szef regionalnego instytutu monitoringu środowiska geologicznego. Niniejsze przeprowadzone będą między innymi w Yecheng, Uqar, a także Shache. Przede wszystkim mają one na celu usprawnienie działań prewencyjnych, a w konsekwencji niwelacje strat majątkowych i zagrożeń, jakie niosą za sobą katastrofy będące przedmiotem kompleksowych badań.

Z danych wynika, że na blisko 60% powierzchni obszaru omawianego regionu panuje nieustające niebezpieczeństwo, a tylko w ubiegłym roku doszło tam do 65 katastrof geologicznych, po których bezpośrednie straty szacowane były na blisko 290 milionów RNB.

Jakkolwiek mieszkańcom zagrożonych terenów w razie katastrof są zapewniane alternatywne miejsca do zamieszkania, to tylko 6 lipca 2016 w wyniku osunięcia się znacznych ilości ziemi dach nad głową straciło 35 osób. Wobec tego podjęcie zatem kompleksowych działań prewencyjnych, w tym zbudowania ostrzegawczej sieci na terenie wymienionych miejscowości, pozwoli choć w niewielkim stopniu przeciwdziałać groźnym implikacjom kataklizmów.Źródło: globaltimes.c

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #7 Reviewed by on 30 stycznia 2017 .

Chiny: Przygotowanie do ewentualnego konfliktu z USA kwestią niezbędną dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwu Środka. Nieustające napięcia na linii Pekin – Waszyngton, od czasu wyboru na urząd prezydenta Donalda Trumpa, zdaniem chińskich analityków, wyraźnie zwiększają prawdopodobieństwo konfliktu zbrojnego i rozpoczęcia działań wojennych przez strony. Kroki, w związku z możliwą deterioracją stosunków chińsko – amerykańskich, podejmowane będą

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź