Artykuły,Publicystyka

D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #5

Chiny – Wietnam: zacieśnianie współpracy militarnej na linii Pekin – Hanoi.

W piątek (13.01) w Pekinie odbyło się spotkanie, podczas którego wiceprezes chińskiej Centralnej Komisji Wojskowej – Fan Changlong oraz wietnamski Minister Obrony Narodowej – Ngo Xuan Lich ogłosili gotowość do wspólnego wprowadzania uzgodnień, będących efektem porozumienia przywódców ich krajów.

Niniejsze uzgodnienia, dotyczyły przede wszystkim zwiększania wzajemnego zaufania na płaszczyźnie militarnej za pośrednictwem pokojowego rozwiązywania kwestii spornych oraz zacieśniania partnerstwa strategicznego. Obejmowały jednak również współpracę w dziedzinach tj. handel, czy turystyka.

Zgodnie z wypowiedzią, której udzielił Ngo Xuan Lich, Wietnam gotów jest zwiększać szeroko pojętą kooperację z Chinami, w tym także rozwijać współpracę na płaszczyźnie militarnej.

Chiński wiceprezes Centralnej Komisji Wojskowej wyraził nadzieję na podjęcie wspólnie z Wietnamem wszelkich wysiłków ukierunkowanych na zapewnianie pokoju i bezpieczeństwa w regionie. Zaproponował również, by zacieśnianie współpracy militarnej obejmowało aspekty tj. szkolenia, kontrakty wojskowe, czy też kontrola granic.

Rozwijanie tego rodzaju współdziałania na linii Pekin – Hanoi zyskuje na znaczeniu wobec zdjętego w 2016r. przez administrację prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, embargo na sprzedaż śmiercionośnej broni Wietnamowi.

Źródło: xinhuanet.com

http://www.scmp.com/

Chiny – Japonia – Korea Południowa: spotkanie na wysokim szczeblu w ramach 11 rundy negocjacyjnej Umowy o Wolnym Handlu.

W środę (11.01) w Pekinie odbyło się 11 spotkanie przedstawicieli chińskich, japońskich i koreańskich władz, podczas którego dyskutowane były kwestie dotyczące wolności przepływu towarów, usług oraz inwestycji na obszarze niniejszych państw.

Grupie delegatów strony chińskiej przewodniczył wice – minister Handlu – Wang Shouwen.

Podczas negocjacji wszystkie strony zgodnie przyznały, iż ustanowienie strefy wolnego handlu, pełniłoby istotną rolę w rozwoju zarówno poszczególnych gospodarek każdego z trzech państw, jak też przyczyniłoby się do poprawy sytuacji ekonomicznej całego regionu.

Warto również zauważyć, że Chiny są obecnie największym partnerem handlowym zarówno dla Japonii, jak i Republiki Korei. Łączne PKB tych trzech państw stanowi ok. 20% światowego, a co za tym idzie, utworzony przez nie blok wolnohandlowy automatycznie stałby się jednym z trzech największych bloków tego rodzaju w skali globu.

Źródło: chinadailyasia.com

Chiny – Rosja: porozumienie na linii Pekin – Moskwa w sprawie THAAD.

W czwartek (12.01) ogłoszone zostało wspólne chińsko – rosyjskie stanowisko w sprawie podjęcia dalszych środków zapobiegawczych wobec planowanego rozmieszczenia amerykańskiego systemu antyrakietowego Therminal High Altitude Area Defence (THAAD) na terytorium Republiki Korei.

Decyzja o zastosowaniu wspomnianych środków zapadła podczas szóstych konsultacji dotyczących bezpieczeństwa w Północno – Wschodniej Azji. Działania te mają w głównej mierze na celu zapewnienie ochrony interesu narodowego obu państw, a także zachowania równowagi w regionie.

Zapoczątkowany w lipcu 2016r. przez Stany Zjednoczone proces instalacji systemu THAAD ma zostać ukończony w 2017r. Zgodnie z zajętym w wyniku konsultacji stanowiskiem radar, jakim operuje niniejszy system jest w stanie objąć swoim zasięgiem zarówno Chiny, jak i Rosję.

Administracja Waszyngtonu, natomiast argumentuje konieczność finalizacji rozpoczętego projektu potrzebą neutralizacji zagrożenia ze strony Korei Północnej.

Pomimo wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu wobec amerykańskiej inicjatywy, zapewniono o świadomości specyfiki sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Podkreślono także, iż oba państwa nalegają na denuklearyzację Półwyspu, zapewnianie pokoju i bezpieczeństwa na jego obszarze oraz poszukiwanie rozwiązań drogą konsultacji.

Źródło: xinhuanet.com

Chiny: manewry wojskowe pierwszego chińskiego lotniskowca Liaoning u południowych wybrzeży Tajwanu.

W poniedziałek (9.01) Tajwańskie Ministerstwo Obrony potwierdziło doniesienia w sprawie obecności pierwszego lotniskowca ALW oraz towarzyszącej mu grupy chińskich okrętów wojennych, jedynie 90 mil na południe od wybrzeży wyspy. Jednakże, jak dodaje Chen Chung-chi, rzecznik ministerstwa, sytuacja ta pozostaje monitorowana przez stronę tajwańską i jeżeli zaistnieje potrzeba, zostaną użyte odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Jak oświadczyła strona chińska zaś, obecność ta wynika z przeprowadzanych przez armię rutynowych manewrów, przy czym przebieg i forma pozostają zgodnymi z prawem międzynarodowym.

Zdaniem tajwańskiego deputowanego Johnny Chianga, przeprowadzane przez chińską marynarkę wojenną ALW manewry z udziałem  pierwszego w chińskim posiadaniu lotniskowca Liaoning stanowi ostrzeżenie dla strony amerykańskiej.

Zhang Zhexin z Szanghajskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych twierdzi, iż incydent ten jest sygnałem dla USA o gotowości reakcyjnej Pekinu w kwestii  ewentualnych turbulencji spowodowanych niepomyślnymi decyzjami administracji Trumpa. Demonstracja ta ma za zadanie przekonać również o możliwościach wywarcia presji na Tajwanie – dodaje.

Amerykański Departament Stanu zapewnia, iż stanowisko w sprawie nieustannego monitorowania modernizacji chińskiej marynarki nie uległo od lipca zmianie; odnosi się ono również do kwestii respektowania prawa międzynarodowego w zakresie przeprowadzania rutynowych ćwiczeń na morzu. Przedstawiciel Pentagonu odmówił jednakowoż udzielenia szerszego komentarza w sprawie.

Obecność chińskich okrętów, w ramach rutynowych manewrów, u wybrzeży Tajwanu, stanowi najprawdopodobniej konsekwencję napięcia na linii Pekin – Waszyngton. Jest ona spowodowana brakiem zapewnienia przez Donalda Trumpa respektowania polityki jednych Chin oraz kontakty z tajwańskimi władzami,

Źródło: chinapost.com.tw
www.scmp.com

Chiny: nowy plan ochrony własności intelektualnej.

Ogłoszony przez chińską Radę Stanu projekt zwiększenia ochrony własności intelektualnej ustanawia główne cele, które w niniejszej dziedzinie mają zostać osiągnięte w czasie trwania 13 – tego Planu Pięcioletniego.

W treści projektu wyróżniono siedem podstawowych aspektów, względem których podejmowane będą działania. Wśród nich znalazły się głównie zagadnienia związane poprawą prawnego wymiaru ochrony własności intelektualnej oraz współpracy i wymiany międzynarodowej w tym zakresie.

Zgodnie z nimi, do 2020 roku ilość wydawanych patentów ulec ma niemal podwojeniu, a należności licencyjne wypłacane z tytułu korzystania z własności intelektualnej uzyskanej za granicą, które na rok 2015 wynosiły 4,4 mld dol., wzrosnąć mają do 10 mld dol. w roku 2020.

Źródło: xinhuanet.com

Opracowanie: Dominika Krzyżańska, Patrycja Twardziak

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #5 Reviewed by on 18 stycznia 2017 .

Chiny – Wietnam: zacieśnianie współpracy militarnej na linii Pekin – Hanoi. W piątek (13.01) w Pekinie odbyło się spotkanie, podczas którego wiceprezes chińskiej Centralnej Komisji Wojskowej – Fan Changlong oraz wietnamski Minister Obrony Narodowej – Ngo Xuan Lich ogłosili gotowość do wspólnego wprowadzania uzgodnień, będących efektem porozumienia przywódców ich krajów. Niniejsze uzgodnienia, dotyczyły przede wszystkim zwiększania

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź