Artykuły,Publicystyka

D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #16

Chiny – Holandia – W Hadze odbyło się pierwsze spotkanie w ramach forum poświęconego chińsko – holenderskiej kooperacji gospodarczej.

W piątek (21.04) w Hadze odbyło się pierwsze Chińsko – Holenderskie Forum Współpracy Gospodarczej.

Spotkanie rozpoczął przemową chiński ambasador w Holandii – Wu Ken, który w swoich pierwszych słowach zwrócił uwagę na otwartość, która uczyniła z Holandii bramę do Europy oraz piąte państwo pod względem wielkości eksportu na świecie. Dodał, że to właśnie ten aspekt przyczynił się do zbliżenia tegoż państwa z Chinami i wpłynął na wzmocnienie dwustronnych relacji na płaszczyźnie handlowej i inwestycyjnej.

Przedstawiciel ChRL podkreślił kolejno konieczność integracji z rynkiem światowym dla osiągania sukcesów ekonomicznych oraz zadeklarował, iż Chiny są zdecydowane na dalsze działania w stronę pogłębiania wspomnianej integracji.

Za przykład obopólnie korzystnej współpracy przytoczył m.in. tę, podjętą przez chińską grupę BAIC i holenderskie przedsiębiorstwo Inalfa Roof Systems, w wyniku której, pochodząca z Utrechtu firma, dzięki zwiększeniu dostępu do chińskiego rynku podwoiła wyniki sprzedaży. Ambasador zauważył przy tym, że wysoki poziom współdziałania w dziedzinie nowoczesnych urządzeń nie tylko przynosi wymierne korzyści samym objętym współpracą krajom, ale także znacząco przyczynia się do rozwoju państw trzecich.

Ponadto, dyplomata wyraził słowa uznania wobec cechującego społeczeństwo holenderskie dążenia do innowacyjności. Podkreślił przy tym jednak, iż dążenia te realizowane są również przez chińskie firmy, które nieustannie unowocześniają wytwarzane produkty, technologie, świadczone usługi oraz stosowane modele biznesowe. Swoje słowa uargumentował faktem, iż od 2010r. produkty IT i przemysłu maszynowego stanowią już ponad 60% eksportowanych z Chin do Holandii dóbr, zastępując tym samym dominujące wcześniej towary pracochłonne tj. obuwie, czy wyroby tekstylne.

W swojej wypowiedzi Wu poświęcił również wiele uwagi możliwościom dalszej współpracy na linii Pekin – Amsterdam, którą uznał za niezbędną dla wychodzenia naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata, wymagającego wprowadzania nowoczesnych rozwiązań do każdej z dziedzin życia.

Współorganizujący Forum, Dyrektor ds. Przedsiębiorstw Międzynarodowych holenderskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Rene van Hell w swojej wypowiedzi także akcentował dotychczasowe sukcesy oraz szerokie perspektywy dla współpracy obu państw. Przyznał ponadto, iż Chiny stanowią dla Holandii priorytetowy kierunek w aspekcie rozwoju relacji gospodarczych. Podkreślił również przychylność wobec roli, jaką ChRL przyjęła w związku z międzynarodowym traktatem dotyczącym walki ze zmianami klimatu oraz, skierowanych na rozwiązywanie problemów globalnych, działań Chin na forum grupy G-20. Dodał, że Holandia zdecydowana jest na pogłębianie, wielostronnie korzystnej, współpracy w dziedzinie innowacyjności z ChRL.

Jednodniowe spotkanie w ramach forum honorowało ponadto 45 rocznicę ustanowienia między tymi krajami relacji dyplomatycznych. Stworzyło ono także okazję dla nawiązania kooperacji na poziomie przedsiębiorstw.

Źródło: xinhuanet.com

źródło: commons.wikimedia.org

Chiny – Iran – Pekin dąży do rozwijania wieloaspektowej współpracy z Teheranem.

W sobotę (22.04) w ramach wizyty w Teheranie, odbyło się spotkanie chińskiej wicepremier –  Liu Yandong z irańskim wiceprezydentem – Sorena Sattari.

Podczas spotkania, Liu oświadczyła, iż relacje obu, wzajemnie wspierających się w kluczowych momentach, państw utrzymują się na etapie stabilnego rozwoju. Chińska wicepremier zaakcentowała przy tym również sukces, opracowanej podczas wizyty Xi Jinpinga w Iranie w 2016r., strategii zacieśniania stosunków bilateralnych, w wyniku której w ciągu roku udało się osiągnąć znaczące postępy w kooperacji odnoszącej się do dziedzin tj. handel, polityka, energetyka, kultura, czy rolnictwo.

W ramach realizacji, korzystnej regionalnie i globalnie, Inicjatywy Pasa i Drogi, strona chińska zdecydowana jest kontynuować dążenia ukierunkowane na pogłębianie wielopłaszczyznowej współpracy strategicznej z Iranem, która obejmie zarówno sektory tradycyjne tj. energetyczny, jak i działania związane z kooperacją w sektorach wzrastających oraz w dziedzinach tj. m.in. technologia, medycyna kultura, czy edukacja.

Odnosząc się do niniejszej deklaracji, irański wiceprezydent przyznał, że ostatnie lata istotnie przyniosły zauważalny rozwój w bilateralnych stosunkach z Chinami. Zaznaczył przy tym, iż Iran w swojej polityce zewnętrznej przyznaje wysoki priorytet tymże relacjom. Zgodził się również z chińską wicepremier w odniesieniu do pozytywnego impaktu, jaki wywarła na nie ostatnia wizyta Xi Jinpinga w Teheranie. Sorena Sattari wyraził także nadzieję na dalsze wspólne promowanie przez oba państwa Inicjatywy Pasa i Drogi oraz wolę sukcesywnego zacieśniania przez nie wieloaspektowej kooperacji.

Źródło: xinhuanet.com

Chiny – Uzbekistan – Pekin dąży do pogłębiania chińsko- uzbeckiej kooperacji w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

W piątek (21.04) Ministrowie Spraw Zagranicznych Chin – Wang Yi oraz Uzbekistanu – Abdulaziz Kamilov rozmawiali o przyszłości kooperacji na linii Pekin – Taszkent podczas spotkania ministerialnego w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO).

Wang zasugerował wówczas, by oba kraje skoncentrowały się na pogłębianiu relacji poprzez partycypację w realizacji Inicjatywy Pasa i Drogi oraz podwyższaniu poziomu komunikacji i koordynacji w ramach SCO. Nawiązał także do mijającego w obecnym roku 25-lecia chińsko – uzbeckich stosunków dyplomatycznych, które stanowi doskonały moment dla wprowadzenia nowej jakości do relacji bilateralnych. Akcentując sukcesy, jakie prezydent Uzbekistanu – Shavkat Mirziyoyev odniósł w dziedzinie reform wewnętrznych, stabilizacji sytuacji gospodarczej i sukcesywnego rozwoju partnerstwa strategicznego z Chinami, Wang podkreślił, iż będzie on oczekiwanym gościem na nadchodzącego Forum Pasa i Drogi dla Międzynarodowej Współpracy.

Nawiązując do nadmienionego wydarzenia, Abdulaziz Kamilov oznajmił, iż obecność uzbeckiej głowy państwa na Forum będzie miała historyczne znaczenie dla kształtowania uzbecko – chińskich relacji wzajemnych. Dodał ponadto, że Uzbekistan jest zdecydowany dążyć do synchronizacji strategii oraz rozwoju kooperacji z ChRL w dziedzinach tj. m.in. handel, technologia, czy inwestycje, celem dalszego wzmacniania partnerstwa strategicznego.

Źródło: xinhuanet.com

D. Krzyżańska, P. Twardziak

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #16 Reviewed by on 28 kwietnia 2017 .

Chiny – Holandia – W Hadze odbyło się pierwsze spotkanie w ramach forum poświęconego chińsko – holenderskiej kooperacji gospodarczej. W piątek (21.04) w Hadze odbyło się pierwsze Chińsko – Holenderskie Forum Współpracy Gospodarczej. Spotkanie rozpoczął przemową chiński ambasador w Holandii – Wu Ken, który w swoich pierwszych słowach zwrócił uwagę na otwartość, która uczyniła z

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź