D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #12

 ›  ›  › D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #12

Artykuły,Publicystyka

D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #12

Chiny – świat – Chiny rozważają uczestnictwo w spotkaniu w ramach TPP

Zgodnie z wypowiedzią, jakiej w piątek (10.03) udzielił rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Geneg Shuang, władze w Pekinie poważnie rozważają przyjęcie zaproszenia na spotkanie w ramach Partnerstwa Transpacyficznego (TPP). Niniejsze spotkanie zaplanowane zostało w dniach 14 – 15 marca i odbędzie się w Chile.

Chiny wspierają wszelkie formy integracji i kooperacji regionalnej Azji i Pacyfiku, a także wyrażają wolę zacieśniania współpracy zarówno z Chile, jak i pozostałymi zaangażowanymi państwami. Dążą one również aktywnie do utworzenia regionalnego porozumienia o wolnym handlu, które dzięki wykreowaniu korzystniejszych warunków gospodarczych, sprzyjać ma sukcesywnemu, szeroko pojętemu wzrostowi zarówno w odniesieniu gospodarek zaangażowanych krajów regionu Azji i Pacyfiku, jak i w skali globalnej.

W swoim wystąpieniu, Geng wyraził nadzieję, iż spotkanie w Chile znacząco przyczyni się do realizacji tego celu.

Źródło: xinhuanet.com

Chiny – USA – Władze w Pekinie apelują do USA o poprawne budowanie relacji handlowych po osiągnięciu porozumienia pomiędzy amerykańską administracją a ZTE Corporation.

W czwartek (09.03) podczas konferencji prasowej rzecznik chińskiego Ministerstwa Handlu – Sun Jiwen ogłosił, że chińska firma telekomunikacyjna – ZTE osiągnęła porozumienie z władzami amerykańskimi w odniesieniu do kwestii sankcji i środków kontroli na nią nałożonych.

Rzecznik podkreślił także, iż strona chińska liczy na zastosowanie przez Stany Zjednoczone rozwiązań uwzględniających ogół chińsko – amerykańskich relacji gospodarczych i handlowych, finalnie prowadząc do tworzenia warunków dla stabilnego, zrównoważonego ich rozwoju.

We wtorek, przedstawiciel ZTE poinformował w oświadczeniu, że udało się wypracować z władzami USA porozumienie w sprawie kontroli eksportu oraz sankcji, a co za tym idzie, rozpocząć proces eliminacji aspektów destabilizujących globalny rynek komunikacyjny.

Zgodnie z treścią porozumienia, chińskie przedsiębiorstwo zobowiązane jest zapłacić sankcję cywilną i karną o łącznej wysokości 892 milionów dolarów, oraz dodatkową sankcję w wysokości 300 milionów dolarów. Jej zapłata, zawieszona będzie na okres siedmiu lat, celem zapobieżenia dalszemu łamaniu przepisów.

Zarzuty administracji Stanów Zjednoczonych wobec ZTE dotyczą procederu nielegalnego przesyłania przez niniejszą korporację i jej podmioty stowarzyszone sprzętu telekomunikacyjnego do poszczególnych krajów, który to proceder stał w sprzeczności z prawem amerykańskim. W związku z tym, w marcu 2016 roku, Ministerstwo Handlu USA, powołując się na przepisy eksportowe, umieściło ZTE na liście podmiotów objętych znaczącymi ograniczeniami handlowymi. Zakazy z nimi związane uniemożliwiły chińskiemu przedsiębiorstwu dostęp do niektórych towarów tj. np. chipy, czy oprogramowanie. Zgodnie z wtorkowym oświadczeniem reprezentanta ZTE, osiągnięte pomiędzy firmą a administracją amerykańską porozumienie, zaowocować ma usunięciem korporacji telekomunikacyjnej ze wspomnianej listy.

Co niebagatelne, ZTE plasuje się obecnie na czwartym, po firmach tj. Apple, Samsung i LG, miejscu na amerykańskim rynku smartphonów, zajmując około 7% całego ich rynku. Ponadto, posiada na terytorium Stanów Zjednoczonych 14 oddziałów oraz 6 centrów badawczych zatrudniając kilkuset pracowników, z czego 80% stanowią obywatele amerykańscy.

Źródło: xinhuanet.com

Chiny – USA – W ChRL opublikowano raport dotyczący przestrzegania praw człowieka w Stanach Zjednoczonych.

W czwartek (09.03) chińskie Biuro Informacyjne Rady Stanu opublikowało  raport The Human Rights Record of the United States in 2016.

Ma on stanowić swego rodzaju odpowiedź na amerykański the Country Reports on Human Rights Practices for 2016, który ukazał się 3 marca bieżącego roku i, zgodnie z założeniami strony chińskiej, wpłynąć ma na zmianę międzynarodowej percepcji USA, jako „sędziego” w omawianym aspekcie.

Autorzy raportu w jego treści podkreślają, iż Stany Zjednoczone roszczą sobie prawo do oceny poziomu przestrzegania praw człowieka w wielu krajach świata, nie przywiązując wagi do braków, które dotyczą w tej kwestii ich własnego terytorium.

Zwracając uwagę na problemy tj. akty przemocy, pogłębiający się problem dyskryminacji, oraz aspekt podejmowania decyzji politycznych podporządkowanych woli grup interesu, zaznaczają samozwańczy charakter tytułu obrońcy praw człowieka, jaki noszą USA.

Ponadto, zaakcentowane jest także sukcesywne pogarszanie się sytuacji, które za pomocą analizy wybranych czynników przedstawione zostało w raporcie. Mowa tu m.in. o drugim w skali świata miejscu, jakie Stany Zjednoczone zajmują w kwestii wskaźnika osób pozbawionych wolności (na 100 000 osób, osadzonych jest 696). Zgodnie z raportem w 2014 roku do amerykańskich więzień trafiło 2,2 mln osób, łączna liczba osób w niniejszych wyniosła wówczas 70 mln.

Powołując się na dane Gun Violence Archive, twórcy chińskiego raportu zwracają także uwagę na istotny problem aktów przemocy z użyciem broni palnej, których w samym 2016 roku w Stanach Zjednoczonych miało miejsce 58 125. W ich wyniku śmierć poniosło 15 039 osób, a 30 589 odniosło obrażenia.

źródło: commons.wikimedia.org

Podniesiono również kwestię wieloaspektowego pogarszania się warunków życia obywateli, przejawiającego się przede wszystkim zmniejszaniem się odsetka zatrudnionych na pełen etat, zmniejszaniem się wielkości klasy średniej oraz dalszym spadkiem poziomu życia niższych klas społecznych. Jako potwierdzenie tych informacji podano raport firmy consultingowej Gallup, zgodnie z którym obecnie, swoją przynależność do klasy średniej lub wyższej średniej deklaruje 51% Amerykanów, podczas, gdy w latach 2000 – 2008 było to średnio 61%. Przytoczono także artykuł Daily Mail, informujący, iż co siódmy Amerykanin (ok. 45 milionów osób) żyje w ubóstwie.

W The Human Rights Record of the United States in 2016 odniesiono się także do pogłębiających się nierówności na tle rasowym, przejawiających się zarówno największą od czterech dekad dysproporcją w wynagrodzeniach, jak i coraz częstszym odmiennym traktowaniem przez policję obywateli w zależności od koloru skóry. Powołano się tu m.in. na raport Rady Praw Człowieka ONZ, a dokładnej jej Grupy Roboczej ds. ludności pochodzenia afrykańskiego, zgodnie z którym kwestia równości rasowej wciąż stanowi dla USA wyzwanie.

Podobnie w chińskim raporcie wyrażono zaniepokojenie poziomem ochrony praw kobiet, dzieci i osób starszych. Zwrócono szczególną uwagę na kwestie nieproporcjonalnych wynagrodzeń kobiet i mężczyzn piastujących te same stanowiska, podniesiono także problem naruszeń na tle seksualnym.

Finalnie, zwrócono również uwagę na ilość ofiar cywilnych, poniesionych wskutek amerykańskich nalotów w Iraku i Syrii. W pierwszym przypadku, zginęło szacunkowo 4 568, a w drugim około 6 127 osób. Informacja ta, służyła w raporcie podkreśleniu dychotomii pomiędzy amerykańską śmiałością w wyrażaniu krytyki wobec łamiących prawa człowieka państw a skłonnością do pomijania w tej dziedzinie własnych przewinień.

Źródło: xinhuanet.com

Chiny – Rosja – Pekin i Moskwa zacieśniają współpracę nad  rozwojem morskich wysokich technologii w ramach Inicjatywy Pasa i Drogi.

W środę (08.03) rozpoczęło się dwudniowe forum Tianjin Economic-Technological Development Area.

W jego ramach dyskutowano o wymiarach chińsko – rosyjskiej współpracy nad rozwojem nowoczesnych rozwiązań technologicznych w aspekcie morskim dotyczących chińsko – mongolsko – rosyjskiego korytarza ekonomicznego w ramach Inicjatywy Pasa i Drogi.

Zgodnie z założeniami, kooperacja obejmowała będzie wspólne prace nad produkcją technologii oraz narzędzi niezbędnych dla wydobywania podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie, wykorzystywanej dla badań i eksploatacji dna morskiego robotyki, ale także działania ukierunkowane na stworzenie możliwości naukowego wykorzystania korytarzy arktycznych.

Celem wdrożenia postanowień o współpracy podczas Forum podpisano stosowne umowy z rosyjskimi uniwersytetami i instytucjami badawczymi.

Źrodło: xinhuanet.com

Dominika Krzyżańska, Patrycja Twardziak

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #12 Reviewed by on 15 marca 2017 .

Chiny – świat – Chiny rozważają uczestnictwo w spotkaniu w ramach TPP Zgodnie z wypowiedzią, jakiej w piątek (10.03) udzielił rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Geneg Shuang, władze w Pekinie poważnie rozważają przyjęcie zaproszenia na spotkanie w ramach Partnerstwa Transpacyficznego (TPP). Niniejsze spotkanie zaplanowane zostało w dniach 14 – 15 marca i odbędzie się

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Pozostaw odpowiedź