Artykuły,Publicystyka

D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #1

One China Policy fundamentem dla relacji Pekin – Waszyngton

Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Geng Shuang, wyraził zaniepokojenie wypowiedzią, której amerykański prezydent-elekt Donald Trump udzielił stacji Fox News Sunday.

Donald Trump powiedział, że „nie czuje się zobowiązany do przestrzegania polityki jednych Chin, chyba, że uda się zawrzeć z Chinami umowę regulującą inne kwestie włączając w nie handel”.

W odpowiedzi na to stwierdzenie rzecznik chińskiego MSZ podkreślił fundamentalne znaczenie, jakie respektowanie polityki jednych Chin ma dla całości chińsko-amerykańskich relacji. Zaznaczył również, iż jej naruszenie nie pozostałoby bez konsekwencji dla współpracy na linii Pekin – Waszyngton.

Ponadto Geng skierował do nowej administracji amerykańskiej wezwanie do uznania „wyjątkowej wrażliwości kwestii Tajwanu, pozostania przy polityce jednych Chin oraz trzech Wspólnych Komunikatów, a także dyskretnego rozwiązywania spraw powiązanych z kwestią tajwańską, celem uniknięcia niepokojów i szkód w relacjach chińsko-amerykańskich”.

Na podstawie: xinhuanet.com

Chiny walczą ze smogiem. Niepokojąco wysokie wskaźniki zanieczyszczenia powietrza.

Władze w Pekinie wprowadziły czerwony alarm w związku z krytycznie wysokim poziomem zagrożenia środowiskowego spowodowanym przez smog. Jest to pierwszy tego rodzaju alert w bieżącym roku.

Alarm ogłoszony w czwartek przez Ministerstwo Ochrony Środowiska dotyczyć będzie większości północnych prowincji Chińskiej Republiki Ludowej. Zgodnie z przewidywaniami od 16 do 21 grudnia skutki zanieczyszczenia powietrza najbardziej odczuwalne będą w Pekinie oraz Tiencinie, a także prowincjach Hebei, Shanxi, Shandong czy Henan.

Niepokojąco wysokie wskaźniki zanieczyszczenia powietrza wciąż pozostają jednym z głównych problemów, przed którymi stoi administracja chińska. Podjęte w związku z nimi działania mają na celu doprowadzenie do zmiany klasyfikacji tego, niosącego liczne zagrożenia zjawiska.

Adaptacja definicji w ramach nowej klasyfikacji pozwoliłaby na uznanie smogu za katastrofę meteorologiczną. Niemniej jednak zdania w tej kwestii pozostają podzielone. Z jednej strony nowa kategoryzacja znacząco wsparłaby lokalne władze, dostarczając narzędzi niezbędnych dla skutecznego i szybkiego reagowania. Z drugiej zaś forsowana regulacja z łatwością mogłaby posłużyć za drogę do uniknięcia odpowiedzialności podmiotom generującym zanieczyszczenia.

Na podstawie: xinhuanet.com, chinadaily.com

Zbliżenie chińsko-filipińskie

Podjęty w minionym tygodniu dialog na linii Pekin – Manila wskazuje na obustronną wolę zacieśniania relacji.

Rozwój kooperacji, nawiązanej w aspekcie bezpieczeństwa i obronności, ma na celu stworzenie warunków sprzyjających wzrostowi wzajemnego zaufania. Zgodnie ze słowami rzecznika Chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podjęte kroki mają na celu wznowienie oraz umocnienie wielowymiarowej, bilateralnej współpracy pomiędzy państwami.

Egzemplifikację działania zgodnego z założeniami przyjętego kierunku kooperacji, stanowi spotkanie przedstawicieli chińskiej oraz filipińskiej straży przybrzeżnej. W jego skutek powołany ma zostać Wspólny Komitet Straży Przybrzeżnej.

Zdaniem Chen Qinghonga z China Institute of Contemporary International Relations, podjęta przez administracje obu państw współpraca o profilu militarnym posłużyć może za podstawę dla budowania porozumienia między stronami. Co więcej, wytworzona atmosfera, zwiększy także szanse osiągnięcia pokojowych rozwiązań kwestii spornych na morzu południowochińskim.

Na podstawie: xinhuanet.com, chinadaily.com

Obchody 79. rocznicy masakry nankińskiej

We wtorek (13.12) miała miejsce 79. rocznica masakry nankińskiej. Od 2014 r. dzień ten obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Masakry Nankińskiej.

Główne uroczystości odbywały się w Sali Pamięci. Minuta ciszy oraz towarzyszące jej wstrzymanie ruchu drogowego i tradycyjne pochylenie głów stanowiły tego dnia najbardziej wyraźne formy okazywania szacunku ofiarom wydarzeń z 1937 r. W przededniu rocznicy Chińska Agencja Prasowa Xinhua opublikowała również nowe fotografie 30 spośród 108 ocalałych w masakrze.

Zdecydowanie emocjonalny charakter obchodów ujawnia jak żywą pozostaje w pamięci społeczeństwa chińskiego ta data. Władze podkreślają jednak, iż wyraźny akcent kładziony na utrzymywanie niniejszej pamięci nie ma na celu tworzenia antagonizmów na linii Pekin – Tokio, a jedynie budowanie silniejszego pragnienia kreowania pokojowego środowiska międzynarodowego.

Na podstawie: xinhuanet.com, chinadaily.com

Opracowanie: Dominika Krzyżańska, Patrycja Twardziak

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Krzyżańska, P. Twardziak: Przegląd najważniejszych informacji z Chin #1 Reviewed by on 21 grudnia 2016 .

One China Policy fundamentem dla relacji Pekin – Waszyngton Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Geng Shuang, wyraził zaniepokojenie wypowiedzią, której amerykański prezydent-elekt Donald Trump udzielił stacji Fox News Sunday. Donald Trump powiedział, że „nie czuje się zobowiązany do przestrzegania polityki jednych Chin, chyba, że uda się zawrzeć z Chinami umowę regulującą inne kwestie włączając w

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź