Komentarz eksperta

D. Konieczny: Rośnie rola ASEAN w regionie Azji i Pacyfiku

Ostatni szczyt APEC w Pekinie pokazał, że znaczenie gospodarcze i polityczne państw ASEAN, zwłaszcza w regionie Azji i Pacyfiku, będzie rosło. Świadczą o tym m.in. dyskutowana przez prezydentów Baracka Obamę i Xi Jinpinga koncepcja utworzenia Strefy Wolnego Handlu w regionie Azji i Pacyfiku (Free Trade Area of the Asia Pacific, FTAAP), która byłaby rozszerzeniem chińskiego projektu budowy Regionalnego Partnerstwa Gospodarczego (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), obejmującego 10 państw członkowskich ASEAN oraz Australię, Chiny, Japonię, Indie, Koreę Południową i Nową Zelandię, o kraje włączone w amerykańską inicjatywę partnerstwa transpacyficznego (Trans-Pacific Partnership, TPP). Czy oprócz strategicznej lokalizacji (między Chinami, Indiami i Japonią oraz w pobliżu głównych szlaków transportowych) krajów ASEAN kuszący dla mocarstw jest ich potencjał gospodarczy?

asaw

Zsumowana wartość gospodarek ASEAN osiągnęła w 2013 r. wielkość ok. 2,4 biliona USD, co plasuje Stowarzyszenie na siódmym miejscu na świecie za USA, Chinami, Japonią, Niemcami, Francją i Wielką Brytanią. W ostatniej dekadzie państwa członkowskie ASEAN odnotowały średni wzrost PKB na poziomie ponad 5%, ale np. Wietnam podwoił wartość swojej gospodarki w zaledwie 11 lat, Tajlandia – w 16, a Indonezja – w 19 lat. Zamieszkały przez ponad 600 mln osób region Azji Południowo-Wschodniej dysponuje trzecim po ChRL i Indiach zasobem siły roboczej, której atutem jest nadal zwiększająca się liczba młodych casino osób wchodząca na rynek pracy. Dlatego też na tle rosnących kosztów pracy w Chinach, trudności w rekrutacji nowych pracowników oraz zmiany paradygmatu rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie wagi konsumpcji wewnętrznej w PKB atrakcyjność ASEAN jako miejsca lokalizacji produkcji będzie rosła. Wskazują na to m.in. wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród japońskich firm, spośród których połowa zadeklarowała gotowość przeniesienia swoich zakładów z Chin do Azji Południowo-Wschodniej. Jednocześnie sprzyjać temu będą powiększające się różnice w średnich dziennych kosztach pracy, które są kilkakrotnie niższe w krajach ASEAN (z wyjątkiem Singapuru i Brunei) niż w Państwie Środka, np. w 2012 r. w Wietnamie były na poziomie 7 USD, Indonezji – 9 USD, Tajlandii – 16 USD, a w ChRL – 28 USD. Elementem dynamizującym ten proces będzie również inicjatywa utworzenia Wspólnoty Gospodarczej ASEA (ASEAN Economic Community, AEC), w ramach której ma być m.in. wprowadzony swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób.

Z kolei czynnikami mogącym negatywnie wpływać na procesy integracyjne w Azji Południowo-Wschodniej, poza kwestiami bezpieczeństwa, są olbrzymie różnice między poszczególnymi krajami, m.in. religijne (kraje muzułmańskie, chrześcijańskie i buddyjskie), dysproporcje w liczbie ludności (od 400 tys. do 250 mln), wielkości gospodarek (od 17 mld USD do 870 mld USD) oraz zamożności mieszkańców (np. dochód na osobę Singapuru jest ponad 50-cio krotnie wyższy niż w Kambodży i Birmie). Jednocześnie zdywersyfikowana struktura gospodarcza tych państw może być ich atutem umożliwiającym międzynarodowym koncernom lokalizowanie swojej często odmiennej działalności biznesowej w ramach jednego bloku wykorzystując m.in. niskie koszty siły roboczej (Wietnam i Indonezja), relatywnie rozwiniętą infrastrukturę (Malezja), bogate złoża surowców, w tym ropy i gazu (Birma), czy też wysoko rozwinięte systemy logistyczne i finansowe (Singapur).

Nie ulega wątpliwości, że atrakcyjność polityczna i gospodarcza integrujących się państw Azji Południowo-Wschodniej, pomimo skomplikowanej sytuacji bezpieczeństwa stanowiącej zagrożenie dla stabilności tego regionu, będzie rosła. Chiny już od wielu lat dążą do zacieśniania współpracy gospodarczej z ASEAN poprzez budowę dwustronnych lub wielostronnych forów kooperacji (ASEAN 1, ASEAN 3 oraz ASEAN 6, czyli RCEP), ograniczając w nich udział USA. Z kolei przedstawiciele Stowarzyszenia – świadomi korzyści, jakie przynosi handel z Pekinem – obawiają się zbytniego uzależnienia od ChRL i dążą do dywersyfikacji swoich relacji poprzez rozwój stosunków ze Stanami Zjednoczonymi oraz UE.

W kontekście poszukiwania przez polskich producentów nowych pozaeuropejskich rynków zbytu pozytywnie należy ocenić rosnące zainteresowanie Azją Połidniowo-Wschodnią. Ważnym elementem naszych działań powinno być m.in. rozwijanie strategicznego dialogu politycznego i ekonomicznego z krajami ASEAN, który ułatwi ekspansję handlową i inwestycyjną polskiego biznesu na tych coraz bardziej atrakcyjnych i zintegrowanych rynkach azjatyckich.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Konieczny: Rośnie rola ASEAN w regionie Azji i Pacyfiku Reviewed by on 28 listopada 2014 .

Ostatni szczyt APEC w Pekinie pokazał, że znaczenie gospodarcze i polityczne państw ASEAN, zwłaszcza w regionie Azji i Pacyfiku, będzie rosło. Świadczą o tym m.in. dyskutowana przez prezydentów Baracka Obamę i Xi Jinpinga koncepcja utworzenia Strefy Wolnego Handlu w regionie Azji i Pacyfiku (Free Trade Area of the Asia Pacific, FTAAP), która byłaby rozszerzeniem chińskiego projektu

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź