Komentarz eksperta

D. Konieczny: Ratingi chińskiej agencji Dagong dotyczące Polski i USA

Dominik-Konieczny3W opublikowanym w ostatnich dniach raporcie chińska agencja Dagong Global Credit Ratings Co. (ma już swoje przedstawicielstwo w Warszawie) utrzymała rating Polski na poziomie A-, zmieniając perspektywę na negatywną w okresie najbliższych dwóch lat (taką samą oceną agencja przyznała m.in. Brazylii i Malcie).

Za jedną z głównych przyczyn mogących negatywnie wpływać na rozwój polskiej gospodarki agencja uznała kruchą większość parlamentarną sprawującej obecnie władzę kolacji. W ocenie jej analityków konsolidacja finansowa oraz słabnący popyt w krajach UE będzie niekorzystnie wpływał na dynamikę wzrostu gospodarczego Polski (przewiduje wzrost PKB o 1,3 proc. w 2013 r. oraz 2,2 proc. w 2014 roku, a w długim okresie o ok. 3 proc.). W tym kontekście wskazuje również na wolne tempo wzrostu wartości udzielanych kredytów oraz trudności w kontroli deficytu budżetowego (będzie się to przekładało na zwiększenie długu publicznego do ponad 57 proc. PKB), a także relatywny wzrost inwestycji portfelowych, co zmniejsza stabilność struktury kapitału zagranicznego.

Zaskakujące natomiast jest kolejne obniżenie przez Dagong ratingu USA z A do A-, czyli poziomu jaki ma obecnie Polska. Jako główną przyczynę tej decyzji agencja wskazuje brak kompromisu między głównymi siłami politycznymi w zakresie długofalowego rozwiązania problemu narastającego zadłużenia.

02

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_credit_rating

Jako działanie niespójne (zdaję sobie sprawę z ograniczonych możliwości dywersyfikacji portfela) oceniam kolejne obniżenie przez chińską agencję ratingu Stanów Zjednoczonych przy jednoczesnej kontynuacji polityki lokowania przez Pekin swoich nadwyżek kapitałowych w aktywa dolarowe (tylko w trzecim kwartale br. wartość amerykańskich papierów wartościowych posiadanych przez Pekin wzrosła o 164 mld dol.). Natomiast wielokrotnie powtarzane przez władze w Pekinie apele skierowane do administracji amerykańskiej o podejmowanie odpowiedzialnych działań w celu zagwarantowania bezpieczeństwa dolarowych aktywów Chin są jak najbardziej uzasadnione. To przecież w sytuacji spadku wiarygodności dłużnika wierzyciel ma prawo żądać dodatkowego zabezpieczenia zobowiązań. Waszyngton może ponadto dążyć do osłabienia własnej waluty i zwiększenia inflacji w celu zdeprecjonowania swoich zobowiązań. Z kolei spadek wartości dolara może zmniejszyć wartość chińskich rezerw denominowanych w dolarach oraz zakłócić plany dynamicznej ekspansji kapitałowej władz w Pekinie. Dlatego też najskuteczniejszą metodą ograniczenia uzależnienia się ChRL od dolara jest zaprzestanie akumulowania rezerw. Dopóki to się nie uda, Chiny nie rozwiążą problemu lokowania swoich nadwyżek kapitałowych w obligacje amerykańskie.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Konieczny: Ratingi chińskiej agencji Dagong dotyczące Polski i USA Reviewed by on 17 grudnia 2013 .

W opublikowanym w ostatnich dniach raporcie chińska agencja Dagong Global Credit Ratings Co. (ma już swoje przedstawicielstwo w Warszawie) utrzymała rating Polski na poziomie A-, zmieniając perspektywę na negatywną w okresie najbliższych dwóch lat (taką samą oceną agencja przyznała m.in. Brazylii i Malcie). Za jedną z głównych przyczyn mogących negatywnie wpływać na rozwój polskiej gospodarki

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź