Inne-news,Komentarz eksperta

D. Konieczny: Gospodarki rozwijające się Dalekiego Wschodu trzymają się mocno

Pomimo spodziewanego ograniczenia w br. dynamiki wzrostu państw rozwijających się regionu Azji Wschodniej do 7,2% w najnowszym raporcie Bank Światowy przewiduje, że średnie tempo ich rozwoju w 2013 roku osiągnie poziom ok. 7,6%. Słabnący eksport wynikający ze spadku popytu w Europie i USA będzie równoważony rosnącą konsumpcją wewnętrzną (stymulowana przez banki centralne) oraz nakładami inwestycyjnymi w tych krajach. Wynika to m.in. ze zwiększenia przez władze Malezji wydatków w związku z lokalnymi wyborami parlamentarnymi, czy też wyższych nakładów na odbudowę infrastruktury po ubiegłorocznej powodzi w Tajlandii. Bank Światowy spodziewa się również wzrostu tego typu wydatków w Indonezji, Filipinach i Malezji. Natomiast niekorzystnie na perspektywy rozwoju Indii może wpłynąć zwiększający się dynamicznie (do ok. 6% PKB w roku fiskalnym 2012/2013) deficyt budżetowy państwa (wliczając deficyty stanowe może on nawet wzrosnąć do ponad 8% PKB).

Dużo uwagi w polskich mediach poświęcono w ostatnich dniach opublikowanym przez Chińskie Biuro Statystyczne danym, wg których gospodarka ChRL w III kwartale br. rozwijała się w tempie 7,4% (rok do roku). Wskazywano, iż są to kolejne dane mające świadczyć o „twardym lądowaniu” Państwa Środka. Kwestionowano jednocześnie ich wiarygodność (w ocenie wielu komentatorów są one zawyżone) m.in. z powodu wzrostu jedynie 3% zużycia energii elektrycznej w analogicznym okresie. Moim zdaniem tego typu interpretacja jest błędna. Rzeczywiście sektor przemysłu ciężkiego casino odczuł negatywne skutki spadku popytu w Europie i USA. Jednak są one częściowo równoważone przez dynamiczny wzrost branż energooszczędnych o wysokim wkładzie nowych technologii. W pozytywnym świetle postrzegam także perspektywy gospodarki ChRL w 2013 roku. Wskazują na to m.in. prognozy Banku Światowego, który spodziewa się w przyszłym roku wzrostu chińskiego PKB na poziomie powyżej 8%, a także rosnący w ostatnich miesiącach optymizm chińskich konsumentów. Większość (60%) z ankietowanych przedsiębiorstw zlokalizowanych w prowincjach Guangdong, Zhejiang, Jiangsu i Fujian spodziewa się również zwiększenia w II połowie br. oraz w 2013 roku swoich przychodów z eksportu. Powyżej oczekiwań są także dane dotyczące wzrostu produkcji przemysłowej w Państwie Środka.

Biorąc powyższe pod uwagę, twarde lądowanie, a nawet miękkie lądowanie w najbliższym okresie gospodarek rozwijających się Dalekiego Wschodu, w tym ChRL wydaje się mało realne (oczywiście jeśli nie dojdzie do silnej recesji w Europie oraz USA). Utrzymanie tempa rozwoju Chin na poziomie ok. 8%, podczas gdy w krajach o wysokim dochodzie ma ono wynieść ok. 1,5% jest bardzo dobrym wynikiem. Wzrost ten pozwala Pekinowi utrzymanie względnego spokoju społecznego oraz zawartego trzy dekady temu porozumienia z obywatelami o zapewnieniu odpowiednich warunków do bogacenia się w zamian za nieingerowanie w kwestie polityczne. Jednak nie uchroni on przywódców w Zhongnanhai z konieczności wdrożenia w najbliższych latach szeregu dyskutowanych obecnie w Pekinie rozwiązań mających nadać nowy impuls chińskiej gospodarce.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Konieczny: Gospodarki rozwijające się Dalekiego Wschodu trzymają się mocno Reviewed by on 25 października 2012 .

Pomimo spodziewanego ograniczenia w br. dynamiki wzrostu państw rozwijających się regionu Azji Wschodniej do 7,2% w najnowszym raporcie Bank Światowy przewiduje, że średnie tempo ich rozwoju w 2013 roku osiągnie poziom ok. 7,6%. Słabnący eksport wynikający ze spadku popytu w Europie i USA będzie równoważony rosnącą konsumpcją wewnętrzną (stymulowana przez banki centralne) oraz nakładami inwestycyjnymi

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź