Chiny news,Komentarz eksperta

D. Konieczny: Czy spowolnienie będzie korzystne chińskiej gospodarki?

Dominik KoniecznyOpublikowany kilka dni temu przez bank HSBC wstępny odczyt PMI dla Chin wyniósł 49,6 (w kwietniu było to 50,4). Był to najniższy poziom od siedmiu miesięcy i jeden z głównych czynników, oprócz sygnałów z USA o możliwości zaostrzenia polityki pieniężnej, wpływających na spadki na giełdach azjatyckich. Jednocześnie w najnowszym raporcie agencji Nielsen indeks zaufania chińskich konsumentów w I kwartale br. wzrósł do 108 punktów, co jest najlepszym wynikiem od trzeciego kwartału 2010 roku (graniczną wartością określającą optymizm lub pesymizm konsumentów jest poziom 100 punktów). Rosnący poziom optymizmu obywateli Państwa Środka pokrywa się z obserwacjami Chińskiego Urzędu Statystycznego, według którego sprzedaż detaliczna towarów konsumpcyjnych w kwietniu zwiększyła się o 12,8% w ujęciu rocznym.

A więc czy w świetle alarmujących komentarzy po publikacji wstępnego odczytu PMI obawy o poważne konsekwencje spowolnienia chińskiej gospodarki są zasadne? Moim zdaniem nie.

Tempo wzrostu PKB ChRL w pierwszym kwartale br. wyniosło 7,7% i wpisuje się w założenia władz w Pekinie o stopniowym ograniczaniu jego dynamiki. W pełni podzielam również oceny S. Rocha (autor książki „The next Asia”), który twierdzi, że powiązanie zmniejszenia tempa rozwoju gospodarki z jednoczesną zmianą jej modelu (zwiększenie roli sektora usług oraz konsumpcji wewnętrznej) de facto będzie korzystne online casino dla Państwa Środka. Tego typu kierunek rozwoju potwierdzają m.in. prognozy McKinsey&Company, która w perspektywie 2030 r. spodziewa się zwiększenia udziału w PKB sektora usług z obecnych ok. 44% do 53% PKB, a spadku z 47% do 42% przemysłu i rolnictwa (z 9% do 4%). Pomimo niższej dynamiki wzrostu Pekin będzie w stanie wygenerować odpowiednią liczbę nowych miejsc pracy. Wynika to z faktu wyższej pracochłonności usług od sektora przemysłowego, który implementując coraz nowsze rozwiązania technologiczne, ograniczał zatrudnienie potrzebne do wytworzenia jednostki PKB (według S. Rocha chiński sektor usług do wytworzenia jednostki PKB potrzebuje o ok. 35% więcej pracowników niż branża przemysłowa i budowlana). Wzrost oparty w większym stopniu na usługach umożliwi również Pekinowi realizację planów w obszarze przeciwdziałania zmianom klimatu oraz ograniczenia emisji m.in. dwutlenku węgla do atmosfery. Należy podkreślić, że w ramach założeń chińskiego 12. planu 5-letniego Pekin zamierza do 2015 r. zwiększyć udział paliw innych niż kopalne w zużyciu energii pierwotnej do 11,4%, zmniejszyć zużycie energii o 16%, ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 17% oraz dwutlenku siarki o 8%.

Wzrost w tempie dwucyfrowym średnich wynagrodzeń oraz liberalizacja procedur kształtowania stopy procentowej oraz udzielania kredytów wpisują się w dążenie Pekinu do zwiększenia siły nabywczej ludności, która będzie dodatkowo wzmacniania przez dalszą aprecjację kursu juana. Dlatego też według McKinsey&Company udział konsumpcji prywatnej w PKB (obecnie ok. 30 %) po 2020 r. ponownie przegoni wkład inwestycji (obecnie ponad 45%), a eksport netto z rekordowego w 2008 r. poziomu ok. 10% spadnie do ok. -1% (wydatki rządowe będą wahały się na poziomie ok. 15-17% PKB). Kluczowym będzie również fakt, iż w wyniku wyższego tempa wzrostu konsumpcji niż dochodów poziom oszczędności ulegnie istotnemu zmniejszeniu. Może to mieć poważne konsekwencje dla światowego rynku długu, ponieważ ograniczy chińskie inwestycje w papiery skarbowe emitowane zarówno przez USA, jak i kraje europejskie.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Konieczny: Czy spowolnienie będzie korzystne chińskiej gospodarki? Reviewed by on 27 maja 2013 .

Opublikowany kilka dni temu przez bank HSBC wstępny odczyt PMI dla Chin wyniósł 49,6 (w kwietniu było to 50,4). Był to najniższy poziom od siedmiu miesięcy i jeden z głównych czynników, oprócz sygnałów z USA o możliwości zaostrzenia polityki pieniężnej, wpływających na spadki na giełdach azjatyckich. Jednocześnie w najnowszym raporcie agencji Nielsen indeks zaufania chińskich

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź