Chiny news,Komentarz eksperta

D. Konieczny: Chiny w perspektywie 2030 roku

Ewolucja chińskiego modelu rozwoju gospodarczego będzie jednym z ważnych czynników wpływających w kolejnych latach na relacje ekonomiczne oraz aktywność biznesową w regionie Azji Wschodniej, w tym również na światową i polską gospodarkę.

W tym kontekście chciałbym podkreślić znaczenie stopniowego ograniczania tempa wzrostu PKB ChRL przy jednoczesnym wzroście znaczenia konsumpcji prywatnej oraz sektora usług. Co do stopniowego spadku dynamiki wzrostu gospodarki Państwa Środka istnieje wśród ekonomistów konsensus. Potwierdzają to również prognozy firmy konsultingowej McKinsey&Company, które wskazują, że w kolejnych pięcioletnich okresach tempo wzrostu chińskiego PKB będzie się zmniejszało średnio o jeden punkt procentowy, z obecnych ok. 8% (do 2015 r.) do 5% w latach 2025-2030. Jednocześnie będzie rosła – przy bardzo aktywnym wsparciu Pekinu – wydajność pracy oraz wynagrodzenia, a w rezultacie udział dochodów prywatnych w PKB. Świadczą o tym m.in. zwiększające się w tempie dwucyfrowym średnie pensje, a także aktywność władz w zakresie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (deregulacja sektora finansowego, w tym ustalania poziomu stopy procentowej casino online co ułatwi dostęp do kredytu oraz dalsze otwieranie kolejnych branż). Celem tego typu działań jest m.in. przyspieszenie procesów wypychania produkcji o niskim wkładzie technologicznym poza Chiny oraz zdynamizowanie rozwoju sektora usług. Wpisują się one również w dążenie Pekinu do zwiększenia siły nabywczej ludności, która będzie dodatkowo wzmacniania przez dalszą aprecjację kursu juana. Dlatego też po 2020 r. udział konsumpcji prywatnej w PKB (obecnie ok. 30 %) ponownie przegoni wkład inwestycji (obecnie ponad 45%), a eksport netto, z rekordowego w 2008 r. poziomu ok. 10% spadnie do ok. -1% (wydatki rządowe będą oscylowały na poziomie ok. 15-17% PKB). Jednocześnie w wyniku wyższego tempa wzrostu konsumpcji niż dochodów (w skutek implementacji programu opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia społecznego) poziom oszczędności zmniejszy z obecnych ponad 40% do niecałych 30% PKB w 2030 roku. A więc Chiny będą podążać ścieżką rozwoju charakterystyczną dla innych krajów Azji Wschodniej, w tym Korei Południowej i Japonii. Potwierdza to również spodziewane w perspektywie 2030 r. zwiększenie udziału w PKB sektora usług z obecnych ok. 44% do 53% PKB, a spadku z 47% do 42% przemysłu i rolnictwa (z 9% do 4%).

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Konieczny: Chiny w perspektywie 2030 roku Reviewed by on 5 lutego 2013 .

Ewolucja chińskiego modelu rozwoju gospodarczego będzie jednym z ważnych czynników wpływających w kolejnych latach na relacje ekonomiczne oraz aktywność biznesową w regionie Azji Wschodniej, w tym również na światową i polską gospodarkę. W tym kontekście chciałbym podkreślić znaczenie stopniowego ograniczania tempa wzrostu PKB ChRL przy jednoczesnym wzroście znaczenia konsumpcji prywatnej oraz sektora usług. Co do

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

komentarze 2

 • Nie wydaje mi się, żeby prognoza, która głosi, że Chiny wskoczą na pierwsze miejsce w PKB na świecie do 2030 roku się sprawdziła. Chiny oczywiście mają olbrzymi potencjał, ale cudów nie zrobią i pewnych granic nie przeskoczą.

  • @ p. ANTI
   Czu mógłby Pan uzasadnić swoją opinię ?

Pozostaw odpowiedź