Komentarz eksperta

D. Konieczny: Chiny kupią rosyjski gaz

A JEDNAK PODPISANO. Taka nasunęła mi się pierwsza myśl po podaniu przez media wiadomości, że w ostatnim dniu wizyty prezydenta Federacji Rosyjskiej w Chinach strony osiągnęły porozumienia w sprawie kontraktu gazowego. Jeszcze dzień wcześniej upubliczniono przecież informację, że Moskwa i Pekin nie podpiszą negocjowanej od ponad dekady umowy. Jako powód wskazywano m.in. zbyt wysokie żądania strony rosyjskiej co do ceny surowca oraz jej powiązania z notowaniami ropy naftowej.

Tak naprawdę informacje dotyczące szczegółów  kontraktu gazowego są bardzo ograniczone. Wiadomo jedynie, że Chiny będą importować 38 mld m³ gazu rocznie przez okres 30 lat po cenie bazowej ok. 350 USD za 1000 m³ tego surowca. W celu umożliwienia przesyłu gazu do ChRL Moskwa zobowiązała się do wybudowania w okresie najbliższych 5-6 lat gazociągu ze Wschodniej Syberii do wybrzeży Oceanu Spokojnego o długości ok. 3,5 tys. km z odnogą do Chin. Koszt tej inwestycji, która będzie realizowana wzdłuż już istniejącego ropociągu Wschodnia Syberia-Ocean Spokojny, szacowany jest nawet na 80 mld USD.

pipeline
Co mógł ugrać Pekin?

W 2011 r. udział gazu w chińskim zużyciu energii wynosił ok. 4 proc. Prognozy wskazują jednak na jego dynamiczny wzrost w bilansie energetycznym ChRL do 8 proc. w 2015 r. i 10 proc. w latach 2020-2025  (w kwotach bezwzględnych będzie to wzrost z poziomu ok. 250 mld m³ do nawet 400 mld m³ rocznie). Wynika to głównie z dążenia władz chińskich do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz przeciwdziałania zmianom klimatu (12. Plan Pięcioletni zakłada m.in. redukcję emisji dwutlenku węgla o 17 proc.). W online casino tym kontekście zagwarantowanie przez Państwo Środka dostaw surowca przy jednoczesnym utworzeniu kolejnego alternatywnego szlaku transportu wpisuje się w strategię Pekinu w zakresie dywersyfikacji źródeł. Obecnie pozyskuje on surowiec z trzech niezależnych źródeł: wydobycie krajowe (Chiny prowadzą również intensywne prace w celu rozpoczęcie eksploatacji największych na świecie złóż gazu łupkowego), import z państw Azji Środkowej (docelowo ma wynosić 60 mld m³ gazu rocznie) oraz w postaci LNG z regionu Bliskiego Wschodu. Umowę tą postrzegam raczej w kategoriach biznesowych, a nie jako akt potwierdzający zacieśnienie wzajemnych relacji politycznych, których charakter znakomicie oddaje ich porównanie do małżeństwa z wieloletnim stażem, które śpi w jednym łożu, ale ma odmienne sny.

Zakładam także, że w rozmowach władze w Pekinie bezwzględnie wykorzystywały osłabioną obecnie pozycję negocjacyjną strony rosyjskiej oraz de facto niewielką wagę tego kontraktu w chińskim bilansie energetycznym (niecałe 10 proc. prognozowanego zużycia gazu), jak i Federacji Rosyjskiej jako importera towarów wytwarzanych w Państwie Środka (Rosja jest odbiorcą ok. 2,2 proc. chińskiego eksportu, USA – 20 proc.).

Biorąc powyższe pod uwagę mam poważne wątpliwości co do podawanej przez media ceny, jaką Chiny mają płacić za importowany surowiec, czyli ok. 350 USD z 1000 m³. Pamiętam, jak kilka lat temu Pekin odmawiał podpisania kontraktu z Moskwą na zakup gazu za ok. 250 USD z 1000 m³. Jako wielkość do zaakceptowania wskazywał wtedy poziom poniżej 200 USD za 1000 m³. Dlatego też cena faktycznie płacona przez ChRL za dostawy surowca będzie poniżej podawanego publicznie poziomu bazowego. Nie można również wykluczyć, że porozumienie gazowe powiązane będzie z innymi koncesjami na rzecz Chin.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Konieczny: Chiny kupią rosyjski gaz Reviewed by on 22 maja 2014 .

A JEDNAK PODPISANO. Taka nasunęła mi się pierwsza myśl po podaniu przez media wiadomości, że w ostatnim dniu wizyty prezydenta Federacji Rosyjskiej w Chinach strony osiągnęły porozumienia w sprawie kontraktu gazowego. Jeszcze dzień wcześniej upubliczniono przecież informację, że Moskwa i Pekin nie podpiszą negocjowanej od ponad dekady umowy. Jako powód wskazywano m.in. zbyt wysokie żądania

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

KOMENTARZE: 1

Pozostaw odpowiedź