Chiny news,Komentarz eksperta

D. Konieczny: Chińsko-amerykańska kooperacja w obszarze gazu łupkowego

Dominik KoniecznyW ostatnim okresie zarówno w Chinach, jak i USA toczy się dyskusja na temat możliwości zacieśnienia kooperacji między obydwoma krajami w obszarze eksploracji gazu łupkowego w ChRL. Impulsem do zapoczątkowania dwustronnej współpracy było podpisanie w 2009 r. przez prezydentów USA i Chin – Baracka Obamę i Hu Jintao – pakietu umów dotyczących realizacji wspólnych projektów w zakresie „czystej energii”, w tym udostępnieniu przez Waszyngton chińskim koncernom technologii wydobycia niekonwencjonalnego gazu (deklaracje te zostały również powtórzone w trakcie wizyty w ubiegłym miesiącu w Pekinie amerykańskiego sekretarza stanu J. Kerry”ego). Tego typu współpraca – jeśli zakończy się sukcesem – może stanowić olbrzymi impuls dla rozwoju gospodarczego oraz ochrony środowiska naturalnego ChRL w kolejnej dekadzie. Dlaczego?

Emisja dwutlenku węgla (CO2), dwutlenku siarki (SO2) oraz tlenków azotu (NOx) w wyniku konsumpcji gazu jest kilkukrotnie niższa niż w przypadku węgla i ropy naftowej.

Tabelka

Redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery jest ważnym elementem polityki Pekinu, co potwierdzają założenia chińskiego 12. planu 5-letniego. W jego ramach zamierza on do 2015 r. m.in. zmniejszyć zużycie energii o 16%, ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 17% oraz dwutlenku siarki o 8%. Z kolei w perspektywie 2020 r. planuje redukcję emisji CO2 na jednostkę PKB nawet o 40-50%.

Jednym z czynników, który ma umożliwić realizację ww. założeń, jest konieczność ograniczenia udziału węgla w chińskim bilansie energetycznym przy jednoczesnym zwiększeniu konsumpcji tzw. zielonych nośników, w tym gazu (w chińskim bilansie energetycznym węgiel stanowi 70%, natomiast gaz – 4% przy planach zwiększenia jego udziału do 8% w 2015 r. i 10% w 2020 r.). Rosnący popyt na gaz powoduje, że już obecnie Chiny importują ok. 30% krajowej konsumpcji tego surowca, głównie w formie LNG, którego ceny w Azji Wschodniej są jednymi z najwyższych w świecie. Rosnącą zależność od importu gazu może ograniczyć eksploracja własnych zasobów tego surowca, którego według szacunków amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej ChRL posiada największe w świecie złoża (są one dwukrotnie wyższe niż w USA). Jednak opracowanie własnych technologii zajmuje wiele lat. Dlatego też jednym z coraz częściej rozważanych sposobów na zdynamizowanie prac w tym obszarze jest pozyskanie przez Chiny amerykańskich rozwiązań oraz odpowiednich umiejętności wydobycia gazu łupkowego. W tym celu China National Offshore Oil Company (CNOOC) nabyła ponad 30% udziałów w projekcie wydobycia gazu łupkowego przez amerykańską korporacją Chesapeake Energy w Teksasie w złożach w Wyoming i Colorado, a chiński Sinopec podpisał umowę o współpracy z Devon Energy. Z kolei północnoamerykański koncern ConocoPhillips parafował porozumienie z Sinopec dotyczące realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych. Ponadto w celu zacieśnienia relacji między małymi i średnimi spółkami z obszaru eksploatacji niekonwencjonalnych zasobów best online casino surowców energetycznych Waszyngton powołał Amerykańskie Centrum Rozwoju Technologii Gazu Łupkowego. Z kolei ChRL utworzyła, na bazie będącej własnością Petro China Agencji Rozwoju i Eksploracji w m. Langfang w prowincji Hebei, Narodowe Centrum Badań nad Gazem Łupkowym. Jednocześnie ułatwienia administracyjne oraz ulgi podatkowe wprowadziły władze w Pekinie (do każdego wydobytego w latach 2012-2015 metra sześciennego gazu łupkowego Pekin zaoferował dopłatę wielkości 0,4 juana). Ponadto w ubiegłym roku rozszerzono zapisy prawne regulujące napływ kapitału zagranicznego poprzez dodanie do kategorii projektów „zalecanych” rozwój technologii wydobycia gazu łupkowego.

Jednak w procesie implementacji technologii amerykańskich Chiny muszą rozwiązać m.in. trudności związane z różnicami w strukturze geologicznej złóż. Pokłady gazu łupkowego znajdują się w Chinach w regionach, które mają ograniczone zasoby wody (Mongolia Wewnętrzna, Sinciang) oraz niewystarczająco rozwiniętą infrastrukturę drogową, kolejową i rurociągową. Inna jest również struktura sektora energetycznego w Państwie Środka, gdzie de facto kluczową rolę pełnią trzy narodowe koncerny (w USA w poszukiwanie gazu łupkowego zaangażowane są setki niewielkich spółek).

Rozwój bilateralnej współpracy w zakresie najnowszych technologii wydobycia gazu łupkowego wskazuje na zmianę polityki USA w porównaniu do lat wcześniejszych, kiedy to m.in. amerykańskie władze wymusiły na CNOOC w 2005 r. wycofanie się z przetargu o Unocal. A przecież interesy Pekinu i Waszyngtonu są w tym obszarze komplementarne. Stany mają technologie, w Chiny kapitał, który mogą przeznaczyć na realizację tego typu projektów. Współpracę między obydwoma krajami należy również rozpatrywać w kontekście globalnym. Zwiększenie przez Chiny zużycia własnego gazu przy redukcji wykorzystania węgla wpłynie korzystnie na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz ograniczenie emisji m.in. dwutlenku węgla do atmosfery. Państwo Środka konsumuje obecnie 47% światowej podaży węgla, a w ostatniej dekadzie podwoiło jego zużycie.A więc jakiekolwiek działania mające na celu zmniejszenie światowego zużycia tego surowca są bezcelowe, jeśli nie uwzględniają zamiarów Pekinu.

wykres

Wydobycie przez Chiny gazu łupkowego ograniczy również rosnącą zależność Chin od dostaw surowców energetycznych z regionów niestabilnych, co może wpłynąć (podobnie jak to ma miejsce w Ameryce) na zmianę priorytetów w polityce zagranicznej chińskich władz. Stanowić również będzie ważny impuls m.in. w wyniku spadku cen gazu, rozbudowy infrastruktury oraz rozwoju nowych metod wydobycia dla wzrostu gospodarczego i technologicznego Państwa Środka. Osłabi ponadto rywalizację między USA a ChRL w dostępie do złóż surowców energetycznych.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Konieczny: Chińsko-amerykańska kooperacja w obszarze gazu łupkowego Reviewed by on 31 maja 2013 .

W ostatnim okresie zarówno w Chinach, jak i USA toczy się dyskusja na temat możliwości zacieśnienia kooperacji między obydwoma krajami w obszarze eksploracji gazu łupkowego w ChRL. Impulsem do zapoczątkowania dwustronnej współpracy było podpisanie w 2009 r. przez prezydentów USA i Chin – Baracka Obamę i Hu Jintao – pakietu umów dotyczących realizacji wspólnych projektów w

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

KOMENTARZE: 1

 • Bardzo to dziwne Chiny i USA potrafią i maja determinację do pozyskiwania gazu z łupków natomiast Europa tak jak i my co najważniejsze trafiamy na nieprzezwyciężone przeszkody.

Pozostaw odpowiedź