Komentarz eksperta

D. Konieczny: Chiński dług szybko rósł w ostatnich latach

Światowy kryzys gospodarczy i wiążący się z nim spadek popytu na świecie zagroził rozwojowi chińskiej gospodarki napędzanej m.in. eksportem. Dążąc do utrzymania wysokiego tempa wzrostu PKB, władze ChRL przygotowały i wdrożyły w 2008 r. potężny pakiet antykryzysowy o wartości prawie 600 mld USD (ok. 14% PKB) mający na celu stymulację popytu wewnętrznego. W jego ramach realizowano projekty infrastrukturalne, budowę tanich mieszkań, a także wprowadzono ulgi podatkowe. Jednocześnie Pekin przyznał prawo władzom lokalnym do pozyskiwania dodatkowego finansowania poprzez tworzenie lokalnych wehikułów inwestycyjnych. W konsekwencji tych działań, a także w skutek ekspansywnej polityki fiskalnej i kredytowej (duży przyrost zadłużenia gospodarstw domowych oraz sektora korporacyjnego) w ostatnich siedmiu latach chiński dług niepokojąco się zwiększył.

Szereg ciekawych danych dot. zadłużenia Państwa Środka przedstawia opublikowany w bieżącym roku przez McKinsey Global Institute raport pt. „Debt and (not much) deleveraging”. W ocenie autorów chiński dług publiczny w wyniku m.in. realizacji ww. programu antykryzysowego wzrósł z 33,9% PKB w 2008 r. do 55% w połowie 2014 roku. Natomiast całkowite zadłużenia ChRL (282% PKB), w skład którego wchodzą zobowiązania rządu centralnego i lokalnego (55% PKB), dług korporacyjny (125% PKB), zadłużenie gospodarstw domowych (38% PKB) oraz sektora finansowego (65% PKB) zwiększyło się czterokrotnie, z 7 bln USD do 28,2 bln USD w okresie 2007 r.-połowa 2014 roku. W rezultacie w relacji do PKB dług ChRL przekroczył całkowite zadłużenie USA, które w połowie ubiegłego roku wynosiło 269% PKB. Autorzy raportu szacują, że przy utrzymaniu tendencji wzrostowej do 2018 r. dług Chin może osiągnąć poziom 400% PKB.

Źródło: McKinsey Global Institue, Debt and Deleveragin, Feb 2015

Źródło: McKinsey Global Institue, Debt and Deleveragin, Feb 2015

Biorąc natomiast pod uwagę jedynie dług centralny i lokalny (55% PKB), to w Chinach jest on nadal znacznie niższy niż w wielu krajach wysoko rozwiniętych, np. w Japonii w poł. 2014 r. wynosił on 234% PKB, w USA 89% PKB, a w Polsce 57% PKB.

W ocenie ekspertów McKinsey Global Institute dynamiczny wzrost chińskiego długu może powodować w przyszłości trzy podstawowe zagrożenia dla stabilności finansów publicznych tego kraju. Po pierwsze, ok. 30% kredytów (tj. 6,5 bln USD), best online casino które w większości trafiły do branży nieruchomości, zastała udzielona przez tzw. równoległy system bankowy (shadow banking). Obiecując ponadprzeciętne stopy zwrotu z wpłaconego kapitału (10-15% rocznie), cieszy się on dużą popularnością wśród depozytariuszy. Realizacja tak wysokich zysków wymusza jednak na zarządzających inwestycje w instrumenty obarczone wysokim ryzykiem. Reklamowanie i dystrybuowanie tych produktów przez banki sprawia złudne wrażenie, że zainwestowane na rynku shadow bankingu kapitały są gwarantowane przez banki.

Drugim czynnikiem potęgującym zagrożenie dla stabilności chińskiego sektora finansowego jest zadłużenie lokalnych wehikułów inwestycyjnych (ich działalności koncentruje się przede wszystkim na realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym budowie portów lotniczych, autostrad i parków przemysłowych). W latach 2009-2014 wartość zobowiązań zaciągniętych przez wehikuły inwestycyjne gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wyniosła 2,9 bln USD. W rezultacie zadłużenie większości prowincji przekroczyło 100% ich rocznych dochodów. Przeprowadzony w połowie 2014 r. przez Pekin audyt wykazał, że ok. 20% zaciągniętych w ostatnim okresie pożyczek przez władze prowincji oraz duża część dochodów ze sprzedaży ziemi była przeznaczona na spłatę starego zadłużenia.

Trzecim elementem ryzyka jest powiązanie znacznej części długu (ok. 9 bln USD) z sektorem nieruchomości. W okresie wzrostu cen mieszkań zagrożenie to nie występuje. Natomiast w sytuacji ich załamania duża liczba developerów i spółek powiązanych z tą branżą (tworzą ponad 15% chińskiego PKB) będzie miała trudności w realizacji swoich zobowiązań. W ocenie McKinsey Globar Institue ewentualne koszty budżetowe wynikające z konieczności pokrycia potencjalnych strat spowodowanych przez ww. ryzyka to ok. 3,2 bln USD. Ich spłata przez Pekin np. poprzez emisję obligacji spowodowałby wzrost chińskiego długu publicznego do 79% PKB.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D. Konieczny: Chiński dług szybko rósł w ostatnich latach Reviewed by on 2 czerwca 2015 .

Światowy kryzys gospodarczy i wiążący się z nim spadek popytu na świecie zagroził rozwojowi chińskiej gospodarki napędzanej m.in. eksportem. Dążąc do utrzymania wysokiego tempa wzrostu PKB, władze ChRL przygotowały i wdrożyły w 2008 r. potężny pakiet antykryzysowy o wartości prawie 600 mld USD (ok. 14% PKB) mający na celu stymulację popytu wewnętrznego. W jego ramach realizowano

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź