Artykuły,Publicystyka

D.C. La: Stosunki UE-Wietnam w sytuacji zmiennego nastawienia ku Azji

Co przyniosą ramowe umowy partnerskie i wszechstronnej współpracy (PCA) Wietnam-UE?

Wietnam i Unia Europejska ustanowiły oficjalne stosunki dyplomatyczne 28 listopada 1990 roku. Sześć lat później UE otworzyła stałe przedstawicielstwo w stolicy Wietnamu, Hanoi. Od tego czasu stosunki dwustronne szybko umacniały się we wszystkich dziedzinach. Wietnam i UE regularnie wymieniają delegacje wysokiego szczebla, ostatnimi ważnymi wizytami były te przewodniczącego Komisji Europejskiej Manuela Barroso w Wietnamie w dniach 25-26 sierpnia 2014 roku oraz wysokiej komisarz UE ds. Bezpieczeństwa i Spraw Zagranicznych Catherine Ashton w dniach 11-12 sierpnia 2014 r. UE stała się jednym z najważniejszych partnerów Wietnamu w różnych dziedzinach, w szczególności w zakresie ekonomii, handlu, inwestycji. Pozytywnie przyczyniła także się do procesu rozwoju gospodarczego i integracji społecznej coraz bardziej międzynarodowej gospodarki Wietnamu.

Rok 2012 oznacza przełom w stosunkach Wietnam-UE, obie strony podpisały wówczas porozumienie ramowe o partnerstwie i wszechstronnej współpracy (PCA). Handel i inwestycje są ważnymi filarami w stosunkach Wietnam-UE. Od 2001 do 2013 roku handel dwustronny zwiększył się ponad 7 razy, z 4,5 miliardów dolarów w 2001 roku do 33,7 miliardów dolarów w 2013 roku. W 2012 roku Unia Europejska pierwszy raz w historii prześcignęła Amerykę pod względem rynku eksportowego dla Wietnamu. Wzajemny handel pomiędzy Wietnamem a UE jest wysoce komplementarny, Wietnam nie jest konkurentem Unii i osiąga się nadwyżkę w handlu. Struktura eksportu Wietnamu do UE zmieniła się w kierunku zwiększenia udziału wyrobów wysokiej jakości, zdrowej żywności, rzemiosła, zmniejszenia odsetka średniej jakości towarów i surowych produktów rolnych. Główne pozycje importu z UE  do Wietnamu to maszyny, narzędzia i ich części, komputery, wyroby elektroniczne i komponenty, surowce włókiennicze wykorzystywane do szycia skóry, farmaceutyki, chemikalia i produkty chemiczne oraz środki transportowe.

Jeśli chodzi o inwestycje do czerwca 2014 roku, już 23 na 28 państw członkowskich UE inwestowało w Wietnamie 1471 projektów o łącznym kapitale deklarowanym na 18,38 miliardów USD. Branże inwestycyjne to przetwórstwo i produkcja; wytwarzanie energii elektrycznej, gazu i wody; także w zakresie informacji i komunikacji oraz biznesu nieruchomości. Kraje UE prowadzą projekty w większości województw i miast Wietnamu.

UE nie tylko jest ważnym partnerem dla handlu i inwestycji, ale także Unia Europejska i jej państwa członkowskie są największymi dawcami kapitału pomocy rozwojowej (ODA) dla Wietnamu. Unia zobowiązała się do zwiększenia pomocy do wysokości 400 milionów euro w latach 2014-2020, co oznacza wzrost o 30% w porównaniu z okresem 2007-2013.

Oprócz stosunków dwustronnych Wietnam i UE współpracują także w wielu dziedzinach na wielostronnych forach i organizacjach międzynarodowych, w szczególności w ramach ASEAN-UE, ASEM i ONZ. Obecnie Wietnam jest krajem-koordynatorem dialogu stosunków ASEAN-UE. 7 stycznia 2014 roku Wietnam i UE z powodzeniem przewodniczyły 20. spotkaniu ministrów spraw zagranicznych ASEAN-UE pod hasłem „W stronę partnerstwa strategii ASEAN-UE na rzecz pokoju, stabilności i dobrobytu”.

Działania do stworzenia umów o wolnym handlu Wietnam-UE

Również w 2012 roku Wietnam i UE formalnie rozpoczęły negocjacje umów o wolnym handlu. Obecnie po dziewięciu rundach rozmów oczekuje się, że umowy mają być podpisane w 2014 roku. Ma do tego dojść na dziesiątym szczycie ASEM, który odbędzie się we Włoszech w dniach 16-17 października 2014 roku z udziałem premiera Wietnamu Nguyen Tan Dunga. To bardzo ważna okazja dla Wietnamu i UE do przyspieszenia procesu podpisywania umów o wolnym handlu, które mogą obu stronom przynieść wiele korzyści.

W przypadku Wietnamu zniesienie ceł importowych w ramach umowy o wolnym handlu FTA przyniesie zwiększenie siły i pozycji tego państwa w porównaniu z konkurentami na rynku UE i wzrost samego eksportu do Unii. Dodatkowo wpłynie na obniżenie podatków i na niższe ceny technologii i wysokiej jakości surowców pochodzących z UE. Import usług wysokiej jakości z Unii ma na celu stworzenie warunków dla wietnamskich przedsiębiorstw, które z kolei staną się bardziej konkurencyjne w dłuższej perspektywie. Rząd Wietnamu podejmuje te wysiłki, by usprawnić ramy prawne dla sektora usług niekomercyjnych.

Według badań z Wietnamu i UE, jeśli umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią a Wietnamem zostaną podpisane, eksport z Wietnamu do UE wzrośnie średnio o 4 proc. na rok (6 proc. Rocznie, jeżeli chodzi o takie towary jak odzież, obuwie, meble), podczas gdy  import z UE do Wietnamu może wzrosnąć o 3,1 proc. na rok. Dodatkowo bezpośrednie inwestycje UE w Wietnamie ulegną poprawie dzięki większej swobodzie działalności i ich jakości. Inne sektory gospodarki Wietnamu polepszą się, a także pozytywny skutek będzie można odnotować w poziomach krajowych cen, płac i zatrudnieniu pracowników.

Dla UE Wietnam jest małym partnerem, ale uważa się go za potencjalny rynek o dużej wartości, ponieważ gospodarka kraju rozwija się szybko, ludność jest młoda i o dużym potencjale zdolnym wchłonąć dużo towarów i usług. Do tego sam kraj jest stabilny, atrakcyjny dla inwestycji, a wietnamski rząd chce tworzyć bardziej korzystne warunki prawne dla inwestorów zagranicznych. Od 2011 roku do dziś Wietnam podpisał już umowy o wolnym handlu z sześcioma największymi gospodarkami świata, a do 2015 roku ma zakończyć podpisywanie kolejnych 6 FTA z 55 krajami. Warto zauważyć, że Wietnam potrzebuje technologii, materiałów, handlu, wysokiej jakości usług z UE.

Choć obecnie Wietnam eksportuje swoje towary do Unii, a sama UE notuje nadwyżkę w handlu, po podpisaniu umów FTA ten trend może odwrócić się w dłuższej perspektywie. Podpisanie FTA z Wietnamem pomoże także Unii zbliżyć się z państwami ASEAN i innymi krajami azjatyckimi, takimi jak Japonia, Chiny, czy Indie. Stworzy możliwości handlowe dla inwestorów i usługodawców z UE; zapewnienia poszanowanie praw własności intelektualnej; wspieranie celów polityki niekomercyjnej (środowisk i spraw społecznych) w Wietnamie. Ponadto umowy z Wietnamem przyczynią się do zwiększenia wpływów i miękkiej siły UE w regionie.

Premier Wietnamu Nguyễn Tấn Dũn w Senacie RP ,Źródło: Wikimedia Commons

Premier Wietnamu Nguyễn Tấn Dũn w Senacie RP, Źródło: Wikimedia Commons

Szanse dla Polski

Polska i Wietnam mają bardzo dobrą historię stosunków przyjaźni i kontaktów handlowych. Do tego oba kraje będą świętować 65. rocznicę współpracy dyplomatycznej w przyszłym roku. Polska jest największym partnerem handlowym Wietnamu w Europie Środkowej i Wschodniej z obrotem rocznym w handlu osiągającym 1 mld dolarów. Wietnam oficjalnie stawia Polskę na liście 36 krajów, które eksportują produkty rolne do Wietnamu. Jest to szczególnie ważne wobec rosyjskich sankcji nałożonych na Polskę.

6 stycznia 2014 roku polski wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Kacperczyk wraz z 50 polskimi przedsiębiorcami z sektora rolno-spożywczego, zielonych technologii, informatyki, budownictwa, usług farmaceutycznych i stoczniowych odwiedziła Wietnam i zorganizowała konferencję ekonomiczną pod hasłem „Wietnam-Polska”  w Hanoi w celu dalszego pogłębiania możliwości inwestycyjnych i operacyjnych. Społeczność wietnamska w Polsce, na którą składa się ponad 30 tys. osób, jest ważnym ogniwem w promowaniu dwustronnych stosunków gospodarczych. Jednakże współpraca pod względem handlu i inwestycji między Wietnamem a Polską jest nadal ograniczona, niewspółmierna do potencjału. Przeszkodą są w dużej mierze bariery w handlu. Dlatego dzięki podpisaniu umów FTA między Wietnamem a UE, oba kraje będą miały okazję do promowania własnych interesów i korzyści z nich wynikających, a przedsiębiorcy zyskają nowe możliwości do inwestycji i rozwoju handlu.

Dr La Duc Trung, Instytut Nauki i Kultury Wietnamskiej Szkoły Wyższej  Almamer w Warszwie

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
D.C. La: Stosunki UE-Wietnam w sytuacji zmiennego nastawienia ku Azji Reviewed by on 14 października 2014 .

Co przyniosą ramowe umowy partnerskie i wszechstronnej współpracy (PCA) Wietnam-UE? Wietnam i Unia Europejska ustanowiły oficjalne stosunki dyplomatyczne 28 listopada 1990 roku. Sześć lat później UE otworzyła stałe przedstawicielstwo w stolicy Wietnamu, Hanoi. Od tego czasu stosunki dwustronne szybko umacniały się we wszystkich dziedzinach. Wietnam i UE regularnie wymieniają delegacje wysokiego szczebla, ostatnimi ważnymi wizytami

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź