Chiny

Chiński marsz ku innowacyjności- nauka i technologia

China science

Wysiłki ekonomistów zmierzające do wyjaśnienia przyczyn fenomenu sukcesów gospodarczych Chin doprowadziły do kilku ciekawych wniosków. O wzroście gospodarczym w Azji zadecydowały przede wszystkim akumulacja kapitału, asymilacja nowych technologii i środków z zagranicy, wysoki poziom inwestycji (w tym BIZ) oraz wzrost produktywności czynników produkcji. Obecnie, w dobie gospodarki opartej na wiedzy, sama akumulacja kapitału nie wystarczy by podtrzymać trend wzrostowy. Innowacyjność została zinentyfikowana jako główna siła zrównoważonego modelu wzrostu. Mając na względzie powyższe, rząd chiński opracował w 2006 roku Narodową Strategię Rozwoju Wiedzy i Technologii 2006 -2020 i podjął aktywną politykę wsparcia rodzimej innowacyjności i uniezależnienia jej od firm zagranicznych.  Już na tym etapie powyższe działania przynoszą spektakularne rezultaty, choć trzeba też zaznaczyć, że Strategia nie została implementowana we wszystkich reginach kraju z jednakową siłą. Co więcej, ośrodki naukowe i centra badawcze przypominają archipelagi, które nie są powiązane z regionalnymi instytucjami i podmiotami gospodarczymi. Nie zmienia to faktu, że Chiny są głównym graczem na światowym rynku badań i technologii. Po pierwsze, ze wzgędu na ogromne fundusze przeznaczane na B+R, po drugie ze względu na zasoby ludzkie. Chińskie Towarzystwo Nauki i Technologii (The China Association for Science and Technology) planuje rozszerzyć  bazę zagranicznych „talentów” do 8.000, tak by sprostać wymogom kadrowym gospodarki opartej na wiedzy. Od 1994 do 2004 roku ilość liczących się chińskich publikacji naukowych wzrosła z niespełna 2% do ponad 6.5%.

B+R

Przeglądarka może nie wspierać wyświetlania tego obrazu.

Od 1980 roku Chiny formułowały serię narodowych programów dotyczących badać  naukowo-technicznych, by poprawić konkurencyjność. Kluczowe programy 863 i 973 mialy szczególny wpływ na rozwój sfery B+R. Chiny w 2006 roku znalazły się na trzecim miejscu na świecie pod względem wielkości GERD, czyli Gross Expenditure on R&D, zaraz za USA i Japonią ale przed indywidualnymi członkami Unii Europejskiej. Średni roczny wzrost poziomu GERD w Chinach od 1995 roku do 2005 wyniósł ponad 18%. Do 2025 roku Chiny chcą osiągnąć poziom 2.5% PKB przeznaczany na sektor B+R, co w porównaniu z 0.6% w 1996 roku i 1.4% w 2006 jest imponującym założeniem. Już w 2006 roku Chiny wydały więcej na sektor B+R niż Japonia, ustępując tylko USA.`

W samym roku 2007 inwestycje rządowe na B+R w 150 przedsiębiorstwach państwowych wyniosły ponad 14 miliardów dolarów, czyli ponad 27% narodowych wadatków na B+R1. Nakłady na B+R w Chinach nie są równomierne, lecz w większości skupione na większych ośrodkach takich jak Beijing, Shanghai, Shaanxi i Sichuan.

Patenty

Przeglądarka może nie wspierać wyświetlania tego obrazu.

Tym, co wpływa na ilość patentów są korzystne warunki pożyczek na inwestycje dotyczące B+R oraz odliczenia i ulgi podatkowe związane z wydatkami na B+R. Zoobserwowano pozytywną korelację między wydatkami na B+R a ilością patentów.

Chiny są  obok Rosji jedynym krajem, gdzie uczelnie wyższe, instytuty badawcze, centra naukowe są pod ścisłą kontrolą państwa. Patenty pochodzące z tych instytucji stanowią 16% wszystkich zgłoszeń patentowych, podczas gdy w Japonii patenty takie to 1%.

Według raportów WIPO ilość patentów w Chinach systematycznie wzrasta, jeśli będzie to następować w podobnym tempie, do 2012 roku Chiny będę w tej dziedzinie liderem światowym. Mają na to ogromne szanse, zwłaszcze, że Chiński Państwowy Urząd ds Własności Intelektualnej poinformował, że w 2009 liczba patentów była rekoroda i wyniosła 580.000, co oznacza 41% wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, a zapowiedziane zmiany regulacji i strategie państwowe mają tę liczbę jeszcze pomnożyć.

Nie sposób jednak nie zauważyć, że to firmy zagranicznych działające w Chinach patentują większość wynalazków, a jeśli chodzi o produkty high-tech ich przewaga jest ogromna. W 1998 roku udział produktów high-tech w eksporcie tych firm wyniósł 73%, w 2005 już 88% i wciąż wzrasta. Ta zmiana struktury eksportu pozytywnie wpływa na gospodarkę, choć wiele bardziej pożądana jest zmiana struktury eksportu firm chińskich, która charakteryzuje się mniejszą dynamiką. Działania rządu objawiające się nowymi regulacjami patentowymi, które weszły w życie w lutym tego roku zmierzają do zmiany tego stanu rzeczy. Mogą jednakże spowodować komplikacje w funkcjonowaniu centrów badawczych takich firm jak Pfizer czy Microsoft, bowiem w świetle nowego ustawodawstwa zgaszając patent w Chinach muszą odczekać ok sześciu miesięcy zanim zgłoszą go zagranicą, co stwarza zagrożenie kopiowania. Ponadto regulacjom zarzuca się faworyzowanie innowacji krajowych kosztem zagranicznych czy powstałych we współpracy z zagranicznym partnerem2. Duża ilość patentów w Chinach nie oznacza według niektórych wielkiego skoku technologicznego. Wiele z nich dotyczy bowiem nowego designu i nie ma znamion technicznej innowacji. Nie zmienia to jednak faktu, że samo zjawisko ochrony własności intelektualnej nabrało na znaczeniu. Urząd ds. Własności Intelektualnej prowadzi szeroko zakrojoną kampanię społeczną mającą na celu zwiększenie świadomości w tych kwestiach

Nauka i edukacja

Przeglądarka może nie wspierać wyświetlania tego obrazu.

Współcześnie przewagę na rynku zdobywa ten, kto ma technologię, wiedzę, informację, nie zaś ten, który potrafi taniej wytworzyć określony produkt. Chińczycy wiedzą o tym bardzo dobrze, co potwierdza zarówno liczba studentów chińskich, która wynosi obecnie prawie 25 milionów, co oznacza pięciokrotny wzrost tylko w ostatnich 9 latach3, jak też raport Thomson Reuters z listopada 2009 roku pt. “The New Geography of science: Research and Collaboration in China”. Dane z Web of Science, pakietu baz bibliograficzno-abstraktowych, dostępne na Platformie Web of Knowledge pokazują, że w 1998 roku liczba publikacje naukowych pochodzących z Chin wynosiła 20.000 , w 2008 roku wyniosła prawie 112.0004. Chiny przegoniły pod tym względem zarówno Niemcy jak i Japonię, ustępują jedynie Stanom Zjednoczonym. Badania chińskie koncentrują się głównie na fizyce, materiałoznawstwie, chemii oraz biologii molekularnej i genetyce. Liczba chińskich publikacji z zakresu materiałoznawstwa wynosi obecnie ponad 20% , co daje Chinom pierwsze miejsce. Drugie zajmuje w dziedzinie chemii, trzecie fizyki, czwarte matematyki. Jeśli ta tendencja się utrzyma, to USA, Japonia i państwa OECD będą zabiegały o współpracę naukową z Chinami, co biorąc pod uwagę możliwości finansowe ChRL powinny niezwłocznie uczynić.

Chiny wciąż jednak by pozyskać technologie z dziedzin w których nie dysponują konkurencyjnymi produktami stosują liczne zabiegi: joint venture z zagranicznym partnerem, obowiązek przekazania szczegółów technicznych w przetargu publicznym, zachęcanie do tworzenia zagranicznych jednostek badawczo-rozwojowych w Chinach. Działania o których wspomniałam powyżej, zgodne ze strategią chińskiego rządu,  zmierzają do pobudzenia endogenicznej innowacyjności, tak by ograniczyć uzależnienie chińskiej gospodarki od technologii zagranicznych i zmniejszać ilość gałęzi gospodarki, które nie są globalnie konkurencyjne. Największy postęp Chiny osiągnęły w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, obecnie firmy takie jak Huawei i ZTE mogą konkurować z zagranicznymi firmami i prowadzić ekspansje na rynki zagraniczne. Nawigacja satelitarna, to kolejna dziedzina osiągająca wysokie zaawansowanie technologiczne, Chiny stały się partnerem w budowie systemu nawigacji satelitarnej Galileo, w tym przypadku istnieje ryzyko związane z innym niż cywilne wykorzystaniem systemu przez Chiny. Energetyka jądrowa i lotnictwo to z kolei dziedziny w których Chiny muszą polegać na zagranicznych technologiach i współpracują z zagranicznymi przedsiębiorstwami5.

Podsumowując warto zaznaczyć, że Polska podjęła działania zmierzające do utworzenie pierwszego w Chinach polskiego inkubatora naukowo-technologicznego. Przewidują to listy intencyjne o współpracy między Stowarzyszeniem Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych oraz jego chińskimi partnerami: Shanghai Technology Innovation Center i Shanghai Chemical Industry Park Development podpisane niedawno w Szanghaju. Wobec obecujących perspektyw rozwoju nauki i technologii w Chinach podjęta współpraca może przynieść wiele korzyści. Zagrożenia w postaci relatywnie niskiego jeszcze poziomu endogenicznej innowacyjności, słabych powiązania między centrami badawczymi a biznesem, nieefektywnym funkcjonowaniem instytucji państwowych, a w dalszej perspektywie zagrożeniami ekologicznymi nie powinny hamować dlaszej współpracy naukowej na linii Polska- Chiny a tylko wyostrzyć niezbędną czujność.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Chiński marsz ku innowacyjności- nauka i technologia Reviewed by on 9 lipca 2010 .

Wysiłki ekonomistów zmierzające do wyjaśnienia przyczyn fenomenu sukcesów gospodarczych Chin doprowadziły do kilku ciekawych wniosków. O wzroście gospodarczym w Azji zadecydowały przede wszystkim akumulacja kapitału, asymilacja nowych technologii i środków z zagranicy, wysoki poziom inwestycji (w tym BIZ) oraz wzrost produktywności czynników produkcji. Obecnie, w dobie gospodarki opartej na wiedzy, sama akumulacja kapitału nie wystarczy

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

komentarzy 16

 • Wyjaśniam i zaznaczam, że powołana w tekście liczba uzyskanych w Chinach w roku 2009 patentów (580 000), dotyczy patentów tzw. krajowych, przyznanych przez Chiński Państwowy Urząd ds. Własności Intelektualnej (SIPO) . Liczba ta nie odnosi się do patentów międzynarodowych, przyznawanych przez WIPO.
  Oficjalny raport SIPO,na który się powołałam dostępny jest na stronie:
  http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/AnnualReport2009/201008/P020100813570264954057.pdf
  (SIPO, Annual Reports, 2009, IV Patent Application and Examination, s.46.)

 • Szanowna Pani
  Chinami interesuję się bardzo intensywnie od 3 lat, ale już dawno nie miałem okazji przeczyatć równie ciekawie napisanego artykułu. Myślę że, takie teksty jak Pani, w porównaniu z tekstem „Piotr Badura: Sukces Chin opiera się na tym, że są ludne” dają mi wiarę w ludzką inteligencję.
  Obym w przyszłości miał przyjemność czytać więcej takich artykułów jak powyższy.
  Jeśli chodzi o złośliwości p. Izydorczyka, to myślę, że są ludzie których pokaźna wiedza popycha do pychy nadwartości.

  • Co do krytyki Chin to mogę jedno stwierdzić, że nie jest ona obiektywna aczkolwiek w niektórych aspektach jest słuszna.

   Krytyka cenzury w internecie ma dobre i złe strony medalu ale na pewno leży ona w interesie tego państwa bo nie pozwoli narzucać chorych idei z zachodu w tym państwie i chroni jego wieloletnią kulturę z czasem ona zniknie kiedy ta kultura mocno się zakorzeni w tym kraju.Widocznie komuś jest to nie na rękę i dlatego tak to publikuje żebyśmy uwierzyli w wolność naszych mediów i internetu ale czym jest ta wolność to już postawie znak zapytania każdy musi sam to przemyśleć do czego zmierza kultura zachodu marnie widzę jej rozwój w przyszłości jeśli nie zmieni własnych zasad…

   Krytyka praw człowieka w Chinach na pewno słuszna ale niejednakowo obiektywna wobec świata bo w chinach widać postępy i szeroką modernizacje tego nie da się już ukryć.Ten problem dotyczy większości populacji na ziemi a pojawia się także w niektórych państwach wysokorozwiniętych np USA wiec samo za siebie mówi to jakim cudem w chinach od razu wprowadzić taki wysoki poziom życia jak w tych państwach które się wyludniają odpowiedz bardzo prosta tylko dzięki ciężkiej pracy i wielu lat modernizacji. Prosty wniosek krytyka polityczna bardziej ale powinna dotyczyć większości państw szczególnie USA bo to państwo najwięcej zabiera praw a nie daje wiec krytyka polityczna a nie wynikająca z troski o ludzi …

   Postęp technologiczny, którego ciężko nie zauważyć (no chyba że czytamy amerykańskie gazety i oglądamy wiadomości )tylko najbardziej oczytani tego niewiedzą wiec rozumiem krytykę z ich strony a nawet bardzo jestem na nią otwarty ciekawe jakie macie opinie ale chodzi tu o opinie potwierdzoną jakimś argumentami a nie cytat z gazety i chwalenie polityczne to dyskusja na konkretny temat ..
   Krytyka z tej wynika z obawy przed szybkim wzrostem w chinach w tym stuleciu który jak widać jest coraz szybszy wiec trzeba bardziej przeciwdziałać na zdrowych zasadach rynkowych a nie na wojnę na patenty bo to chora rywalizacja. Każde państwo w historii tej planety kopiowało cudze technologie a potem ją rozwijało tylko głupi by tego nie zrobił. Wiec krytyka oznacza, że są obawy a co za tym idzie postępy. Więc zamiast tylko zniżać się do poziomu krytykanta lepiej przyspieszyć wzrost własnej technologi bo przyszłość nie wygląda kolorowo. Patrząc na ten postęp niestety muszę stwierdzić obiektywnie, że 20 lat wystarczy zresztą 2011 rok pokazał że chiny były mocno lekceważone wiec dużo to daje do myślenia. Tylko wprowadzenie amerykańskich patentów i mieszanie w tym kraju może to zakłócić ale dziś nic na to nie wskazuje wzrost jest i tak coraz szybszy a młode pokolenia coraz lepiej wyedukowane wiec samo za siebie mówi. Amerykański sen pęka coraz bardziej nie będę z tego powodu płakał bo jestem Polakiem a nasz kraj był od lat protektoratem zachodnich gospodarek wiec realna szansa rozwoju mu grozi tylko wiec śmiać się chce z ludzi którzy myślą że Ameryka i państwa Zachodnie nam pomagają co wy czytacie jakie źródła jestem ciekawy ? Upadek dominacji USA to wielka szansa rozwoju świata przynajmniej tej gospodarczej a jeśli myślisz że ta zakłamana gospodarka komuś pomaga to przeczytaj trochę o wojnie w Wietnamie, Iraku Afganistanie w Korei to nawet racje im przyznam że wojna była w dobrej intencji …

 • Na Boga, R&D!

  Nie mnozmy skrotow ponad miare, po co meczyc ludzi odszyfrowywaniem jakichs enigmatycznych wynalazkow typu B+R?

 • Według mnie chiński cud gospodarczy można przypisać wielu ojcom, akumulacja kapitału tj.nadwyżki dolarów uzyskiwanych z eksportu są z pewnością jednym z nich, to, że ludzie pracują wydajniej, bo uzyskują z czasem wyższe kwalifikacje też ,narzędzia są coraz lepsze, surowce  wydobywane w bardziej efektywny sposób, to wpływa na poprawę TPF, co z kolei na wzrost gospodarczy. TT odbywa się wieloma kanałami a kopiowanie czy wykradanie jest zawsze początkowym stadium zdobywania technologii , tak tez było w Japonii

  • Pani Magdo wszystko zależy jak są zdefiniowane kwestie prawne związane z patentami !! Jeśli patenty istnieją to jasnym jest, że ich pozyskiwanie powinno odbywać się w sposób zbliżony do Korei Południowej !! czyli wykupienia patentów !! Nie można się godzić na to, aby wykradanie technologii było czymś normalnym bo w niedługiej przyszłości można się spodziewać prawnej akceptacji tak jak w przypadku rezerwy cząstkowej etc.etc. ( jeśli chodzi o bankowość)
   Drugi wariant na forum mamy samych anarcho-kapitalistów, którzy nie uznają monopolu na przemoc państwa a tym samym patentów :+)
   Co do nadwyżki $ – przepraszam, ale co mogą Chińczycy zrobić z papierem … to USA jest zadowolona bo ma realne dobra
   więc możliwości są następujące : inwestycje chińskie w USA , wymiana waluty na inną walutę, kupno realnych dóbr w USA .. ew. ostatnia opcja najmniej efektywna palić tymi $ w piecu :+)

   a co do „wydobywanie w bardziej efektywny sposób” to wszystko są pochodne akumulacji kapitału :+)

   • Avatar No_more_new_NWO

    Adam Izydorczyk mówi:
    Lipiec 13, 2010 o 2:03 pm

    ‚Pani Magdo wszystko zależy jak są zdefiniowane kwestie prawne związane z patentami !! Jeśli patenty istnieją to jasnym jest, że ich pozyskiwanie powinno odbywać się w sposób zbliżony do Korei Południowej !! czyli wykupienia patentów !! Nie można się godzić na to, aby wykradanie technologii było czymś normalnym bo w niedługiej przyszłości można się spodziewać prawnej akceptacji tak jak w przypadku rezerwy cząstkowej etc.etc. ( jeśli chodzi o bankowość)
    Drugi wariant na forum mamy samych anarcho-kapitalistów, którzy nie uznają monopolu na przemoc państwa a tym samym patentów :+)
    Co do nadwyżki $ – przepraszam, ale co mogą Chińczycy zrobić z papierem … to USA jest zadowolona bo ma realne dobra
    więc możliwości są następujące : inwestycje chińskie w USA , wymiana waluty na inną walutę, kupno realnych dóbr w USA .. ew. ostatnia opcja najmniej efektywna palić tymi $ w piecu :+)’

    Co do tych patentów ma Pan nieco racji ale czemu te patenty służą tak naprawdę odpowiem Panu na to pytanie
    tylko Korporacją do likwidacji bądź opóźniania i niszczenia konkurencji. Wybacz ale dla mnie najważniejsza jest nie korzyść korporacji i monopolistów tylko najliczniejsza grupa ludzi żeby produkt był jak najtańszy i szeroko dostępny a patenty przyczyniają się do zmniejszenia konkurencji na danym rynku a co za tym idzie do wzrostu ceny wiec bardzo dobrze, że ktoś w końcu to zauważa i przeciwdziała bo zniszczy konkurencje patentową ludzie to widzą nie są głupi a szczególnie w Chinach to widać przecież to hamuje postęp tego kraju a co za tym idzie pogarsza byt ludzi.Patenty to chora idea w przyszłości raczej nie przetrwa bo braknie miejsc w sądach :D
    Patenty także negatywnie odbijają się w postępie technologicznym,w procesie globalizacji oraz w handlu a także w dziedzinie ochrony środowiska wiec jest to raczej metoda wzbogacenia niż ochrona praw autorskich to na tyle.

   • Avatar Adam Izydorczyk

    @No_more_new_NWO

    Po 1) Jak możesz czynić założenie, że dany produkt istnieje ? Jeśli firma X nie zainwestowała i nie wytworzyła nowej technologii, to żadna inna firma nie może tego produktu skopiować !!!

    Po 2) Czy firmy będą inwestować w nowe produkty jeśli będą wiedzieć, że firmy konkurencyjne mogą wykorzystywać ich plany bez ponoszenia ogromnych kosztów na rozwój nowych technologii !! Już z punktu rachunku ekonomicznego to się nie opłaca – firma, która będzie na takim rynku inwestować w produkt od podstaw będzie na straconej pozycji wobec tych, które działają na gotowych planach !!

    Po 3) Chiny nie zawsze kradną technologię jak to próbuje się wmawiać ludziom !! np. zapłaciła firmie Siemens 80 mln euro za patenty związane z rozwojem szybkich kolej !!

    Po 4) Kolejna sprawa takie działania mogą, ale nie muszą spowodować błędną alokację dóbr kapitałowych…. może nastąpić rozrost pewnej gałęzi gospodarki wobec innych .. Przykład ( sektor budownictwa w Hiszpanii – oczywiście pomijam motywy dlaczego tak się stało!! )
    Sam fakt jednak pokazuje, że nie wolno zniekształcać działającego rynku !!

    Po 5 ) Jeśli poniosłem pewne koszty związane z B+R mam prawo oczekiwać renty wyższej niż ta, którą otrzymałbym, gdybym takich inwestycji nie poczynił !!!

    Po 6) Większość patentów nie należy do korporacji …. one ja wykupują !! Gdyby nie było patentów, młoda prężna firma nie mogła by wejść na rynek !! tylko dlatego, że wielka korporacja posiadająca fundusze automatycznie skopiowała by jej pomysły !!!

    Po 7) Monopolista ? Tutaj nie chodzi o monopolistę tylko o cenę monopolową, a nawet gdyby miałby to być monopol naturalny TO CO ? Na rynku nawet bez interwencji powstają krótko i średnio – okresowo ceny monopolowe oraz monopole naturalne !!!

    Po 8) prawdopodobnie możliwym jest, że zbyt długi okres trwania patentów działa niekorzystnie na rozwój .. nigdy nie czyniłem konkretnych badań, ale obstaję za okresem patentowym wynoszącym maksymalnie 7 lat !!!

    Po 9)Pewne kwestie muszą być uregulowane prawnie co się tyczy prawa własności … czy chcesz handlować i zmieniać prawo własności wobec gruntów ? samochodów ? lub innych rzeczy ? Jaka jest różnica pomiędzy prawem własności do gruntu, a technologii ??? Potrafisz uszanować prawo własności ??

    Ja osobiście nie jestem za anarcho-kapitalizmem i co ważniejsze, kiedy ty ukradniesz mi mój patent nie naślę na ciebie prywatnej armii PAO w ramach odwetu … w tej kwestii liczę na monopol państwa na przemoc !!!

   • Avatar Adam Izydorczyk

    @No_more_new_NWO

    Jeśli chcesz coś więcej poczytać to wejdź na forum FRIZONY w zakładce Ekonomia .. masz temat ” Patent na sukces „, gdzie masz konkretnie wypisane ZA i PRZECIW …. 2 strony merytorycznej walki zwolenników i przeciwników !!

    Co warto dodać nigdy nie wybrałem strony tego konfliktu, raczej widzę pewne korzyści w jednym i drugim rozwiązaniu
    – jak to się mówi najlepszy jest złoty środek :+)

    P.S forum jest jak najbardziej wolnorynkowe :)

  • „czy wykradanie jest zawsze początkowym stadium zdobywania technologii , tak tez było w Japonii” HMM po rewolucji Meji i do czasów 2 wojny światowej chyba nie było ujednoliconych spójnych kwestii dotyczących prawa patentowego ( ale tylko CHYBA) bo nigdy szczególnie się tym nie interesowałem :+) tzn. wiem, że konwencja paryska już było podpisane, ale tylko przez kilka państw ( chyba przez europejskie i USA Kanada Argentyna )
   Jeśli jest tu ktoś kto wie coś na ten temat prosimy o INFO !!

   • Avatar Zyggi

    Z tego, co wiem, Japończycy nie podpisali niczego takiego przed 2 wojną światową, bo „zrzynali” na potęgę. Zresztą kto miałby ich zmusić, by tego nie robili? Klasykiem jest tu historia firmy Canon (dziś nr 1 w świecie w branży fotooptyki). Jej pierwsze modele z lat 30. to były kopie niemieckich aparatów fotograficznych Leica (Leitz).

 • „Wysiłki ekonomistów zmierzające do wyjaśnienia przyczyn fenomenu sukcesów gospodarczych Chin doprowadziły do kilku ciekawych wniosków. O wzroście gospodarczym w Azji zadecydowały przede wszystkim akumulacja kapitału, asymilacja nowych technologii i środków z zagranicy, wysoki poziom inwestycji (w tym BIZ) oraz wzrost produktywności czynników produkcji. Obecnie, w dobie gospodarki opartej na wiedzy, sama akumulacja kapitału nie wystarczy by podtrzymać trend wzrostowy. Innowacyjność została zinentyfikowana jako główna siła zrównoważonego modelu wzrostu.”

  Właśnie padłem i jeszcze nie wiem czy dzisiaj powstanę :)
  Nie wiem jacy to ekonomiści byli, ale chyba tacy co za młodu czytali Marksa i Keynesa :) NO SHIT SHERLOCK „AKUMULACJA KAPITAŁU” nie możliwe O_O
  Coś mi się wydaje, że Mises się w grobie przewraca ;===D
  „wzrost produktywności czynników produkcji.” WOW a ja myślałem, że to kolektywna siła naszego narodu powoduje, że ludziom żyje się lepiej i dostatniej :+)

  A tak na serio 3 fazy ZIB są chyba każdemu studentowi znane tak samo jak teoria kapitału oraz dobrowolne oszczędności, wydłużanie pionowo i poziomo kolejnych etapów produkcji etc.etc.

  Co do tego modelu to tak jak z planami 5 letnimi !! jeśli ktoś ma coś w głowie i mniej więcej się orientuje na makromodelach ekonometrycznych to wie, że to jest jeden wielki BULLSHIT :) dla tych co lubią mate wieczorami !!

  Jeśli zaś chodzi o transfer technologii jak mniemam bierze on pod uwagę kwestie wykradania technologii tak jak z firmy Famur gdzie wykradziono technologię maszyn górniczych ?? :+)

  • Jeszcze dodam jedną bardzo istotną sprawę jeśli chodzi o Polskę i ustawę budżetową. Kiedyś zadałem sobie trochę trudu i poprzeglądałem budżet i odnalazłem tam kilka pięknych pozycji !!

   1)Ministerstwo Sportu i dofinansowania dla związków sportowych : 200 mln PLN
   Kwota 200 mln PLN obejmuje tylko i wyłącznie dofinansowanie dla związków sportowych gdzie 50 000 przeznacza się na polski związek warcabów :)

   2)Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu !!!!! KWOTA : 6 mld PLN
   zawsze wiedziałem, że panie z Urzędów pracy są aktywne a nawet nad-aktywne :)

   3)Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży : 216 mln PLN
   Faktycznie dać bachorom piłkę i powiedzieć to teraz kopać gówniarze kosztuje 216 mln PLN :)

   4)Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych : 31 mln PLN
   n/c

   5)Modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych : 600 mln PLN

   6)Promowanie Kultury : 250 mln PLN
   w tym „realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć
   artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego
   dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów
   oraz sztuki współczesnej” 65 mln PLN —– to dla kolegów Sierakowskiego :)

   7)wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji :122 mln PLN
   Faktycznie taka prywatyzacja to droga rzecz :)

   i wiele więcej !! każdy wie, że w Polsce są wysokie koszty pracy .. więc Panowie i Panie będą z WAS ściągać pod PRZYMUSEM bo dziecka muszą se pokopać piłkę :+)

   TO TYLKO POKAZUJE, ŻE teraz Rothbard’a o przepuszczaniu przez budżet jak najmniejszych sum jest jak najbardziej prawidłowa !!

   a wg. raportu z Brukseli ze 100 PLN w Polsce wykorzystuje się 30-40 % reszta to koszty administracyjne i transakcyjne !! na co powołuje się CAS

  • Jest to chyba typowo polskie zjawisko, że jak ktoś czytał w młodości Marksa, to nie może powiedzieć czegoś z sensem. PIĄTKA Z DEMAGOGII.

   • Avatar W4rbird

    LOL?
    ………………….

   • Avatar Adam Izydorczyk

    oraz pała ze zrozumienia słowa pisanego :+)

Pozostaw odpowiedź