Artykuły,Publicystyka

Chińscy eksperci o arbitrażu na Morzu Południowochińskim: On będzie miał negatywny wpływ na praktykę stosowania prawa międzynarodowego.

Poniżej udostępniamy artykuł Pei Guangjiang, Hu Zexi and Xu Liqun z chińskiego People’s Daily, prezentujący stanowisko chińskich ekspertów w sprawie Morza Południowochińskiego:

30 ekspertów prawa międzynarodowego  zebrało się w Hadze w niedzielę na seminarium, na którym wielu z nich wyraziło wątpliwości i obawy dotyczące negatywnego wpływu, jaki dla zasad prawa międzynarodowego przyniesie arbitraż dotyczący Morza Południowochińskiego.

Hu Dekun, dziekan Instytutu Studiów Granic i Oceanu na Uniwersytecie w Wuhan, powiedział Dziennikowi Ludowemu, że eksperci skoncentrowali się na tym, czy interpretacja trybunału dotycząca Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) z jest bezstronna i kompleksowa i czy też inne prawne interpretacje naświetlające sprawę z różnych  perspektyw będą możliwe. Eksperci biorący udział zgodzili się, że interpretacja trybunału nie może reprezentować wspólnej opinii społeczności ekspertów prawa międzynarodowego.

Według Yi Xianhe, szefa ekspertów w Instytucie Prawa Międzynarodowego na Uniwersytecie Wuhan, eksperci uczestniczący w seminarium utrzymują, że arbitraż narusza zasady różnych międzynarodowych praw.

Yi podkreślił, że sądowi nie udało się poprawnie zidentyfikować i zweryfikować sporów między Chinami i na Filipinach a skład sądu nie reprezentował norm wymaganych przez system prawny..

– Filipiny pokrywają wszystkie koszty sądowe i przeto procedura procesowa biegnie bardzo szybko – Yi wyjaśnił, dodając, że w werdykcie dotyczącym sprawy jurysdykcji brakuje pełnego zrozumienia punktu widzenia Chin oraz niezbędnej analizy prawnej.

– Niektórzy arbitrzy nawet dopuścili się zmiany swojego stanowiska nie podając  żadnych wyjaśnień, co narusza zasadę spójności – powiedział Yi , podkreślając, że to wszystko spowoduje negatywny wpływ na stosowanie prawa.

źródło: commons.wikimedia.org

źródło: commons.wikimedia.org

Hu zauważyŁ, że eksperci zgodzili się w następujących kwestiach: po pierwsze, arbitraż dotyczący Morza Południowochińskiego jest jednostronny, a sąd nie ma jurysdykcji w sprawach terytorialnego i morskiego rozgraniczenia pomiędzy Chinami a Filipinami.

Ponadto jednostronne wystąpienie do arbitrażu jest nielegalne. Filipiny celowo zignorowały oświadczenie Chin o opcjonalnym wyjątku istniejącym na podstawie art 298 UNCLOS w 2006 roku, łamiąc porozumienie osiągnięte między obu stronami, zawarte w celu rozwiązania morskiego sporu na drodze negocjacji.

„To jest precedens, który nie może być akceptowany. Hu podkreślił. „Ponadto, z historycznego punktu widzenia, wyspy na Morzu Południowochińskim były częścią terytorium Chin od czasów starożytnych. Występując o arbitraż Filipiny nie wykazały szacunku dla faktów historycznych. „

Seminarium było współorganizowane przez Instytut Studiów Granic i Oceanu  Uniwersytetu w Wuhan oraz  Studium Prawa Międzynarodowego w Centrum Grocjusza na Uniwersytecie w Leiden. Seminarium zgromadziło ekspertów międzynarodowego prawa morskiego z Azji,  Afryki, USA i Europy.

Ze strony chińskiej obecni byli eksperci:  z Uniwersytetu w Wuhan, z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, z Uniwersytetu w Xiamen i niektórych innych renomowanych instytucji. Wśród zagranicznych ekspertów byli:  Sreenivasa Rao Pemmaraju, były przewodniczący Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ, sędzia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) i główny doradca prawny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Indii, Abdul Koroma, były sędziego MTS i Tom Zwart, profesor prawa na Uniwersytet w Utrechcie w Holandii.

Źródło:People’s Daily

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Chińscy eksperci o arbitrażu na Morzu Południowochińskim: On będzie miał negatywny wpływ na praktykę stosowania prawa międzynarodowego. Reviewed by on 30 czerwca 2016 .

Poniżej udostępniamy artykuł Pei Guangjiang, Hu Zexi and Xu Liqun z chińskiego People’s Daily, prezentujący stanowisko chińskich ekspertów w sprawie Morza Południowochińskiego: 30 ekspertów prawa międzynarodowego  zebrało się w Hadze w niedzielę na seminarium, na którym wielu z nich wyraziło wątpliwości i obawy dotyczące negatywnego wpływu, jaki dla zasad prawa międzynarodowego przyniesie arbitraż dotyczący Morza

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź