• Brunei news

  Swobody religijne w Brunei podczas Bożego Narodzenia

  Ministerstwo ds. Religii odniosło się do informacji publikowanych w lokalnych mediach, które odradzały umieszczania dekoracji związanych z Bożym Narodzeniem w miejscach publicznych, restauracjach i hotelach. W swoim oświadczeniu ministerstwo przestrzegło muzułmanów przed uczestnictwem w uroczystościach, które nie są związane z islamem i mogą być nieświadomym odstępstwem od religii. Muzułmanie nie…

 • Brunei news

  Brunei i Indonezja będą dążyły do poprawy relacji handlowych

  Brunei może poprawić swoje relacje handlowe z Indonezją przez zwiększenie inwestycji w tym państwie. Wzrost powinien nastąpić w sektorach powiązanych z infrastrukturą, produkcją oraz w sektorze usług. Wartość wymiany handlowej między państwami cały czas się waha. W 2009 roku wyniosła 1,2 mld dolarów, a już rok później spadła do 948,2…

 • Brunei news, Inne-news

  Koniec programu oczyszczania raf koralowych w Brunei

  Dobiega końca realizacja projektu Green Xchange H20, w ramach którego nurkowie oczyszczali tereny podwodne należące do sułtanatu. Nurkowie uczestniczący w programie prowadzili działania mające na celu oczyszczenie raf, zwłaszcza na obszarach często odwiedzanych przez turystów. Prowadzono także spis występujący raf, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożonej wyginięciem rafy niebieskiej. Zadaniem nurków było…

 • Brunei news

  Brunei dąży do budowy gospodarki opartej na wiedzy

  Brunei dąży do większego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zwiększonego udziału sektora ICT w gospodarce. Jest to krok w stronę budowania gospodarki opartej na wiedzy. Sułtanat rozpoczął realizację czteroletniej strategii budowy szerokopasmowego internetu. Rząd ma nadzieję, że do 2017 roku szerokopasmowe łącze będzie wykorzystywane przez 80 proc. gospodarstw domowych. W tej…

 • Brunei news

  Spada zainteresowanie turystów Brunei

  Sułtanat Brunei jako jedyny kraj w regionie nie odnotował zwiększonego napływu turystów w 2013 roku, pokazały statystyki opracowane przez ASEAN. Rekordowa liczba turystów odwiedziła sułtanat w 2003 roku, było to ok. 944 000 osób. Od tamtej pory zainteresowanie maleje. W kolejnych latach do Brunei w celach turystycznych przyjeżdżało średnio 179…

 • Brunei news

  W Brunei rośnie zainteresowanie samochodami marki Volkswagen

  W 2014 roku w Brunei sprzedano ponad tysiąc samochodów marki Volkswagen. Osiągnięty wynik jest rezultatem nowej strategii marketingowej oraz przystępnej ceny. Przedstawiciel marki Volkswagen w Brunei powiedział, że firma jest usatysfakcjonowana rezultatem, ale cały czas będzie dążyła do zwiększenia sprzedaży. Tegoroczny rezultat osiągnięto dzięki cenom, które są coraz niższe w…

 • Brunei news

  Sułtan Brunei uczestniczył w spotkaniu ASEAN-Korea Południowa

  Sułtan Brunei wziął udział w spotkaniu ASEAN-Republika Korei, które odbyło się w koreańskim mieście Busan. Państwa ASEAN (Brunei, Kambodża, Indonezja, Laos, Malezja, Mjanma oraz Filipiny, Singapur i Wietnam) to strategiczni partnerzy handlowi Korei Południowej. Porozumienie o wolnym handlu podpisane między stronami w 2006 roku zwiększyło wartość wzajemnej wymiany handlowej. W…

 • Brunei news

  Brunei wprowadza Kodeks Zarządzania w Korporacji

  Brunei wprowadza Kodeks Zarządzania w Korporacji, który będzie promował przejrzystość i pomagał w zdobywaniu zaufania inwestorów. Jego przestrzeganie nie będzie obowiązkowe. Władze sułtanatu chcą w ten sposób zachęcić firmy do wprowadzania dobrych międzynarodowych praktyk. Respektowanie zasad Kodeksu ma przyczyniać się do poprawy potencjału i produktywności firm oraz zachęcać do tworzenia…

 • Brunei news

  Brunei i Chile podpiszą umowę o zniesieniu wiz

  Brunei podpisze umowę o zniesieniu wiz z Chile, co umożliwi swobodne przemieszczanie się ludzi oraz towarów między krajami. Umowa zostanie sfinalizowana na początku 2015 roku. Zniesienie wiz ma promować przepływ osób między krajami oraz wspierać rozwój handlu i wzajemnych inwestycji. Oba państwa chcą wypracować porozumienie na mocy, którego produkty spożywcze…

 • Brunei news

  Reprezentacja Brunei została wyróżniona w konkursie APICTA

  Zakończył się tegoroczny Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA) – regionalny konkurs, którego celem jest promowanie nowy rozwiązań informatycznych. Wśród 183 projektów zgłoszonych przez 13 podmiotów ekonomicznych była także reprezentacja sułtanatu. Z sześciu brunejskich drużyn nagrodzono trzy. Firma Teleconsult Sdn Bhd, oddział Teleconsult Group w Brunei, została nagrodzona w kategorii…

 • Brunei news

  Indonezja chce wzmocnić kontakty handlowe z Brunei

  Indonezja jest zainteresowana zacieśnianiem współpracy z Brunei, głównie w kwestiach związanych z handlem, inwestycjami oraz turystyką. Wzmocnienie kontaktów biznesowych między zainteresowanymi stronami może przyczynić się do poprawy sytuacji ekonomicznej zarówno Indonezji, jak i Brunei. W ciągu ostatniego roku indonezyjski eksport i import do Brunei i z Brunei wzrósł o ponad…

 • Brunei news

  Chile chce inwestować w Brunei

  Chile jest zainteresowane współpracą gospodarczą i inwestowaniem w Brunei oraz w innych państwach ASEAN. Przedsiębiorcy ze sułtanatu również dostrzegają korzyści, jakie mogą płynąć z podjęcia współpracy gospodarczej z Chile.  Obszary potencjalnej współpracy to przede wszystkim rynek świeżych owoców, owoców morza i finansów islamskich. Podczas dwustronnych rozmów padają propozycje chilijskich programów…

 • Brunei news

  Modernizacja infrastruktury w Brunei

  Średnia produkcja ropy naftowej w Brunei spadła ze 135 000 baryłek dziennie do 212 000, pokazały najnowsze statystyki wydane przez Departament Planowania Gospodarczego i Rozwoju. Jest to wynik prowadzonych prac, które mają  zmodernizować infrastrukturę potrzebną do wydobywania ropy i gazu. Przemysł petrochemiczny generuje ponad 50 proc. PKB sułtanatu. W związku z tym,…

 • Brunei news

  Brunei: Nowe drogi są szansą na rozwój regionu

  W Brunei odbyło się 9. spotkanie w ramach East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Tym razem rozmowy prowadzili ministrowie ds. komunikacji, a zagadnieniem, któremu poświęcono szczególną uwagę, był transport. Podkreślono, że przestrzeganie międzynarodowych standardów i regulacji odnoszących się do bezpieczeństwa na drodze oraz transportu jest ważne dla zbudowania zaufania oraz konkurencyjności…

 • Brunei news

  Sprzątanie w stolicy Brunei

  Z okazji 44. rocznicy zmiany nazwy stolic z Bandar Brunei na Bandar Seri Begawan przeprowadzono akcję sprzątania i czyszczenia miasta. Uczestniczyli w niej urzędnicy i wolontariusze. Na co dzień za utrzymanie porządku w mieście, a także eliminowanie niepotrzebnych elementów zwłaszcza w centrum miasta, odpowiada Komitet Główny ds. sprzątania i utrzymania…

 • Brunei news

  Bezpieczeństwo żywnościowe jest ważne dla rozwoju Brunei

  Znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego w sektorze rolnictwa i rybołówstwa oraz zapobieganie chorobom roślin i szkodnikom, to główne tematy poruszone podczas konferencji „Bezpieczeństwo żywnościowe”. Uczestnicy spotkania podkreślili, jak ważną rolę odgrywa bezpieczeństwo biologiczne, dające pewność, że żywność jest pełnowartościowa i wolna od szkodników oraz chorób. Zwrócono uwagę na potrzebę promowania bezpieczeństwa żywnościowego…

 • Brunei news

  Brunei dołączy do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

  Sułtanat Brunei podpisał porozumienie na mocy, którego zostanie powołany Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB).  Zatwierdzenie projektu miało miejsce podczas szczytu Azji i Pacyfiku (APEC).   Kapitał banku, 100 miliardów dolarów, ma zostać przeznaczony na rozwój infrastruktury w regionie. Połowa wkładu pochodzi z Chin i to tam do końca 2015 roku…

 • Brunei news

  Brunei zwiększy wydobycie ropy naftowej

  Brunei zwiększy wydobycie ropy naftowej

  Sułtanat Brunei planuje zwiększyć wydobycie ropy naftowej o 50 proc. w ciągu najbliższych 10 lat. Rosnące zapotrzebowanie na ropę naftową i związku z tym zwiększenie jej wydobycia zapisano w Białej Księgi Energetycznej. Aktualnie wydobywa się 372 000 baryłek ropy rocznie, w roku 2017 ma być to 430 000 baryłek, aż do 650 000…