• Brunei, Kambodża, Laos, Malezja, Singapur, Wietnam

    Czym jest ASEAN? Część III – Malezja, Brunei, Singapur, Indochiny

    Czym jest ASEAN? Część III – Malezja, Brunei, Singapur, Indochiny

    MALEZJA Malezja jest kolejnym państwem postkolonialnym, niepodległość uzyskała jednak w specyficzny sposób. Ani przed skolonizowaniem terenów przez Brytyjczyków, ani w epoce kolonialnej nie istniało tu jednolite państwo. Ludzie związani byli raczej ze swoją wspólnotą wiejską niż z szeroko pojętym narodem. Również związki z panem czy księciem miały charakter głównie ceremonialny.…