• Japonia, [ ANALIZY ]

  Zesłańcy z Niebios – droga kariery urzędniczej w Japonii

  Obecnie, istota japońskiej administracji publicznej wynika z generalnego uwarunkowania geopolitycznego tego kraju po przegranej w II wojnie światowej. Od przejęcia władz administracyjnych przez wojska okupacyjne SCAP, głównym celem panowania amerykańskiego stała się modernizacja i demokratyzacja japońskiej służby cywilnej. Odpowiedzialny za administrację publiczną porucznik Milton J. Esman w swych raportach określał…

 • Wietnam, [ ANALIZY ]

  Polityka zagraniczna Socjalistycznej Republiki Wietnamu wobec ASEAN.

  Polityka zagraniczna Socjalistycznej Republiki Wietnamu wobec ASEAN.

  Od nieufności do pełnego członkostwa.               Stosunki Wietnamu z państwami ASEAN w pierwszej połowie lat 80. XX w. osadzone były w kontekście konfliktu kambodżańskiego[1] i charakteryzowały się wzajemną nieufnością i wrogością. Warunki normalizacji wzajemnych relacji stawiane przez Stowarzyszenie, tzn. całkowite wycofanie wojsk Wietnamskiej Armii Ludowej z Kambodży i tym…

 • English, Japonia, [ ANALIZY ]

  What are the major characteristics and functions of the Japanese keiretsu (系列) ?

    I. Introduction   This paper examines the major characteristics and functions of Japanese corporate alliance (keiretsu). It will also make an effort to answer to the question about changes which have affected keiretsu. First, this essay will present the formation of keiretsu during the post-war period in Japan. Second,…

 • Chiny, Indie, Polecane, [ ANALIZY ]

  Chińsko-indyjski sposób na surowce

  Przedstawione przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (MEA) prognozy wskazują, że w latach 2006-2030 to Chiny i Indie będą odpowiadały za ok. 55% wzrost światowej konsumpcji energii pierwotnej. Warto przyjrzeć się strategicznej polityce Pekinu i New Delhi zmierzającej do uzyskania dostępu do złóż ropy naftowej oraz zagwarantowania stabilnych jej dostaw. Najszybszy wzrost…

 • Japonia, [ ANALIZY ]

  Japanese government’s response to migrant workers in the post-war period

  TYLKO WERSJA ANGIELSKA/ ENGLISH VERSION ONLY. The falling birth rate and the aging of Japanese society has raised the concern of the Japanese government. Japan’s population, which peaked at 128 million in 2004, is falling. If current trends continue, it will drop below the level of 90 million within 50…

 • Chiny, [ ANALIZY ]

  Obraz Chin w tygodnikach „Wprost” i „Newsweek”. Analiza prasowa.

  Jaki obraz Chin przebija się do świadomości Polaków za pośrednictwem mediów? W jakim stopniu utwierdza on stereotypy polskich czytelników, a w jakim oddaje charakter przemian mających miejsce za Wielkim Murem? Publikujemy fragmenty pracy licencjanckiej Agnieszki Szajny, która została obroniona w Katedrze Studiów Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim. (Promotorem…

 • Indie, [ ANALIZY ]

  Bezdroża reform ekonomicznych w Indiach

  Gospodarka indyjska od kilku lat notuje wysoki poziom wzrostu gospodarczego, w granicach 6-8 % rocznie, a w roku 2007 zanotowano ok. 8% wzrostu produktu narodowego brutto (GDP), rok później ponad 9,0%, a roku bieżącym, mimo globalnego kryzysu, blisko 6,0% .Jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku rozwój gospodarczy kraju nad…

 • Indie, [ ANALIZY ]

  Stosunki rosyjsko – indyjskie w dziedzinie energetyki, zbrojeń i przemysłu kosmicznego

  W niniejszej analizie postanowiłam skupić się na problematyce stosunków między Federacją Rosyjską, a Indiami w sferze energetyki, zbrojeń oraz przemysłu kosmicznego oraz implikacją tych zagadnień dla bezpieczeństwa obydwu krajów. Głównym pytaniem, jakie stawiam jest rola, jaką w polityce zagranicznej Rosji odgrywają Indie oraz jak Indie postrzegają Rosje, jako partnera w…

 • Chiny, [ ANALIZY ]

  Chińskie prawo zobowiązań- prawo w państwie tradycji

  Ogromna rola Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) w gospodarce światowej jest bezsporna. Świadczą o tym między innymi: wskaźniki ekonomiczne, chiński potencjał demograficzny, gospodarczy i przede wszystkim chińskie inwestycje w amerykańskie obligacje. W miejsce dyskusji o trwałości i zagrożeniach „cudu gospodarczego”, chciałabym zwrócić uwagę na aspekt prawny funkcjonowania ChRL, skupiając się na…

 • Chiny, Polecane, [ ANALIZY ]

  Charakterystyka Państwowych Funduszy Inwestycyjnych٭ ze szczególnym uwzględnieniem Chińskiej Korporacji Inwestycyjnej

  Obecnie nie posiadamy żadnych, wiarygodnych informacji charakteryzujących sposób wykorzystania chińskich rezerw walutowych, które według prognoz na koniec 2008 r. mogą osiągnąć poziom 2,16 biliona USD. W konsekwencji chińskie ministerstwo finansów zalecając konieczność dywersyfikacji alokacji rezerw walutowych w aktywa dającą wyższą stopę zwrotu niż amerykańskie papiery dłużne oraz stabilizacji poziomu inflacji,…

 • Chiny, [ ANALIZY ]

  Chińska polityka surowcowa w Afryce

  Od początku lat 90-ych Chiny prowadzą intensywne działania zmierzające do wzmocnienia swej pozycji ekonomicznej i politycznej w Afryce. Z chwilą powołania Chińsko – Afrykańskiego forum Współpracy (2000 r.), stosunki pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Afryką nabrały dynamiki. Tylko w 2005 r. wizyty w Chinach złożyli prezydenci Kenii, Konga, Nigerii, Erytrei…