Birma news

Birma: Przewodniczący UNFC mówi o oczekiwaniach dotyczących zawieszenia broni

unfc-logoRada Związkowa Zjednoczonych Narodowości (United Nationalities Federal Council, UNFC) poinformowała, że wśród osób, które podpiszą ogólnonarodowe porozumienie o zawieszeniu broni z partyzantkami etnicznymi musi znaleźć się naczelny dowódca sił zbrojnych.

– Naczelny dowódca sił zbrojnych musi podpisać porozumienie, podobnie jak prezydent, dwóch wiceprezydentów, obaj przewodniczący izb parlamentu oraz przewodniczący sądu najwyższego. Umieszczenie wszystkich podpisów pomoże zagwarantować trwałość porozumienia – oświadczył Nai Han Thar, sekretarz UNFC, podczas konferencji w hotelu Inya Lake w Rangunie w niedzielę (24.11). Dodał również, że powodzenie wprowadzenia zawieszenia broni będzie wymagało wycofania wojsk rządowych z terenów kontrolowanych przez partyzantki, zgody obu stron w zakresie sposobu postępowania oraz stworzenie zespołów obserwujących skuteczność rozejmu.

Nai Han Thar i dwóch wiceprzewodniczących UNFC, Khun Abel Tweed i David Tarkabaw przebywają w Rangunie na zaproszenie Aung Mina, wiceprzewodniczącego Roboczego Komitetu Pokojowego i wiceministra w Biurze Prezydenta.

Wcześniej przewodniczący UNFC brał udział w spotkaniu przedstawicieli partii politycznych, partyzantek etnicznych, grup politycznych na uchodźstwie oraz organizacji społecznych w Chiang Mai w Tajlandii. W spotkaniu tym brał udział również Zespół Koordynujący Narodowe Zawieszenie Broni (Nationwide Ceasefire Coordinating Team, NCCT).

Spotkanie w Chiang Mai dotyczyło między innymi propozycji utworzenia państwa federalnego oraz armii federalnej, na które według Nai Han Thara rząd się nie zgadza.

– Nie chcą zaakceptować naszej propozycji utworzenia armii federalnej, nie chcą żeby ich wojsko zostało zreformowane i zrekonstruowane – powiedział przewodniczący UNFC i dodał, że rząd chce, żeby jego autorytet i władza pozostały nietknięte.

NCCT zostało utworzone po rozmowach w Laizie w stanie Kaczin, które odbyło się w dniach 29 października – 1 listopada 2013 roku, podczas którego partyzantki zgodziły się na utworzenie wspólnego, jedenastopunktowego stanowiska na rozmowy z rządem. Podczas kolejnego spotkania w Mytikyinie, stolicy stanu Kaczin rząd przedstawił piętnastopunktowy szkic zawieszenia broni. Obie strony spotkają się w przyszłym miesiącu w Ba-an, stolicy stanu Karen.

Na podstawie: mizzima.com
Opracowanie: Małgorzata Kret

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Birma: Przewodniczący UNFC mówi o oczekiwaniach dotyczących zawieszenia broni Reviewed by on 26 listopada 2013 .

Rada Związkowa Zjednoczonych Narodowości (United Nationalities Federal Council, UNFC) poinformowała, że wśród osób, które podpiszą ogólnonarodowe porozumienie o zawieszeniu broni z partyzantkami etnicznymi musi znaleźć się naczelny dowódca sił zbrojnych. – Naczelny dowódca sił zbrojnych musi podpisać porozumienie, podobnie jak prezydent, dwóch wiceprezydentów, obaj przewodniczący izb parlamentu oraz przewodniczący sądu najwyższego. Umieszczenie wszystkich podpisów pomoże

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź