Birma news

Birma odmówiła podpisania międzynarodowej deklaracji

William Hague

William Hague

Organizacje praw człowieka potępiły Birmę za odmowę podpisania nowej międzynarodowej deklaracji potępiającej stosowanie przemocy seksualnej w konfliktach (Declaration of Commitment to end Sexual Violence in Conflict). Organizacje uznały to za przejaw obojętności władz wobec gwałtów popełnianych przez wojsko.

Deklaracja zainicjowana przez brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Williama Hague’e  została podpisana przez 113 państw we wtorek (24.09) w czasie obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Birma znalazła się wśród 80 państw, które nie podpisały deklaracji.

Nowa deklaracja zakazuje amnestii wobec osób stosujących przemoc seksualną w konfliktach i pozwala na aresztowanie ich na całym świecie. Hague opisał deklarację jako „kamień milowy w kierunku skończenia z bezkarnością osób, które popełniają przerażające przestępstwa w czasie wojny”.

Armia birmańska jest oskarżana o stosowanie gwałtu jako broni w wojnie przeciwko mniejszościom etnicznym. Odmowa podpisania deklaracji przez Birmę wzmogła obawy, czy obecny rząd Birmy ma zamiar zwalczać to zjawisko. Konstytucja z 2008 roku chroni wojsko przed oskarżeniami o przestępstwa popełnione w czasie wcześniejszych konfliktów.

– Dla wielu kobiet z grup etnicznych strach przed gwałtem przez birmańskich żołnierzy jest codziennością, a sprawiedliwość wydaje się być odległym marzeniem – powiedziała Zoya Phan z Burma Campaign UK. – Od dziesięcioleci gwałt był stosowany przez wojsko birmańskie na terenach objętych konfliktem i pomimo „reform” nadal jest stosowany ­– dodała aktywistka.

Na podstawie: dvb.no, unmultimedia.org
Opracowanie: Małgorzata Kret

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Birma odmówiła podpisania międzynarodowej deklaracji Reviewed by on 26 września 2013 .

Organizacje praw człowieka potępiły Birmę za odmowę podpisania nowej międzynarodowej deklaracji potępiającej stosowanie przemocy seksualnej w konfliktach (Declaration of Commitment to end Sexual Violence in Conflict). Organizacje uznały to za przejaw obojętności władz wobec gwałtów popełnianych przez wojsko. Deklaracja zainicjowana przez brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Williama Hague’e  została podpisana przez 113 państw we wtorek (24.09)

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź