BLOGOSFERA

„Biali Chińczycy”

Niektórzy mogą być zaskoczeni, gdy spotykają od czasu do czasu Chińczyków o podobieństwach fizycznych zbliżonych do Europejczyków. Istnieją oni rzeczywiście o jasnych włosach i jasnych oczach, szczególnie w północnych Chinach. Ich korzenie w tym regionie nie są nowe.

W jaki sposób można wytłumaczyć te cechy fizyczne?

Długo zadomowiona legenda głosiła, że byli oni potomkami rzymskich legionistów zagubionych w północnej części Chin. Ale badania genealogiczne i ostatnie ustalenia pozwalają przytoczyć inne teorie bardziej wiarygodne.

Ci „chińscy o blond włosach” mieszkańcy północnych Chin wierzyli, że byli potomkami rzymskiego legionu, który osiedlił się w tym obszarze około 53 roku pne. Prawdopodobnie był to legion Marka Licyniusza Krassusa, który został pojmany i ścięty przez Partów. Doprawdy nikt nie wie, co się stało z resztą jego żołnierzy.

Badania genetyczne tej populacji wykazały, że 2/3 z nich była bardziej podobna do północnych Europejczyków (rasy białej) niż południowych Europejczyków takich jak Włosi, a więc Rzymianie. Wojska Krassusa w dużej mierze składały się z Rzymian. W późniejszych czasach legiony będą aż do około 400 r.ne złożone z Niemców i mieszkańców krajów skandynawskich. W/g ekspertów nie jest możliwe, aby Rzymianie pozostali w tym regionie kilka tysięcy lat temu i byli przodkami „chińskich blondynów.”

Mandżuria znikomo dzisiaj jest zamieszkana jest przez ludność pochodzącą z dawnego Cesarstwa Rosyjskiego. Byli nimi Rosjanie i Polacy. Dzisiejsi potomkowie tej emigracji są zupełnie zasymilowani z chińską ludnością. Niektórzy z nich poślubili Chinki i Chińczyków, z mieszanych małżeństw narodziły się dzieci o jasnych oczach i blond włosach.

24

Ważnym skupiskiem tej dawnej europejskiej emigracji było miasto Harbin.

Miasto zostało założone przez Polaków w roku 1898. Byli oni świadkami wielu burzliwych wydarzeń w dziejach Mandżurii. Przeżyli m.in. powstanie Bokserów, epidemię dżumy, obalenie chińskiej monarchii, rosyjską rewolucję, podbicie przez Japonię i wkroczenie Sowietów w 1945 roku. Harbin był głównym ośrodkiem Polonii na Dalekim Wschodzie

Harbińska społeczność była międzynarodowa – mieszkali tu obok Polaków: Chińczycy, Japończycy, Koreańczycy, Rosjanie i Niemcy. Te wszystkie tak odmienne kulturowo społeczności żyły ze sobą w niezwykłej symbiozie. Nie było etnicznych enklaw, nikt nikomu nie wytykał pochodzenia czy wiary. Kościół katolicki stał obok świątyni chińskiej, a synagoga obok prawosławnej cerkwi.

Inną ciekawą populacją zamieszkującą północno-zachodnie Chiny są Chińczycy z Xinjiang. Mnogość mniejszości etnicznych, takich jak Kazachów, Kirgizów, Tatarów, Uzbeków, Tadżyków dołączyć należy do Ujgurów.

1

Charakterystyczne jasne oczy i blond włosy… Z fizycznego punktu widzenia, są oni bardzo podobni do Ujgurów. Jeszcze jedna teoria mówi, że „chińscy blondyni” z Północy nie są Ujgurami ze wschodniego Xinjiangu. Faktem jest, że mają korzenie indoeuropejskie. Badania wykazały, że w rzeczywistości te dwa narody pojawiły się w dwóch różnych okresach w historii i osiedliły się w dwóch różnych regionach.

Ujgurzy wywodzą się w części z indoeuropejskiego narodu zmieszanego z Turkami z Mongolii, między 500r. a 1000 r. pne. Mówią oni językiem zbliżonym do tureckiego i są muzułmanami. Z kolei chińscy blondyni z tego regionu pochodzą od indoeuropejskich koczowników, którzy przywędrowali do stepów północnych Chin i stopniowo zmieszali się z rdzenną ludnością. W przeszłości mówili oni kilkudziesięcioma indoeuropejskimi dialektami, które stopniowo wymarły.

Niektórzy eksperci uważają, że osoby o blond włosach lub jasnych oczach są po prostu ektem masywnej i długoterminowej migracji ludów Eurazji na Daleki Wschód.

Wraz z udomowieniem konia wiele ludów Eurazji rozpoczęło ekspansję na Daleki Wschód przynosząc ze sobą rolnictwo. Zmieszali się z rdzennymi myśliwskimi plemionami Taigi.

Między 1000 r. pne a 1000 r. ne, dominujący naród Han migrował ze wschodu na zachód. Tak podają historyczne ślady w zapisach chińskich plemion, takich jak Yuezhi i Wusun. Ich dominacja polityczna pozwoliła narzucić własny język tak, że otaczające inne dialekty indoeuropejskie zniknęły stopniowo w populacji.

Ludy indoeuropejskie pomnażały się szybko i w końcu wchłonęły inne plemiona. Narody te szczególnie skorzystały z ciekawych wymian z Eurazją, ze względu na bliskość granicy północnej. Przypadek wsi Liqian w prowincji Gansu jest bardzo typowym przykładem dla tej mieszanki, która rozwijała się w dość długim okresie. Żyje tutaj sporo rodzin o blond włosach lub jasnych oczach.

3

Fuzja wyjaśnia zatem przewagę pewnych niezwykłych właściwości fizycznych w Chinach czyli blond włosy, niebieskie lub zielone oczy i jasną skórę.

Innym ciekawym zjawiskiem, który znam osobiście z moich wędrówek po prowincjach Guizhou i Guangxi, są odwiedziny w jednej z wiejskich szkół gdzie spotykam blond włosy.

W szkole w Longxu dzieci z narodu Miao siedzą w drewnianych szkolnych ławkach, cicho czekając na nauczyciela. Pozdrawiam je… wśród nich mała blondyneczka swym dziecięcym uśmiechem ściąga mój wzrok. Wiem, że wśród młodzieży farbowane na blond włosy cieszą się sukcesem. No, ale tutaj wieś położona w górach i odległa od miasta. Włosy dziewczynki są naturalnie jasne.
5

W przeszłości przedstawiciele narodu Miao o jasnych włosach byli ścigani i zabijani, gdyż byli uznawani za wcielenie diabła. Być może właśnie z tego powodu pozostało ich niewielu. Jednak prawie w każdej wiosce Miao spotkać można jeszcze jedno, dwoje dzieci o blond włosach. Potwierdza to teorię przedstawioną przez niektórych misjonarzy z początku XX wieku, mówiącą, że Miao pochodzą z Europy i przybyli do Chin przez Syberię.

6

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
„Biali Chińczycy” Reviewed by on 20 września 2014 .

Niektórzy mogą być zaskoczeni, gdy spotykają od czasu do czasu Chińczyków o podobieństwach fizycznych zbliżonych do Europejczyków. Istnieją oni rzeczywiście o jasnych włosach i jasnych oczach, szczególnie w północnych Chinach. Ich korzenie w tym regionie nie są nowe. W jaki sposób można wytłumaczyć te cechy fizyczne? Długo zadomowiona legenda głosiła, że byli oni potomkami rzymskich

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Zhongguo 中国

"中国" - jest sinologiem, propagatorem Chin i kultury chińskiej. Przyjaciel narodu chińskiego. Podróżując po Chinach zagląda w miejsca trudno dostępne dla turystów. Mawia: "CHINY - to pasja i powołanie. KRAJ, w którym jest najwięcej ludzi do polubienia"

Pozostaw odpowiedź