• Japonia, Polecane

  The main drawbacks of criminal justice system in Japan

  The main drawbacks of criminal justice system in Japan

  In Japan as in many other Asian countries everything which is connected with government is held in high esteem. Among the four-characters idioms that all Japanese schoolchildren must learn by heart is kan son min pi (“respect officials, despise the people”)1. This idiom explains the relation between an individual and…

 • Chiny

  Ustrojowe aspekty implementacji zasady rządów prawa w Chińskiej Republice Ludowej

  Chiny od ponad 30 lat przeżywają swój renesans. Szybkie zmiany w ekonomii, kulturze i wielu innych sferach rodzą u niektórych nadzieję na to, że za tymi przemianami pójdą zmiany systemu politycznego. Rozwija się także szeroka dyskusja nad wprowadzeniem w Chinach demokracji. By włączyć się w tę dyskusję, unikając nieporozumień, pragnę…

 • Chiny

  Wpływ Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na chińskie prawo

  Wpływ Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na chińskie prawo

  Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG) stanowi jedną z najważniesznych umów międzynarodowych regulujących prawo cywilne materialne, określaną mianem lingua franca handlu miedzynarodowego[1]. Miarą jej sukcesu jest liczba krajów, które ją ratyfikowały sięgająca obecnie 76[2], jak i wpływ, jaki…