• Japonia

  Amakudari, gerrymandering i koenkai czyli o fenomenach japońskiego życia politycznego

  Amakudari, gerrymandering i koenkai czyli o fenomenach japońskiego życia politycznego

  Japonia po II wojnie światowej doświadczyła niezwykłego skoku gospodarczego. Z biednego azjatyckiego kraju przeobraziła się w trzecią gospodarkę świata. Państwo bardzo intensywnie wspierało prywatną sferę biznesu, ogromne sumy przeznaczyło też na państwowe inwestycje infrastrukturalne. Takie okoliczności zaowocowały wytworzeniem się  systemu wzajemnych powiązań między sferą biznesu, polityki i biurokracji. Trzy wymienione…

 • Komentarz eksperta

  Sylwia Greszta: Wybory w DPJ mogą doprowadzić do zmiany premiera

  W środę 1 września rozpoczęła się kampania przed wyborami przewodniczącego Demokratycznej Partii Japonii. Od września 2009 roku DPJ posiada większość w Izbie Reprezentantów i tworzy rząd. Przewodniczący partii rządzącej zwyczajowo obejmuje urząd premiera, zatem nowo wybrany przewodniczący prawdopodobnie obejmie urząd premiera. Do walki o fotel przewodniczącego stanęło dwóch kandydatów: obecny…

 • Japonia

  ABC japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej

  ABC japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej

  Członkostwo Członkostwo w partii wynosiło przez pierwsze lata około kilkuset tysięcy. Fukudzie udało się zwiększyć liczbę członków partii do rekordowego półtora miliona osób. Ōhira pragnął podwoić liczbę członków PLD i żeby to osiągnąć nakazał każdemu członkowi partii rekrutowanie jednej osoby. Zabieg się powiódł. W 1978 roku partia posiadała 1,5 miliona…

 • Japonia

  Historia japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej

  Historia japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej

  Rozwój japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej można podzielić na kilka okresów: w latach 1955-76 PLD w wyborach zdobywała liczbę mandatów pozwalającą na samodzielne rządzenie, w latach 1976-86 utraciła bezwzględną większość w parlamencie, w latach 1986-92 partia przeszła drogę od największego sukcesu wyborczego do najgłębszego kryzysu, w latach 1993-96 utraciła władzę, a w…

 • Japonia

  Etapy kształtowania się systemu partyjnego Japonii

  Japoński system partyjny przechodził przez cztery kolejne etapy: 1. System wielopartyjny (1874-1940) Dla tego okresu trudno jest określić rodzaj systemu partyjnego, gdyż nie zdążył się  w pełni ukształtować i okrzepnąć. Pierwsze partie były kontynuatorkami wcześniejszych koterii, których organizacja została sformalizowana. Z nich wykształcił się nurt konserwatywny. Partie socjalistyczna i komunistyczna…

 • Japonia

  System partyjny Japonii do 1945 roku

  System partyjny Japonii do 1945 roku

  Partie polityczne w Japonii zaczęły powstawać na fali reform ery Meiji. Na podstawie Konstytucji Meiji (1887) stworzono parlament, który miał wyrażać opinie ludu. Powstanie parlamentu wymagało wytypowania reprezentantów, którzy weszliby w skład tego gremium. Najlepszą kuźnią elit politycznych wydają się w takim wypadku dobrowolne, sformalizowane, reprezentujące interesy określonych grup formalne…